Riihelä

Riihelä on lastensuojelun sijaishuollon päihdeyksikkö kuudelle 12–17-vuotiaalle nuorelle. Turussa sijaitseva yksikkö tarjoaa apuaan nuorille, jotka päihteitä käyttämällä vaarantavat vakavasti omaa kasvuaan ja terveyttään.

Riihelässä työskentelee yhdeksän ohjaajaa, päihdetyöntekijä sekä lähijohtaja. Vahvuutemme on päihdetyön osaaminen. Kuntoutuksen ja hoidon viitekehyksenä on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelu, kognitiivinen käyttäytymisterapia, dialektinen käyttäytymisterapia ja perheterapeuttinen viitekehys.

Työskentelymme tavoitteena on lapsen päihteidenkäytön arviointi, katkaisuhoito, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu ja toteuttaminen siten, että päihteiden käyttö ei vaaranna lapsen kasvua ja kehitystä, ja turvallinen itsenäiseen elämään siirtyminen on mahdollista. Keskeisiä elementtejä ovat kuntouttava arki, omaohjaajatyö ja perhetyö.

Arki Riihelässä

Riihelässä eletään normaalia arkea, jossa päivällinen ja iltapala kokkaillaan yhdessä, keräännytään elokuvien, pleikkarin tai korttien pariin iltaisin, kesällä grillaillaan ja talvella sytytetään takka tunnelmaa luomaan. Monien nuorten arkea rytmittää koulunkäynti. Nuoret, joilla on peruskoulu kesken, suorittavat opintojaan Perhekuntoutuskeskus Lausteen omassa Satulavuoren koulussa.

Punatiilinen Riihelä sijaitsee aivan Perhekuntoutuskeskus Lausteen päärakennuksen ja Satulavuoren koulun läheisyydessä Mustionkadulla. Riihelästä löytyy yhteiset oleskelutilat ja terassi, joissa voidaan viettää yhteistä aikaa. Jokaisella lapsella on oma huone, jota hän saa sisustaa mieleisekseen ja jonka yksityisyyttä kunnioitetaan.

Lapsen ja perheen kriisitilannetta pyritään rauhoittamaan ennakoitavalla ja turvallisella arjella. Säännöllinen päivärytmi koulunkäynteineen ja yhteistyö perheen kanssa on tärkeää. Kahdenkeskisellä työskentelyllä omaohjaajan kanssa voidaan myös parantaa keskinäistä vuorovaikutusta ja muun muassa siten saada tietoa todellisista syistä nuoren päihteiden käytölle. Nuoren osallisuutta omissa asioissaan tuetaan kaikin mahdollisin tavoin siten, että hänelle tarjotaan mahdollisuutta osallistua ikä- ja kehitystasonsa mukaisella tavalla kaikkiin häntä koskeviin tilanteisiin.

Yhteisöllisyys ja toiminnallisuus ovat Riihelän työskentelyssä tärkeitä elementtejä. Yhteinen viikko-ohjelma, toimii hyvänä runkona viikoittaiselle tekemiselle. Strukturoitu viikko-ohjelma tukee nuoren kuntoutumisprosessia. Jokaisen nuoren kanssa tehdään lisäksi yksilöllinen viikko-ohjelma, jossa huomioidaan kunkin nuoren yksilölliset tavoitteet

Tuemme Riihelässä nuoria osallistumaan monipuolisesti erilaiseen vapaa-ajantoimintaan. Lausteella käytössämme on Satulavuoren koulun liikuntasali, kuntosali, musiikkitilat ja muita vapaa-ajan viettoon tarkoitettuja tiloja

Mahdollisuuksien mukaan suunnittelemme yhteistä mukavaa tekemistä nuorten omien toiveiden mukaisesti. Perhekuntoutuskeskus Lausteen omaa meren rannalla sijaitsevaa vapaa-ajanviettopaikkaa Kultalaa hyödynnetään arjessa ympäri vuoden ja kesällä leireillen.