Kehittämämme toimintamalli voitti Talentian Hyvä käytäntö -kilpailun

Tavoitteena nuoren osallisuuden ja turvallisuuden lisääminen Turvallisuutta yhdessä toimien -mallin tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja ehkäistä väkivaltaista käyttäytymistä vahvistamalla nuorten osallisuutta sekä turvallisuuden tunnetta. Tarkoituksena on ehkäistä konfliktitilanteita ja löytää…

Uudenlainen perheen jälleenyhdistämispalvelu käynnistyy

Tärkein tavoitteemme Perhekuntoutuskeskus Lausteella on asiakasta hyödyttävä laadukas kuntoutustyö. Toimivat tilaratkaisut edesauttavat osaltaan tämän tavoitteen saavuttamista. – Jotta pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja palveluiden kysyntään, meidän on laajennettava toimintaamme. Toiminnan…

Asiakkaasta kumppaniksi: palvelujärjestelmän muutos

THL julkisti vuoden 2019 lastensuojelutilastonsa. Tilastot näyttivät karuilta. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Koskaan ei ole ollut yhtä paljon kiireellisiä sijoituksia kuin nyt. Lisäksi huostassa olleiden osuus 16–17 -vuotiaiden…

Asiakkaasta kumppaniksi: eväitä arkeen – vanhemmalta ammattilaiselle

Suomen yleiskielen sanakirjassa sana ”arki” on määritelty seuraavasti: 1. Arkipäivä; muu kuin juhla-aika, 2. jokapäiväinen elämä, arkielämä, jokapäiväisyys, tavallisuus, arkipäivä (Kielitoimiston sanakirja, 2020). Suurin osa ihmiselämästä kuluu jokapäiväisessä, jokaiselle omalla…