Asiakasta varten

Lasten, nuorten ja perheiden tarpeet ja tilanteet ovat aina yksilöllisiä. Tilanteet, joissa lastensuojelua tarvitaan ovat erityislaatuisia niin lapselle kuin hänen verkostolleenkin. Tällöin edellytetään vankkaa lastensuojelun eri palvelumuotojen osaamista, herkkää korvaa sekä lapsen ja perheen aitoa ja avointa kohtaamista. Meille on tärkeää voida tarjota monipuolisia ja yksilöllisiä palveluja asiakasta varten.

Moniammatillisen ja ammattitaitoisen henkilöstömme ansiosta voimme tarjota innovatiivisia ja monimuotoisia lastensuojelun palveluita. Asiakkaistamme pitävät huolta ja heitä tukevat psykiatrian erikoislääkärit ja psykologit, sosiaalialan ammattilaiset, perheterapeutit, päihdetyöntekijä sekä toimintaterapeutti. Koulumme henkilökunta koostuu erityisopetuksen asiantuntijoista. Meidän jokaisen Lausteella työskentelevän tehtävänä on ottaa huomioon asiakkaamme ja puolustaa lapsen etua kaikessa toiminnassamme. Meillä on mahdollisuus rakentaa kullekin lapselle, nuorelle ja perheelle parhaiten sopiva palvelukokonaisuus.