Päihdeosaaminen sijaishuollossa

Päihdeyksikkömme sijaitsee Turussa ja on tarkoitettu sijaishuollossa oleville lapsille, jotka vaarantavat kehitystään ja kasvuaan päihteitä käyttämällä.

Yksikössämme tehdään päihteidenkäytön arvioita ja tarjotaan päihdekuntoutusta moniammatillisen työryhmän voimin. Ohjaajat, päihdetyöntekijä, yksikön esimies, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, psykologi, lääkäri ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset osallistuvat kuntoutukseen lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Moniammatillinen työryhmämme tekee sijoituksen ensimmäisen kuukauden aikana palvelutarpeen arvion. Kuntoutusjakso on suunnitelmallista työskentelyä tavoitteiden saavuttamiseksi. Teemme jakson aikana tiivistä yhteistyötä lapsen perheen ja verkoston kanssa.

Kuntoutus perustuu vankkoihin arjen rakenteisiin, yhteisöllisyyteen, toiminnallisuuteen ja tavoitteelliseen yksilötyöskentelyyn. Päihdetyön menetelmiä ovat motivoiva haastattelut, erilaiset testit, kartoitukset ja haastattelut, interventiot sekä tukea antavat keskustelut. Sijoituksen aikana päihdetyöntekijä tapaa lasta ja tekee yhteistyötä yksikön ohjaajien kanssa.

Käytössämme ovat tarvittavat lääkäripalvelut. Yksiköllä on toimivat yhteistyökäytännöt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorisopsykiatrian ja Turun kaupungin päihdepalveluiden kanssa.