Väinölä

Väinölässä, itsenäistyvien nuorten yksikössä, kuntoutetaan 16–25-vuotiaita nuoria, joilla on ollut käytöshäiriöistä tai asosiaalista käyttäytymistä, psyykkisiä oireita, diagnosoituja psyykkisiä sairauksia tai päihdeongelma. Nuoria valmennetaan ja ohjataan vaiheittain itsenäisessä elämässä pärjäämiseen.

Kuntoutuksen ja hoidon viitekehyksenä on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelu, kognitiivinen käyttäytymisterapia, dialektinen käyttäytymisterapia ja perheterapeuttinen viitekehys. Työskentelyn tavoitteena on lapsen toimintakyvyn kuntouttaminen ja itsenäistymiseen tarvittavien valmiuksien oppiminen siten, että turvallinen itsenäiseen elämään siirtyminen on mahdollista.

Arki Väinölässä

Väinölä on seitsemänpaikkainen osasto. Väinölän toimipiste sijaitsee Turussa Mustionkadun varrella aivan Perhekuntoutuskeskus Lausteen päärakennuksen, perusosastojen ja Satulavuoren koulun läheisyydessä. Väinölässä on nuorille neljä huonetta, kaksi alakerrassa ja kaksi yläkerrassa. Päärakennuksessa on lisäksi ohjaajien toimisto, yhteinen keittiö ja olohuonetilat sekä pyykkihuoltotila, sauna ja pesutilat. Pihalla sijaitsee punainen Mikkolan rakennus, jossa on neljä yksiötä nuorille. Mikkolassa on mahdollista asua sekä alle 18-vuotiaana että jälkihuollon asiakkaana 25 ikävuoteen asti.

Nuoren arkeen Väinölässä kuuluu ruoanlaitto kerran viikossa, siivouspäivä, kaupassa käynti sekä omaohjaajahetki. Nuoret harjoittelevat rahankäyttöä osastolla vaiheittain. Mikkolassa nuori hoitaa ruoanlaiton, kaupassa käynnin, siivouksen ja asunnon kunnossapidon sekä pyykinpesun itsenäisesti.

Mikkolassa harjoitellaan yksinasumista. Nuorella on oma avain asuntoon, mutta ohjaajat tapaavat ja työskentelevät Mikkolassa asuvien nuorten kanssa päivittäin. Mikkolan asunnossa on tarkoitus myös harjoitella yksinoloa, koska se voi tuntua vaikealta, varsinkin jos on asunut pitkään laitoksessa. Kuitenkin Väinölässä on työntekijä paikalla 24/7, joten Mikkolassa asuva nuori voi tulla hädän tullen koska vaan Väinölään.