Sijaishuolto

Sijaishuollon palvelumme on tarkoitettu 7–17-vuotiaille lapsille, joiden kuntouttaminen edellyttää sekä vaativia palveluratkaisuja että monipuolista hoito- ja kasvatusalan osaamista. Tarjoamme sijaishuollon palveluita sekä kiireellisiin että pidemmän aikavälin tarpeisiin.

Suunnittelemme lapsen kasvatuksen ja hoidon yhdessä hänen perheensä, sijoituksesta vastaavan sosiaalityöntekijän ja moniammatillisen työryhmämme voimin. Kannustamme lasta esittämään toiveita ja asettamaan tavoitteita oman kuntoutuksensa suhteen ja pohtimaan keinoja niiden toteutumiseksi. Sijoituksen aikana työskentelemme koko perheen kanssa.

Käytössämme ovat psykiatrian erikoislääkärin ja psykologin palvelut, toimintaterapia, perheterapeuttien palvelut sekä monet muut lapsen tarpeisiin vastaavat vaihtoehdot. Kaikilla lapsilla on mahdollisuus käydä omaa kouluamme, jonka henkilökunta koostuu erityisopetuksen asiantuntijoista. Turvallinen ympäristö, aikuisen läsnäolo ja osaava ohjaus arjen tilanteissa ovat parhaat mahdolliset lähtökohdat kuntoutumiselle.