Asiakkaasta kumppaniksi: Hankkeen kehittäjäkokemusasiantuntija esittelyssä

Mieli, jonka uusi kokemus on kerran laajentanut, ei koskaan palaa vanhoihin mittoihinsa.
Oliver Wendell Holmes

Olen Sari Lähde.
Se mistä löydän oman polkuni kulkea, löytyy valtavan ajatusten- ja ideamyrskyn, tasavertaisuuden ja suuren välittämisen keskeltä.

Olen aloittanut työurani kesäkuun 1. päivänä kehittäjäkokemusasiantuntijana Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeessa täällä Perhekuntoutuskeskus Lausteella.
Ammatiltani olen lähihoitaja. Alan töitä olen tehnyt vuodesta 2008. Asiakkaat ovat painottuneet vanhuspalveluihin. Eritoten olen työskennellyt muistisairaiden ja mielenterveyskuntoutujien parissa.

Se mistä tulen ja minne olen menossa

Olen myös äiti kahdelle hyvin itsetietoiselle tytölle ja elämää jatkuvasti tutkivalle suurisydämiselle esikoispojalleni.

Historiani lastensuojelun asiakkuudesta kantavat omasta lapsuudesta aina tähän päivään. Olen kokenut osallisuuden tunteen lastensuojelun asiakastyössä vanhempana, ymmärryksen, välittämisen tunteen sekä saanut kuntoutua ja eheytyä. Olen kokenut myös pohjalle putoamisen, epätasa-arvoisuutta, turvattomuutta, sekä kokenut myös miten identiteettini vanhempana viedään minulta pois.

Asiantuntijakokemuksen kautta

Haluan kehittää ja uudistaa lastensuojelutyötä, jotta kaikki lastensuojelunasiakkaina tässä hetkessä olevat vanhemmat saisivat itse päättää mitä ja miten he kokevat lastensuojelunasiakkuuden. Vanhemmilla olisi sanan- ja ilmaisunvapaus siitä mitä mieltä he asioista ovat ja tunne tulla kohdatuksi arvokkaana ihmisenä, isänä, äitinä ja perheenä lastensuojelutyössä.

Haluan, että lastensuojelutyö on apua kaikille, eikä asia, joka herättää pelon oman vanhemmuuden menettämisestä.

kehittäjäkokemusasiantuntija
Sari Lähde, Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeen kehittäjäkokemusasiantuntija

Lue myös nämä

Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelut Perhekuntoutuskeskus Lausteen strategiseksi kumppaniksi

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Aamos ovat solmineet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Kumppanuussopimuksen myötä MLL siirtää MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoussäätiön hallinnan Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:lle. Varsinais-Suomen alueelle saadaan nyt voimien yhdistämisen myötä vahva toimija, joka palvelee lapsia, nuoria ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja kehittää kokonaan uudenlaisia palvelumalleja. Perhekuntoutuskeskus Lausteen ja Aamoksen strateginen

Haemme laatujohtajaa laatu- ja kehittämistyöhön

Perhekuntoutuskeskus Lauste etsii laatujohtajaa kehittämään palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Uusi laatujohtaja tulee johtamaan innovaatio- ja kehittämistoimintaamme sekä osallistumaan johtoryhmän jäsenenä strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Työn keskeisiä sisältöjä ovat asiakasarvoon perustuvan palvelutuotannon vahvistaminen, laadunhallinnan kehittäminen ja kuntoutustyön vaikuttavuutta parantavat toimintamallit. Laatujohtaja pääsee näköalapaikalle tekemään huomisen lastensuojelupalveluja! Hae laatujohtajaksi tai vinkkaa verkostoillesi! Katso täältä avoinna oleva tehtävä

Perhekuntoutuskeskus Lauste Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukkoon

Perhekuntoutuskeskus Lausteella toteutettiin vuoden 2023 alussa Eezy Flown henkilöstötutkimus, jossa mitataan henkilöstön omistautuneisuutta, sitoutuneisuutta, johtamista ja organisaation suorituskykyä Eezy Flown kehittämän PeoplePower® -viitekehyksen avulla. Tutkimus koostaa kattavan nykytilan henkilöstökokemuksesta ja strategian toteutumisen edellytyksistä. Henkilöstöstämme 93,6 % vastasi tutkimukseen, joka sinänsä on hieno tulos ja voimme ajatella tuloksen kuvaavan laajasti henkilöstömme ajatuksista Perhekuntoutuskeskus Lausteesta. Tutkimustulosten perusteella