Kiireelliset sijoitukset

Perhekuntoutuskeskus Lausteelle voidaan sijoittaa kiireellisesti 7–17-vuotiaita lapsia. Tarjoamme palvelua ympärivuorokautisesti. Vastaanottopalveluita tarjoavat yksiköt sekä Turussa että Uudessakaupungissa. Arviointityö voidaan tehdä myös lapsen asuessa kotona.

Kiireellisen sijoituksen aikana toteutamme moniammatillisen arvion, jossa lapsen ja perheen tilannetta selvitetään kokonaisvaltaisesti. Arviointityö voidaan tehdä myös, kun lapsi asuu kiireellisen sijoituksen ajan kotona.

Työskentelyyn osallistuu moniammatillinen työryhmämme; sosiaalityöntekijä, psykologi, perheterapeutti, toimintaterapeutti, päihdetyöntekijä, kuraattori ja ohjaajat. Käytössämme ovat myös tarvittavat lääkäripalvelut.

Arvioinnin aikana perhetilannetta ja palvelutarvetta selvitetään yhdessä lapsen ja perheen kanssa työskentelemällä. Hyödynnämme osaamistamme ja eri menetelmiä yksilötyöskentelyssä ja perhetapaamisissa sekä Lausteella että perheen kotona. Teemme yhteistyötä koko verkoston kanssa. Kiireellisen sijoituksen päättyessä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä saa kirjallisen yhteenvedon jatkosuosituksineen.