Merilä

Tervetuloa Merilään!

Kun muutatte perhekuntoutusyksikköön, mielessänne on varmasti monenlaisia kysymyksiä. Alla kerromme Merilästä ja sen arjesta.

Olemme kehittäneet kuntoutus- ja arviointityötämme vauvaperheissä, siinä työssä meiltä löytyy eniten erityisosaamista. Otamme tietenkin vastaan perheitä missä voi olla myös kaikenikäisiä lapsia.

Yksikössä on tilaa viidelle perheelle, jotka asuvat omissa, kalustetuissa rivitaloasunnoissaan.

Merilässä tarjotaan perhekuntoutusta ja perheen tilanteen arviointia. Toiminta-ajatuksena on aloittaa työskentely lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhteen vahvistamiseksi mahdollisimman aikaisin, koska vuorovaikutussuhde alkaa jo raskausvaiheessa ja lapsen kiintymyssuhde muodostuu ensimmäisten elinvuosien aikana.

Arki Merilässä

Merilä sijaitsee 1,5 kilometrin päästä Uudenkaupungin keskustasta, rauhallisella metsänreunatontilla. Perheet asuvat omissa, kalustetuissa rivitaloasunnoissaan. Yhteisiä tiloja ovat pesutupa, sauna, neuvottelutilat, leikkihuone, terapiahuone sekä oma leikkipiha. Perhekuntoutusyksikön välittömässä läheisyydessä sijaitsevat äitiys- ja lastenneuvola, mielenterveys- ja päihdeyksikkö sekä aikuispsykiatrian poliklinikka.

Arviointi ja kartoitusvaihe on yleensä noin kolmen kuukauden mittainen. Toivomme meidän tutustuvan jakson aikana toinen toisiimme. Tutustumisen apuna käytämme erilaisia menetelmiä. Yhdessä tekeminen on osa tutustumista – voimme tehdä yhdessä arjen askareita, ulkoilla, lenkkeillä tai miettiä muuta yhteistä tekemistä perheenne toiveiden mukaan. Toivomme, että voisitte tuntea olonne kaikin puolin turvalliseksi.

Tutustumistamme auttavat myös vanhempien ja lasten haastattelut yhdessä ja erikseen sekä läheisverkoston kartoitus. Lisäksi toteutamme arjessa mukana -päiviä, jolloin työntekijä on koko päivän kanssanne kaikissa erilaisissa arjen tilanteissa ja haasteissa. Näin saamme lyhyessä ajassa tietoa perheenne tuen tarpeista.

Aloitusjakson aikana laadimme yhteistyössä vanhempien ja sijoittavan sosiaalityöntekijän kanssa perhekuntoutussuunnitelman, johon kirjataan kuntoutuksen tavoitteet. Vanhemman ja lapsen välistä varhaista vuorovaikutusta ja vanhemman mentalisaatiokykyä (esim. vanhemman kyky ymmärtää lapsensa kokemuksia – käyttäytymisen takana olevia tunteita) vahvistetaan ja tuetaan päivittäin eri menetelmiä hyödyntäen.

Perheellenne laaditaan viikko-ohjelma, josta käy ilmi päivittäinen kuntoutustyöskentely. Suunnitelma on aina yksilöllinen. Perheen kanssa tehdään työtä joka päivä, keskimäärin 4 tuntia päivässä. Yleensä työn tekeminen painottuu arkeen ja viikonloppuna kontakteja voi olla vähemmän. Yksikössä on kuitenkin aina työntekijöitä paikalla auttamaan, ohjaamaan ja valvomaan. Tarpeen mukaan voidaan järjestää intensiivijakso, jolloin työskentelyä voi olla jopa 12 tuntia vuorokaudessa.

Teidät toivottaa tervetulleeksi Merilään 5 perhevalmentajaa, 3 yöohjaajaa, lähijohtaja/psykoterapeutti sekä osa-aikainen sosiaalityöntekijä.