Kokemuskumppanitoiminta

Kuka on kokemuskumppani?

Kokemuskumppani on vanhempi, jolla on henkilökohtaista kokemusta lastensuojelusta asiakasvanhempana sekä motivaatiota auttaa ja tukea muita vanhempia ja perheitä. Hän on saanut koulutusta, jossa hän on työstänyt kokemuksiaan ja lisännyt tietoa osaksi kokemuksen tuomaa asiantuntijuuttaan. Kokemuskumppanilla on ymmärrys siitä, mitkä palvelut ovat auttaneet itseä ja perhettä. Hänellä on halu kehittää tuloksellisempaa lastensuojelua yhdessä työntekijöiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Kuka koordinoi kokemuskumppanitoimintaa?

Kokemuskumppanitoimintaa järjestää ja kehittää Perhekuntoutuskeskus Lausteen Asiakkaasta kumppaniksi -hanke. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on vahvistaa lastensuojelun asiakasvanhempien toimijuutta ja tuoda lastensuojelun kehittämiseen vanhempien asiakasnäkökulmaa. Hankkeen toiminta on suunnitelmallista ja asiakas- ja tarvelähtöistä.

Mistä saan lisätietoa toiminnasta?

Lisätietoja kokemuskumppanitoiminnasta löydät kokemuskumppanit.fi/ -sivustolta, jossa voit muun muassa tutustua kokemuskumppaneihin, tilata kokemuskumppanin tai ilmoittautua koulutukseen.