Kuntouttava työtoiminta – Työpaja Telakka

Työpaja Telakka

Perhekuntoutuskeskus Lausteen Työpaja Telakka tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaan 16-29-vuotiaille nuorille, jotka ovat syystä tai toisesta vaarassa syrjäytyä ja tarvitsevat erityistä tukea arjenhallintaan sekä koulutus- ja työpolkujen suunnitteluun. Kuntouttavaa työtoimintaa tarjotaan kahvilaympäristössä, Cafe Pakassa, jossa työtehtävinä on kahvilatuotteiden valmistus sekä kahvilamyymälässä työskentely.

Työpajalla työskentely

Työpajalla nuori työskentelee yksilöllisen valmennussuunnitelman mukaan, jossa on kartoitettu nuoren aikaisempi osaaminen, kiinnostuksen kohteet sekä sosiaalinen hyvinvointi kokonaisvaltaisesti. Telakan kuntouttava työtoiminta sisältää autenttisessa työympäristössä työskentelyn lisäksi myös digitaitojen kouluttamista, jotta ehkäistään digitalisaation aiheuttamaa polarisaatiota.
Työtoiminnassa työskennellessä kiinnitetään myös huomiota sosiaalisiin taitoihin, muiden kanssa yhteistyön tekemiseen, arvostavaan ja kunnioittavaan kohtaamiseen sekä yhdenvertaisuuteen. Työpaja Telakka on syrjinnästä vapaa alue sekä turvallinen tila jokaiselle nuorelle.

Tavoitteet

Tavoitteellisuus näkyy Telakan kaikessa toiminnassa, sillä pajalla keskitytään nuoren tiiviiseen yksilölliseen tukemiseen yksilövalmennuksessa; toimintaan kiinnittymiseen, arjenhallinnan edistämiseen, motivointiin, tulevaisuuden suunnitteluun sekä tuki- ja jatkopolkujen kartoittamiseen ja yhteiskunnassa oman paikan löytämiseen. Suunnitelmallisen työskentelyn tavoitteena on tukea nuorta peruskoulun suorittamisessa, oman opintopolun löytämisessä, työelämään sijoittumisessa sekä elämänhallinta taitojen opettelussa.

Näin hakeudut työpajatoimintaan

Työpaja Telakka toimii osoitteessa Vanha Hämeentie 1, ja työpajaan pääset tutustumaan ottamalla yhteyttä kuntouttavan työtoiminnan tiimivastaavaan. Kuntouttavaan työtoimintaan voi hakeutua työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunut nuori, jolle on tehty aktivointisuunnitelma tai monialainen työllistymissuunnitelma TE-virkailijan toimesta.