Erityinen huolenpito

Erityisosaamiseemme kuuluvat erityisen huolenpidon palvelut lapsille, jotka vaarantavat käytöksellään vakavasti oman terveytensä ja kehityksensä.

Erityisen huolenpidon osastollamme on kuusi paikkaa, joihin sijoitetaan 12–17-vuotiaita lapsia sekä kotoaan että muista sijaishuoltoyksiköistä.

Moniammatillisen työryhmämme suorittama arviointi varmistaa, että lapsi saa tarpeitaan vastaavaa hoitoa. Otamme erityisesti huomioon psyykkisen hoidon tarpeen. Erityisen huolenpidon työryhmäämme kuuluvat yksikön omien ohjaajien lisäksi sosiaalityöntekijä, nuorisopsykiatri, psykologi, erityisopettaja sekä toimintaterapeutti.

Hoitojakson aikana Lausteen henkilökunta auttaa lasta pysäyttämään vakavasti vahingollisen käyttäytymisen ja luo suunnitelmaa jakson jälkeiselle ajalle, yhdessä koko verkoston kanssa. Kaiken lähtökohtana ovat lapsen omat taidot ja voimavarat. Intensiivisen hoitotyön ja jatkosuositusten perusteella lapselle voidaan turvata hänen tarpeitaan vastaavat palvelut myös hoitojakson jälkeen.

Me tarjoamme turvallisen ympäristön lapsen elämän parantamiseen.