Vuorela

Vuorela on 7-paikkainen sijaishuollon yksikkö, jossa asuu pitkäaikaisesti sijoitettuja nuoria. Asumisyksikkö on suuntautunut erityisen vaikeasti käytöshäiriöisten tai päihteenkäytöllä itseään vahingoittavien lasten hoitoon.

Vuorelan kuntoutuksen ja hoidon viitekehyksenä on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelu, kognitiivinen käyttäytymisterapia, dialektinen käyttäytymisterapia ja perheterapeuttinen viitekehys. Työskentelymme tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen tai lapsen toimintakyvyn kuntouttaminen ja itsenäistymiseen tarvittavien valmiuksien oppiminen siten, että turvallinen itsenäiseen elämään siirtyminen on mahdollista.

Vuorelassa työskentelee 8 ohjaajaa ja lähijohtaja. Työryhmä muodostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Jokaisella lapsella on nimetty omaohjaaja, joka yhdessä Perhekuntoutuskeskus Lausteen moniammatillisen tiimin kanssa työskentelee nuoren kanssa hänelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Moniammatillisen työryhmän asiantuntijat osallistuvat omasta roolistaan käsin lapsen tilanteen ja palvelutarpeen arviointiin ja tarjoavat konsultatiivista tukea ohjaajille.

Arki Vuorelassa

Vuorela sijaitsee Turussa Mustionkadun varrella olevan Perhekuntoutuskeskus Lausteen päärakennuksen ja Satulavuoren koulun läheisyydessä.

Vuorelassa on tärkeää kodinomainen ja kuntouttava arki. Koulunkäynti rytmittää nuorten arkea. Vuorelan nuoret käyvät lähikouluissa, ammatillisia opintoja tai Perhekuntoutuskeskus Lausteen omassa Satulavuoren koukussa. Opettajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Nuorten kanssa mietitään yhdessä tulevaisuutta ja luodaan tavoitteita, etsitään vahvuuksia ja autetaan läksyissä.

Lasten arkeen pyritään saamaan liikuntaa ja muita aktiviteetteja. Jokaisella lapsella on mahdollisuus omaan harrastukseen. Vuorelan sijainti Turun keskustan läheisyydessä takaa laajat harrastusmahdollisuudet. Lasta tuetaan löytämään omia vahvuuksiaan harrastusten kautta ja jos omaa harrastusta ei vielä ole, kannustetaan sen etsimiseen.

Laitoksen ulkopuolisiin harrastuksiin osallistumista tuetaan aina kun se on asiakkaan kuntoutuksen näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Perhekuntoutuskeskus Lausteella on oma skeittiparkki, liikuntahalli ja saunatilat. Liikuntahallissa toimii päivisin koululiikunta ja vapaita vuoroja osastoilla asuville lapsille. Liikuntahallissa on kuntosali ja painitatami. Lausteella on musiikkistudio.

Perhekuntoutuskeskus Lausteen omaa meren rannalla sijaitsevaa vapaa-ajanviettopaikkaa Kultalaa hyödynnetään arjessa ympäri vuoden ja kesällä leireillen.