Avopalvelut

Avopalveluyksikkömme on moniammatillinen työyhteisö, jossa on laaja osaaminen ja pitkä kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Toimintamme on avointa, läpinäkyvää ja asiakasta arvostavaa ja perustuu yksilöllisiin tavoitteisiin, joita arvioidaan yhdessä säännöllisesti sosiaalityöntekijän kanssa.

Työryhmällämme on käytössään psykiatrin, psykologin, perheterapeutin, toimintaterapeutin, päihdetyöntekijän, viittomakielisen perhetyöntekijän ja sosiaalityöntekijän palvelut. Raportoimme sosiaalityöntekijälle säännöllisesti työstämme.

Palvelut

  • Perhekuntoutus
  • Perhetyö
  • Ammatillinen tukihenkilötyö
  • Jälkihuollon palvelut
  • Tapaamispalvelut

Avopalvelut nuorille

Lapsille ja nuorille tarjoamme tiivistä tukea arkeen. Palveluitamme on ammatillinen tukihenkilötoiminta, neuropsykiatrinen valmennus ja jälkihuollon ohjaus. Ohjaaja toimii lapselle ja nuorelle turvallisena aikuisena, tavoitteena onnistumisen kokemusten lisääminen lapsen elämässä. Onnistumiset tuodaan näkyväksi sekä lapselle itselleen, että lähiverkostolle. Tällä tuetaan myös vanhemman jaksamista.

Toiminnallisten tapaamisten kautta etsimme uutta, mielekästä tekemistä vapaa-aikaan. Menemme sinne missä lapsi tai nuori on. Tuen tavoitteena voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukeminen, arjen askareet tai yhdessä harrastaminen. Jälkihuollon asiakkaalle voimme vuokrata tukiasunnon ja tarvittaessa nuorella on työntekijä tavoitettavissaan ympäri vuorokauden. Voimme tavata lasta tai nuorta useita kertoja viikossa, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työskentelemme tiiviisti koko verkoston kanssa.

Perheille kohdennettuja avopalveluita ovat kotiin tehtävät perhetilanteen ja vanhemmuuden arviointia, perhekuntoutusta ja perheohjausta sekä jälleenyhdistämiseen liittyviä palvelut.

Avopalvelut perheille

Perheille kohdennettuja avopalveluita ovat kotiin tehtävät perhetilanteen arvioinnit sekä perhekuntoutus. Teemme lisäksi perheen jälleenyhdistämiseen liittyviä arviointeja ja kuntoutusta.

Perheiden avopalveluissa tärkeä osa työtämme on lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen havainnointi ja tukeminen perheen arjessa. Työskentelemme intensiivisesti useita kertoja viikossa koko perheen luonnollisessa ympäristössä, perheen omassa kodissa. Toiminta sisältää aina myös yksilötyöskentelyä sekä vanhemman että lapsen kanssa.

Perheen vuorovaikutusta tuetaan ja tehdään lapsi näkyväksi vanhemmalle erilaisten menetelmien esimerkiksi Lapset puheeksi -keskusteluiden, Theraplay-työskentelyn, videoavusteisen perhetyön, MIM-kuvausten, toiminnallisten menetelmien ja eläinavusteisen toiminnan avulla.

Omavalvontaohjelma- ja suunnitelma

Perhekuntoutuskeskus Lausteella on koko taloa koskeva omavalvontaohjelma sekä avopalveluiden omavalvontasuunnitelma.