Palvelukeskus Telakka ohjaa ja tukee 16-25-vuotiaita opiskelussa, työ- ja elämäntaidoissa

Palvelukeskus Telakka tarjoaa yksilöllistä opiskelun tukea ja työ- ja elämäntaitovalmennusta 16–25-vuotiaille sijais- tai jälkihuollossa oleville nuorille Varsinais-Suomessa.

Palvelukeskus Telakan palvelu rakentuu nuoren yksilöllisten tarpeiden ympärille. Palvelun tavoitteena on tukea nuorta peruskoulun suorittamisessa, oman opintopolun löytämisessä, työelämään sijoittumisessa sekä yleensä itsenäiseen elämään siirtymisessä.

Työkokeilusta nuori saa oikeaa työkokemusta

Yksilöllisen valmennuksen lisäksi Palvelukeskus Telakka tarjoaa työkokeilumahdollisuuksia joko Telakan omassa Café Pakka -kahvilassa tai kiinteistönhuollossa. Jos nuorta kiinnostaa jokin toinen toimiala, hän saa ohjausta ja tukea työkokeilupaikan löytämiseen johonkin paikalliseen yritykseen.

Koulutuskokeilu opintopolun löytämiseen

Nuori saa tarvitessaan mahdollisuuden kokeilla haluamaansa alan koulutusta Rasekossa tai Taos:issa. Palvelukeskus Telakan ohjaajat tukevat nuorta koulutuskokeilussa, jotta hän pääsee suorittamaan koko tutkinnon tai sen osan.

Palvelukeskus Telakalla nuori osallistuu myös ryhmätoimintaan, jossa hän saa elämäntaitovalmennusta ja vertaistukea. Lisäksi nuorella on mahdollisuus kouluttautua kokemusasiantuntijaksi ja toimia siinä roolissa Palvelukeskus Telakan toiminnoissa.

Nuoria ohjaa ja tukee kaksi ohjaajaa sekä kaksi työvalmentajaa.

Tutustu lisää Palvelukeskus Telakkaan ja ota yhteyttä ohjaajiin

Lue myös nämä

Perhekuntoutuskeskus Lauste Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukkoon

Perhekuntoutuskeskus Lausteella toteutettiin vuoden 2023 alussa Eezy Flown henkilöstötutkimus, jossa mitataan henkilöstön omistautuneisuutta, sitoutuneisuutta, johtamista ja organisaation suorituskykyä Eezy Flown kehittämän PeoplePower® -viitekehyksen avulla. Tutkimus koostaa kattavan nykytilan henkilöstökokemuksesta ja strategian toteutumisen edellytyksistä. Henkilöstöstämme 93,6 % vastasi tutkimukseen, joka sinänsä on hieno tulos ja voimme ajatella tuloksen kuvaavan laajasti henkilöstömme ajatuksista Perhekuntoutuskeskus Lausteesta. Tutkimustulosten perusteella

Asiakkaasta kumppaniksi -hanke sai jatkorahoituksen

STEA:n julkaiseman avustusehdotuksen mukaan Asiakkaasta kumppaniksi -hanke saa jatkorahoituksen vuosille 2023–2025. Avustus on myönnetty hankkeessa vuosina 2020–2022 tehdyn työn jatkokehittämiselle, tuloksellisuuden osoittamiselle, toiminnan vakiinnuttamiselle ja laajentamiselle. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut ehdotuksen. Tulossa: kokemusasiantuntijapalveluita tarjoava digialusta Toiminnan tarkoituksena on yhä lastensuojeluperheiden vanhempien osallisuuden vahvistaminen, lastensuojelupalveluja läpikäyneiden vanhempien hyvinvoinnin lisääminen, lastensuojelun työntekijöiden ja vanhempien keskinäisen yhteistyön

Jussi Ketosesta Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n toiminnanjohtaja 1.1.2023

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n hallitus on 26.10.2022 on nimittänyt toiminnanjohtajakseen 1.1.2023 alkaen kasvatustieteen maisteri Jussi Ketosen. Nykyinen johtaja Kim Berglund siirtyy eläkkeelle 1.6.2023 ja toimii kevään 2023 ajan Lausteen hallituksen ja johtoryhmän neuvonantajana. Jussi Ketosella on pitkä ura lastensuojelun kehittämis- ja johtotehtävissä. Viimeiset 12 vuotta Ketonen on työskennellyt Perhekuntoutuskeskus Lausteen kehitysjohtajana. Lausteen hallituksen puheenjohtaja Petri Virtanen toteaa nimityksestä seuraavaa: — Ensinnäkin hallitus