Koivula

Koivula on 7-paikkainen erityisyksikkö pitkäaikaisesti sijoitetuille 12–17-vuotiaille lapsille. Koivula suuntautunut erityisen vaikeasti käytöshäiriöisten tai asosiaalisesti käyttäytyvien lasten hoitoon.

Työskentelymme tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen tai lapsen toimintakyvyn kuntouttaminen ja itsenäistymiseen tarvittavien valmiuksien oppiminen siten, että turvallinen itsenäiseen elämään siirtyminen on mahdollista.

Koivulassa työskentelee kahdeksan ohjaajaa ja lähijohtaja. Työryhmä muodostuu sosiaali- ja kasvatusalan ammattikorkeakoulutason ammattilaisista. Henkilöstö on suorittanut erilaisia kuntoutustyötä tukevia täydennyskoulutuksia.

Jokaisella lapsella on nimetty omaohjaaja, joka yhdessä Perhekuntoutuskeskus Lausteen moniammatillisen tiimin kanssa työskentelee nuoren kanssa hänelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Moniammatillisen työryhmän asiantuntijat osallistuvat omasta roolistaan käsin lapsen tilanteen ja palvelutarpeen arviointiin ja tarjoavat konsultatiivista tukea ohjaajille.

Arki Koivulassa

Koivula sijaitsee Turussa Mustionkadun varrella olevan Perhekuntoutuskeskus Lausteen päärakennuksen ja Satulavuoren koulun läheisyydessä. Koivula on kaksikerroksinen tiilitalo, jonka molemmissa kerroksissa löytyy oleskelutilat. Jokaisella lapsella on oma huone, jota hän saa sisustaa mieleisekseen.

Koivulassa on tärkeää kodinomainen ja kuntouttava arki. Lapsen osallisuutta vahvistetaan muun muassa viikkopalaverien ja lasten yhteisökokousten kautta. Lisäksi tarjotaan ryhmätoimintaa, DKT-ryhmä ja ART-ryhmä. Koulunkäynti rytmittää lasten arkea. Koivulan nuoret käyvät koulua joko lähikouluissa tai Perhekuntoutuskeskus Lausteen omassa Satulavuoren koulussa. Opettajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Nuorten kanssa mietitään yhdessä tulevaisuutta ja luodaan tavoitteita, etsitään vahvuuksia ja autetaan läksyissä.

Lasten arkeen pyritään saamaan liikuntaa ja muita aktiviteetteja. Jokaisella lapsella on mahdollisuus omaan harrastukseen. Koivulan sijainti Turun keskustan läheisyydessä takaa laajat harrastusmahdollisuudet. Lasta tuetaan löytämään omia vahvuuksiaan harrastusten kautta ja jos omaa harrastusta ei vielä ole, kannustetaan sen etsimiseen. Lisäksi Koivulassa järjestetään toimintailtoja, joissa kokeillaan erilaisia aktiviteetteja yhdessä.

Perhekuntoutuskeskus Lausteen omaa meren rannalla sijaitsevaa vapaa-ajanviettopaikkaa Kultalaa hyödynnetään arjessa ympäri vuoden ja kesällä leireillen.