Puistola

Tervetuloa Puistolaan!

Kun muutatte perhekuntoutusyksikköön, mielessänne on varmasti monenlaisia kysymyksiä. Alla kerromme Puistolasta ja sen arjesta.

Puistolan perheyksikössä on tilaa 8 perheelle, jotka asuvat omissa, kalustetuissa rivitaloasunnoissaan. Puistolassa tarjotaan perhekuntoutusta ja perheen tilanteen arviointia.

Perhekuntoutustyö on aina tavoitteellista arviointi- ja kuntoutustyöskentelyä. Tavoitteet asetetaan ja sovitaan perheen ja lapsen tarpeista käsin yhteistyössä perheenjäsenten ja lasten asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Arvioimme perheen tilannetta jatkuvasti suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja pyrimme aikaansaamaan lapsen turvallisen ja iänmukaisen kehityksen kannalta välttämättömät muutokset. Arvoimme myös omaa työskentelyämme ja sovitamme työmenetelmiä perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Arki Puistolassa

Puistola sijaitsee muutaman kilometrin päästä Turun keskustasta, aivan Perhekuntoutuskeskus Lausteen vieressä. Perheet asuvat omissa, kalustetuissa rivitaloasunnoissaan.

Aloitus- ja arviointijakso on yleensä noin kolmen kuukauden mittainen. Toivomme meidän tutustuvan jakson aikana toinen toisiimme. Haluamme auttaa juuri sinun perhettäsi. Tutustumisen ja yhteisen arviointityön apuna käytämme erilaisia menetelmiä. Yhdessä tekeminen on osa tutustumista – voimme tehdä yhdessä arjen askareita, ulkoilla, lenkkeillä tai miettiä muuta yhteistä tekemistä perheenne toiveiden mukaan. Toivomme, että voisitte tuntea olonne kaikin puolin turvalliseksi. Jaksolla tapahtuva perhetilanteenne arvio tehdään siis avoimen arvioinnin avulla yhdessä teidän perheenne kanssa ilman salaisuuksia tai selän takana puhumisia.

Tutustumistamme auttavat myös vanhempien ja lasten haastattelut yhdessä ja erikseen sekä läheisverkoston kartoitus. Lisäksi toteutamme arjessa mukana -päiviä, jolloin työntekijä on koko päivän kanssanne kaikissa erilaisissa arjen tilanteissa ja haasteissa. Näin saamme lyhyessä ajassa tietoa perheenne tuen tarpeista.

Aloitus- ja arviointijakson aikana laadimme yhteistyössä vanhempien ja sijoittavan sosiaalityöntekijän kanssa perhekuntoutussuunnitelman, johon kirjataan kuntoutuksen tavoitteet. Vanhemman ja lapsen välistä varhaista vuorovaikutusta ja vanhemman mentalisaatiokykyä (esim. vanhemman kyky ymmärtää lapsensa kokemuksia ja käyttäytymisen takana olevia tunteita) vahvistetaan ja tuetaan päivittäin eri menetelmiä hyödyntäen.

Perheellenne laaditaan viikko-ohjelma, josta käy ilmi päivittäinen kuntoutustyöskentely. Perheenne kanssa tehdään työtä joka päivä keskimäärin neljä tuntia päivässä. Yleensä viikonloppuna on kontakteja vähemmän ja haluamme, että saatte myös levätä ja palautua joskus raskaistakin kuntoutusviikoista. Yksiköissä on kuitenkin aina työntekijöitä paikalla, valmiina auttamaan ja ohjaamaan perhettäsi.

Teidät toivottaa tervetulleeksi Puistolaan 8 perhevalmentajaa, 4 ohjaajaa, perheterapeutti, lähijohtaja ja sosiaalityöntekijä.