Asiakkaasta kumppaniksi: Hanketiimi vahvistui uudella hanketyöntekijällä

Olen Minttu Kallio, utelias, asioista herkästi innostuva idealisti. Näen maailman ympärilläni täynnä mahdollisuuksia hyvän aikaan saamiseen. Näen myös jokaisessa meistä ihmisistä mahdollisuuden ja kyvyn hyväntahtoisuuteen ja hyvän tekemiseen, itselleen ja muille.

Muistan lapsuudestani erään helteisen bussimatkan Oulusta Posiolle. Bussikuski kuulutti ystävällisesti, että mikäli jollakulla tulee tarvetta pysähtymisille, voisivat aikuiset käydä asiasta ilmoittamassa kuskille. Penäsin etupenkistä kovaan ääneen, eikö meillä lapsillakin kuuluisi olla OIKEUS käydä pissalla.

Ihmisoikeudet, erityisesti lasten oikeudet ovat itselleni merkittävä osa arvomaailmaani ja myös asennettani, jolla työhöni suhtaudun. Sosiaalialan ammattilaisena haluan toimia aktiivisesti näiden arvojen, kuten toisen kunnioittamisen, ehdoitta kuulemisen, osallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden toteutumiseksi ja tuoda niitä toiminnallani näkyviin. Jokaisella meistä on oikeus hyvään elämään ja oikeus saada hyvää kohtelua.

Vanhemmuuden tukeminen vaikuttaa lapsen suotuisaan kehitykseen

Olen koulutukseltani sosionomi ja musiikkiterapeutti. Olen työskennellyt neljäntoista vuotta perhekuntoutuksessa, jossa lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutustyöskentely on ollut työni keskiössä. Se on minulle sydämen asia. Työssäni olen alkanut oivaltaa, että auttaakseni lasta hänen elämässään eteenpäin, on minun suunnattava tukeni vanhemmalle ja vanhemman myönteisiin voimiin ylläpitää tämän ainutlaatuisen suhteen hyvää tekevää vaikutusta.

Jokaisella vanhemmalla on oikeus kokemukseen hyvästä vanhemmuudesta ja toisaalta etuoikeutettu vastuu ja velvollisuus suojata lapsensa oikeutta hyvään lapsuuteen.

Aivan kuten lapselle on tärkeää saada olla merkityksellinen, myös vanhemmalle on tärkeää saada kokea, että hän merkitsee ja pystyy itse vaikuttamaan lapsensa suotuisaan kasvuun ja kehitykseen. Jokaisella vanhemmalla on oikeus kokemukseen hyvästä vanhemmuudesta ja toisaalta etuoikeutettu vastuu ja velvollisuus suojata lapsensa oikeutta hyvään lapsuuteen.

Asiakkaasta kumppaniksi -hanke lisää myönteisiä kokemuksia vaikuttamisesta

Työ Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeessa on saanut jo alkuunsa minussa aikaan suurta innostusta. Hankkeen kautta vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa aktiivisesti omaan ja lastensa elämään ja osana yhteisöä myös kaikkia lapsia suojaaviin palvelujärjestelmiin.

Uskon, että mitä enemmän myönteisiä kokemuksia ihminen saa vaikuttamisestaan, sitä enemmän myönteistä vaikuttamista ja vaikutusta syntyy. Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeessa meillä on mahdollisuus luoda yhteisönä rakenteita, joissa jokaisen ääni tulee kuulluksi ja jossa jokainen ääni vaikuttaa.

Matkalla Oulusta Posiolle bussikuski vastasi minulle: ”Iliman muuta saat sanua, jos on pissahätä.” Minulle tuli hyvä mieli, minua kuunneltiin ja sillä mitä sanoin oli merkitystä ja vaikutusta.

Lausteelle oli ilo tulla työskentelemään ja tekemään perheiden ja ammattilaisten kanssa yhteistä hyvää!

Minttu Kallio, Asiakkaasta kumppaniksi -hanketyöntekijä

Lue myös nämä

Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelut Perhekuntoutuskeskus Lausteen strategiseksi kumppaniksi

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Aamos ovat solmineet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Kumppanuussopimuksen myötä MLL siirtää MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoussäätiön hallinnan Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:lle. Varsinais-Suomen alueelle saadaan nyt voimien yhdistämisen myötä vahva toimija, joka palvelee lapsia, nuoria ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja kehittää kokonaan uudenlaisia palvelumalleja. Perhekuntoutuskeskus Lausteen ja Aamoksen strateginen

Haemme laatujohtajaa laatu- ja kehittämistyöhön

Perhekuntoutuskeskus Lauste etsii laatujohtajaa kehittämään palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Uusi laatujohtaja tulee johtamaan innovaatio- ja kehittämistoimintaamme sekä osallistumaan johtoryhmän jäsenenä strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Työn keskeisiä sisältöjä ovat asiakasarvoon perustuvan palvelutuotannon vahvistaminen, laadunhallinnan kehittäminen ja kuntoutustyön vaikuttavuutta parantavat toimintamallit. Laatujohtaja pääsee näköalapaikalle tekemään huomisen lastensuojelupalveluja! Hae laatujohtajaksi tai vinkkaa verkostoillesi! Katso täältä avoinna oleva tehtävä

Perhekuntoutuskeskus Lauste Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukkoon

Perhekuntoutuskeskus Lausteella toteutettiin vuoden 2023 alussa Eezy Flown henkilöstötutkimus, jossa mitataan henkilöstön omistautuneisuutta, sitoutuneisuutta, johtamista ja organisaation suorituskykyä Eezy Flown kehittämän PeoplePower® -viitekehyksen avulla. Tutkimus koostaa kattavan nykytilan henkilöstökokemuksesta ja strategian toteutumisen edellytyksistä. Henkilöstöstämme 93,6 % vastasi tutkimukseen, joka sinänsä on hieno tulos ja voimme ajatella tuloksen kuvaavan laajasti henkilöstömme ajatuksista Perhekuntoutuskeskus Lausteesta. Tutkimustulosten perusteella