Harjula

Vastaanottoyksikkö Harjula tarjoaa ympärivuorokautisesti päivystysluonteisen vastaanottopalvelun kiireellisesti sijoitetuille 7–17-vuotiaille lapsille. Ensisijaisesti kiireelliset sijoitukset ohjautuvat Harjulan yksikköön, mutta palvelua voivat paikkatilanteen mukaan tarjota myös muut sijaishuollon yksikkömme. Harjula on seitsemänpaikkainen yksikkö, jossa sijoitukset ovat yleensä lyhyitä, 1–3 kuukauden mittaisia. Harjulan työryhmässä työskentelee lähijohtaja sekä yhdeksän sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Yksikön hoito- ja kasvatushenkilöstö on suorittanut erilaisia vastaanotto- ja arviointityöskentelyä tukevia koulutuksia.

Harjulan viitekehyksenä toimii ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelu, dialektinen käyttäytymisterapia ja perheterapeuttinen viitekehys. Perhetyö on tärkeä osa Harjulan työskentelyä. Kaikessa lasten kanssa työskentelyssä otamme huomioon aina myös lapselle läheiset ja tärkeät ihmiset.

Arki Harjulassa

Harjulan arkea määrittää jokaiselle lapselle asetetut yksilölliset tavoitteet ja arvioiva kuntoutustyö. Arki perustuu säännölliseen ja turvalliseen päivärytmiin sekä intensiiviseen omaohjaaja-työskentelyyn. Arjen toimintoihin kuuluu tiivis työskentely lapsen ja perheen kanssa, jotta heidän tilanteensa saataisiin mahdollisimman pian selvitettyä, arvioitua ja rauhoitettua.

Jokaisella lapsella on nimetty omaohjaaja, joka yhdessä Perhekuntoutuskeskus Lausteen moniammatillisen työryhmän kanssa työskentelee lapsen kanssa hänelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Moniammatillisen työryhmän asiantuntijat osallistuvat omasta roolistaan käsin lapsen tilanteen ja palvelutarpeen arviointiin sekä tarjoavat konsultatiivista tukea ohjaajille.

Harjulassa lasten turvallisuuden tunne on tärkeää, jota pyritään ylläpitämään strukturoidulla, aikuisjohtoisella arjella. Sijoitettujen lasten tilanteet ja haasteet voivat olla hyvinkin erilaisia. Jokaisella lapsella on oma yksilöllinen viikko-ohjelma, joka auttaa lasta ennakoimaan asioitaan arjessa sekä luo rakennetta päiviin. Tämä lisää lasten turvallisuuden tunnetta.

Koulu on tärkeässä osassa Harjulaan sijoitettujen lasten arkea. Lasten opettajiin pidetään yhteyttä ja sovimme koulunkäynnin suorittamisesta sijoituksen aikana. Lapsen tilanteen salliessa, lapsi voi käydä omaa kouluaan. Toisinaan lapsen tilanne on sen verran kriisiytynyt, että nähdään paremmaksi lapsen tilanteen kokonaisvaltainen pysäytys ja rauhoitus. Tällöin lapsen koulunkäynti turvataan järjestämällä koulupaikka Perhekuntoutuskeskus Lausteen omasta Satulavuoren koulusta sijoituksen ajan.

Turussa Mustionkadun varrella sijaitseva Harjula on aivan Perhekuntoutuskeskus Lausteen päärakennuksen ja Satulavuoren koulun läheisyydessä.

Laitoksen ulkopuolisiin harrastuksiin osallistumista tuetaan aina, kun se on asiakkaan kuntoutuksen näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Perhekuntoutuskeskus Lausteella on oma skeittiparkki, liikuntahalli ja saunatilat. Liikuntahallissa toimii päivisin koululiikunta ja iltaisin liikuntahalli on yksiköiden lasten käytössä. Liikuntahallissa on myös kuntosali. Lausteella on oma musiikkistudio. Harjulassa kannustetaan lapsia liikkumaan ja pyritään aktiivisesti ideoimaan yhdessä lasten kanssa erilaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, jotka tukevat heitä heidän yksilöllisen hoidon ja kuntoutuksen näkökulmasta.

Lausteella on oma leirikeskus Kultala ja Orpola Paraisilla, joita voidaan käyttää viikonloppuisin ja loma-aikoina. Kultala ja Orpola sijaitsevat meren rannalla ja tarjoavat runsaasti erilaisia harrastusmahdollisuuksia.