Kotila

Kotila on kodinomainen seitsemänpaikkainen sijaishuollon perustason yksikkö, jossa asuu eri-ikäisiä lapsia ja nuoria.

Keskeisinä arvoina Kotilassa ovat kodinomaisuus, turvallinen ennakoitu arki sekä lasten ja perheiden osallisuus arjessa.

Kotilan ohjaajat tekevät arjen perhetyön lisäksi vanhempien kotiin perhetyötä, jossa on tarkoitus tukea ja ohjata vanhempaa arjen asioiden hoidossa sekä lasten ja nuorten kasvatuksessa ja kohtaamisessa. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden määrittämiin tarpeisiin, jotka suunnitellaan yhdessä perheiden ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Kotilan visio on yhdistää kodinomaisuus ja lastensuojelun osaaminen saman katon alle. Hoidon ytimen muodostaa tavoitteellinen omahoitajatyöskentely. Hoidon ja kuntoutuksen viitekehyksenä ovat ratkaisukeskeisyys, perhekeskeisyys sekä dialektinen käyttäytymisterapia (DKT). DKT:n tavoitteena on painottaa yksilön vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa nykyhetkessä. Työskentelyn tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämäntaitoja ja uusia käyttäytymismalleja. Kotilassa lapsi ja nuori tulee kuulluksi, kohdatuksi ja nähdyksi kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä.

Arki Kotilassa

Kotilassa eletään normaalia arkea kodinomaisessa ympäristössä. Kuntouttava arki koostuu aikuisen turvallisesta läsnäolosta, huolenpidosta ja kasvatuksesta. Arjen kautta normalisoidaan nuoren elämää, luodaan edellytyksiä mahdollisimman terveeseen ja ikätasoiseen kasvuun ja kehitykseen. Tukeminen ja ohjaus opiskeluun ja työelämään ovat myös oleellinen osa toimintaa, jossa yhteisöllisin, toiminnallisin ja terapeuttisin menetelmin pyritään luomaan kannustava ja avoin ilmapiiri.

Kotilan tilat ovat kodinomaiset ja jokaisella nuorella on oma itse sisustettu huone, jonka yksityisyyttä kunnioitetaan. Yhteisissä viihtyisissä oleskelutiloissa vietetään aikaa yhdessä. Nuoret suunnittelevat viikoittain tai kuukausittain yhteistä tekemistä, joka tukee ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Viikoittaisessa yhteisöpalaverissa nuoret ja työntekijät keskustelevat kaikista ajankohtaisista asioista, suunnittelevat yhteistä tekemistä ja esimerkiksi keräävät nuorten toiveita ruokalistalle.

Nuoren ystävyyssuhteita tuetaan ja ystävät saavat käydä vierailemassa yksikössä. Nuori voi valita mieluisan harrastuksen. Kotila sijaitsee muutaman kilometrin päässä Turun keskustasta, joten monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat Kotilan nuorten helposti saavutettavissa. Aivan lähiympäristössä löytyy myös mainiot ulkoilualueet. Nuoria kannustetaan ja tuetaan myös Kotilan ulkopuoliseen harrastustoimintaan aina, kun se on asiakkaan kuntoutuksen näkökulmasta tarkoituksenmukaista.

Perhekuntoutuskeskus Lausteella on oma skeittiparkki, liikuntahalli ja saunatilat. Liikuntahallissa toimii päivisin koululiikunta ja vapaita vuoroja osastoilla asuville lapsille. Liikuntahallissa on kuntosali ja painitatami. Lausteella on musiikkistudio. Kotilassa kannustetaan nuoria liikkumaan ja pyritään aktiivisesti ideoimaan yhdessä nuorten kanssa erilaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, jotka tukevat heitä heidän yksilöllisen hoitonsa ja kuntoutuksensa näkökulmasta.

Lausteella on oma leirikeskus Kultala ja Orpola Paraisilla, jota voidaan käyttää viikonloppuisin ja loma-aikoina. Kultala ja Orpola sijaitsevat meren rannalla ja tarjoavat runsaasti erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Kotilan nuoret viettävät kesäisin 1-2 viikkoa leirikeskuksessa lomaillen ja muina vuoden aikoina toiveiden ja tarpeiden mukaan. Leirikeskuksessa voidaan toteuttaa esimerkiksi omaohjaaja vetoisesti yksilöleirejä.