Palvelukeskus Telakka ohjaa ja tukee 16-25-vuotiaita opiskelussa, työ- ja elämäntaidoissa

Palvelukeskus Telakka tarjoaa yksilöllistä opiskelun tukea ja työ- ja elämäntaitovalmennusta 16–25-vuotiaille sijais- tai jälkihuollossa oleville nuorille Varsinais-Suomessa.

Palvelukeskus Telakan palvelu rakentuu nuoren yksilöllisten tarpeiden ympärille. Palvelun tavoitteena on tukea nuorta peruskoulun suorittamisessa, oman opintopolun löytämisessä, työelämään sijoittumisessa sekä yleensä itsenäiseen elämään siirtymisessä.

Työkokeilusta nuori saa oikeaa työkokemusta

Yksilöllisen valmennuksen lisäksi Palvelukeskus Telakka tarjoaa työkokeilumahdollisuuksia joko Telakan omassa Café Pakka -kahvilassa tai kiinteistönhuollossa. Jos nuorta kiinnostaa jokin toinen toimiala, hän saa ohjausta ja tukea työkokeilupaikan löytämiseen johonkin paikalliseen yritykseen.

Koulutuskokeilu opintopolun löytämiseen

Nuori saa tarvitessaan mahdollisuuden kokeilla haluamaansa alan koulutusta Rasekossa tai Taos:issa. Palvelukeskus Telakan ohjaajat tukevat nuorta koulutuskokeilussa, jotta hän pääsee suorittamaan koko tutkinnon tai sen osan.

Palvelukeskus Telakalla nuori osallistuu myös ryhmätoimintaan, jossa hän saa elämäntaitovalmennusta ja vertaistukea. Lisäksi nuorella on mahdollisuus kouluttautua kokemusasiantuntijaksi ja toimia siinä roolissa Palvelukeskus Telakan toiminnoissa.

Nuoria ohjaa ja tukee kaksi ohjaajaa sekä kaksi työvalmentajaa.

Tutustu lisää Palvelukeskus Telakkaan ja ota yhteyttä ohjaajiin

Lue myös nämä

Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelut Perhekuntoutuskeskus Lausteen strategiseksi kumppaniksi

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Aamos ovat solmineet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Kumppanuussopimuksen myötä MLL siirtää MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoussäätiön hallinnan Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:lle. Varsinais-Suomen alueelle saadaan nyt voimien yhdistämisen myötä vahva toimija, joka palvelee lapsia, nuoria ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja kehittää kokonaan uudenlaisia palvelumalleja. Perhekuntoutuskeskus Lausteen ja Aamoksen strateginen

Haemme laatujohtajaa laatu- ja kehittämistyöhön

Perhekuntoutuskeskus Lauste etsii laatujohtajaa kehittämään palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Uusi laatujohtaja tulee johtamaan innovaatio- ja kehittämistoimintaamme sekä osallistumaan johtoryhmän jäsenenä strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Työn keskeisiä sisältöjä ovat asiakasarvoon perustuvan palvelutuotannon vahvistaminen, laadunhallinnan kehittäminen ja kuntoutustyön vaikuttavuutta parantavat toimintamallit. Laatujohtaja pääsee näköalapaikalle tekemään huomisen lastensuojelupalveluja! Hae laatujohtajaksi tai vinkkaa verkostoillesi! Katso täältä avoinna oleva tehtävä

Perhekuntoutuskeskus Lauste Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukkoon

Perhekuntoutuskeskus Lausteella toteutettiin vuoden 2023 alussa Eezy Flown henkilöstötutkimus, jossa mitataan henkilöstön omistautuneisuutta, sitoutuneisuutta, johtamista ja organisaation suorituskykyä Eezy Flown kehittämän PeoplePower® -viitekehyksen avulla. Tutkimus koostaa kattavan nykytilan henkilöstökokemuksesta ja strategian toteutumisen edellytyksistä. Henkilöstöstämme 93,6 % vastasi tutkimukseen, joka sinänsä on hieno tulos ja voimme ajatella tuloksen kuvaavan laajasti henkilöstömme ajatuksista Perhekuntoutuskeskus Lausteesta. Tutkimustulosten perusteella