Tarjoa sijoitetulle lapselle turvallinen kasvuympäristö

Tule sijaisperheeksi

 

Perhehoito – aitoa välittämistä ja huolenpitoa

Toisinaan lapsen arki omassa perheessä voi olla traumatisoivaa tai turvatonta. Silloin lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi tarvitaan ulkopuolista apua. Perhehoidon mahdollistamiseksi tarvitsemme Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueelta sijaisperheitä, joissa lapsella on mahdollisuus kasvaa aidon välittämisen ja huolenpidon ympäröimänä. Sijaisperheen tärkein tehtävä on antaa lapselle turvallinen kasvuympäristö perheessä, tasa-arvoisena perheenjäsenenä.

Meidän tärkein tehtävämme Perhekuntoutuskeskus Lausteella on tukea sijaisperhettä ja tarjota apua sijoituksen onnistumiseksi. Meillä työskentelee 190 lastensuojelun, kasvatuksen, mielenterveyden, terapian ja perhekuntoutuksen ammattilaista, joiden osaaminen ja kokemus ovat käytettävissä sijaisperheidemme tukemiseen.

Ryhdy sijaisperheeksi

 

Monia eri mahdollisuuksia sijaisperheenä toimimiseen

Tarjoamme monenlaisia mahdollisuuksia sijaisvanhemmuuteen. Voitte toimia tukiperheenä, pitkäaikaisena sijaisperheenä, ammatillisena sijaisperheenä tai kriisiperheenä kiireellisiä, lyhytaikaisia sijoituksia varten.

Sijaisvanhemmuus on yhteistyötä

Perhehoitoon sijoitettava lapsi tulee perheenjäseneksi sijaisperheeseen yleensä pitkäksi aikaa, monesti täysi-ikäisyyteen asti. Sijaisvanhempana tärkein tehtäväsi on tukea lapsen suhteita hänelle tärkeisiin ihmisiin. Jaat vanhemmuuden lapsen biologisten vanhempien kanssa ja teet yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa. Edistysaskeleet sijoitetun lapsen kanssa ovat monesti pieniä, mutta sitäkin riemullisempia. Tuemme sinua ja perhettäsi näiden edistysaskeleiden ottamisessa koko sijoituksen ajan.

Toivomme
sijaisperheiltä:

 • sitoutumista tehtävään, sijaisperheen oman elämäntilanteen vakautta
 • aikaa, kärsivällisyyttä ja voimavaroja, sillä uuden perheenjäsenen saapuminen muuttaa sijaisperheen arkea
 • toiselta sijaisvanhemmalta hoito- tai sosiaalialan koulutusta ja työkokemusta, ne auttavat sijaisvanhemmuudessa hyvin paljon, mutta eivät ole välttämättömiä
 • toiselta sijaisvanhemmalta mahdollisuutta jäädä joksikin aikaa pois työelämästä sijoituksen alkaessa tai tehdä muita järjestelyjä työn ja perhehoitajuuden yhteensovittamiseksi

 

Tarjoamme
sijaisperheille:

 • valmennuksen ja jatkokoulutuksen
 • oman sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän tuen
 • pari- ja perheterapeutin ohjauksen ja/tai työnohjauksen
 • erityistyöntekijöidemme ohjauksen ja osaamisen
 • hoitopalkkion ja kulukorvauksen
 • lomituksen, puhelinpäivystyksen
 • säännölliset terveystarkastukset, virkistystoimintaa
 • koko sijaisperheen, niin sijoitetun lapsen, sijaisvanhempien kuin perheen biologisten lasten, tarpeiden huomioinnin

 

Ota yhteyttä

Alla olevalla lomakkeella voit jättää meille yhteydenottopyynnön. Voit myös soittaa ja keskustella asiantuntijamme kanssa Perhekuntoutuskeskus Lausteen perhehoitajaksi ryhtymisestä.

Tule mukaan

Kysy lisätietoja

 Jukka Sirtamo
Palveluvastaava
040 940 2413
jukka.sirtamo@lauste.fi