Vanhemmille

Kun lapsenne muuttaa Perhekuntoutuskeskus Lausteelle, mielessänne on varmasti monenlaisia kysymyksiä. Olemme keränneet käytännön tietoa ja vastauksia usein mieltä vaivanneisiin kysymyksiin, jotta yhteistyö kanssamme olisi mahdollisimman vaivatonta heti alusta alkaen.

Sijaishuollon yksikkömme sijaitsevat sekä Turussa että Uudessakaupungissa.

Tutustu yksiköihimme.

Yhteistyö vanhempien kanssa

Lapsen muuttaminen sijaishuoltoon ei ole ikinä helppo asia vanhemmille, ja myös vanhemmat tarvitsevat tukea tässä haastavassa tilanteessa.

On tärkeää muistaa, että vanhemmuutesi ei lopu lapsesi sijoitukseen. Sinulla on oikeus päättää lapsesi nimestä, kansallisuudesta ja uskonnosta. Lisäksi sinulla on oikeus toimia lapsesi edunvalvojana mm. taloudellisissa asioissa, mikäli se on lapsen edun mukaista. Sinulla on sijoituksen aikanakin oikeus osallistua lapsesi asioita koskevaan päätöksentekoon, esimerkiksi kouluopetukseen ja terveydenhoitoon liittyen. Sinulla on oikeus saada tietoa lapsesi asioista, pitää yhteyttä sovitusti sekä saada tietää, mitä teistä on kirjattu ja perustelut tehdyille toimille.

Sijaishuoltopaikan työntekijöillä on oikeus päättää lapsesi päivittäisestä hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta. Me Perhekuntoutuskeskus Lausteella suunnittelemme lapsen kuntoutuksen yhdessä hänen perheensä, sijoituksesta vastaavan sosiaalityöntekijän ja moniammatillisen työryhmämme voimin. Sijoituksen aikana työskentelemme koko perheen kanssa ja toivomme, että olet mukana lapsesi arjessa. Hyvä yhteistyö on lapsen edun mukaista!

Vertaistuki

Haastavassa ja uudessa tilanteessa vertaistuki voi auttaa ymmärtämään tilannetta, omia tunteita ja oikeuksia paremmin. Meillä Lausteella koulutetaan kokemuskumppaneita eli kokemusasiantuntijoita, jotka ovat lastensuojelun lapsensa kanssa läpikäyneitä vanhempia ja toimivat lastensuojelun asiakasvanhemmille vertaistukitehtävissä. Lue lisää.

Yhteydenpito, tapaamiset ja jälleenyhdistäminen

Lapsella on oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin läheisiin ihmisiin. Jos ei ole olemassa mitään lasta vaarantavaa syytä tai estettä, vanhemmat ja nuoret voivat olla yhteydessä toisiinsa esimerkiksi soittelemalla tai tapaamalla toisiaan sovitusti. Vanhempien on mahdollista tarvittaessa yöpyä Lausteen vierasasunnossa. Kotiharjoittelu ja vierailut yksiköiden ulkopuolella sovitaan yhdessä vanhempien ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Lastensuojelulakiin on kirjattu vahva velvoite perheiden jälleenyhdistämiseksi. Huostaanoton aikana perheen jälleenyhdistämisen toteutumiseksi tarjoamme vanhemmille apua ja tukea. Vaikka lapsen kotiinpaluu ei olisi mahdollinen, haluamme pitää perheen aktiivisena osana lapsen elämää sen ollessa mahdollista.

Arki Lausteella

Koulu on tärkeässä osassa Lausteelle sijoitettujen lasten arkea. Mikäli tilanne sallii, niin lapsi käy omaa kouluaan. Koulua voi käydä myös omassa Satulavuoren erityiskoulussamme, joka sijaitsee samassa pihapiirissä kuin yksikötkin.

Koulun lisäksi arki rakentuu aivan tavallisista, kotoisista asioista, kuten ruoanlaitosta, yhdessäolosta ja vapaa-ajasta. Lasten arkeen pyritään saamaan liikuntaa ja muita aktiviteetteja. Jokaista lasta kannustetaan omaan harrastukseen ja tuetaan löytämään omia vahvuuksiaan harrastusten kautta. Jos omaa harrastusta ei vielä ole, autetaan sen etsimisessä. Sijaintimme Turun ja Uudenkaupungin keskustojen läheisyydessä takaavat laajat harrastusmahdollisuudet.

Perhekuntoutuskeskus Lausteen alueeltakin löytyy monenlaisia harrastusmahdollisuuksia. Musiikkitalon soittimet ja välineet ovat nuorten käytössä, kuntosalilla pääsee treenaamaan ja liikuntasali tarjoaa tilat moneen eri aktiviteettiin sulkkiksesta salibandyyn.

Omaohjaaja

Meillä jokaiselle nuorelle nimetään vähintään yksi omaohjaaja, joka hoitaa nuoren asioita, kuuntelee ja tutustuu, tukee nuoren arkea, on yhteydessä vanhempiin tai muihin nuoren läheisiin ja jonka vastuulla on nuoren kuntoutustyön tavoitteellinen suunnittelu. Omaohjaajan kanssa tehdään ihan tavallisia asioita yksikössä, tutustutaan arjen kautta ja välillä käydään vaikka syömässä tai ostoksilla nuoren toiveiden mukaan.

Omaohjaaja ei yritä korvata vanhempia tai muita nuorelle läheisiä ihmisiä, vaan tukea nuorta. Kaikki yksiköiden työntekijät työskentelevät nuoren asioiden parissa, eikä omaohjaajaa tule nähdä esteenä vuorovaikutukselle muiden työntekijöiden kanssa.