Asiakkaasta kumppaniksi: Hankkeen kehittäjäkokemusasiantuntija esittelyssä

Mieli, jonka uusi kokemus on kerran laajentanut, ei koskaan palaa vanhoihin mittoihinsa.
Oliver Wendell Holmes

Olen Sari Lähde.
Se mistä löydän oman polkuni kulkea, löytyy valtavan ajatusten- ja ideamyrskyn, tasavertaisuuden ja suuren välittämisen keskeltä.

Olen aloittanut työurani kesäkuun 1. päivänä kehittäjäkokemusasiantuntijana Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeessa täällä Perhekuntoutuskeskus Lausteella.
Ammatiltani olen lähihoitaja. Alan töitä olen tehnyt vuodesta 2008. Asiakkaat ovat painottuneet vanhuspalveluihin. Eritoten olen työskennellyt muistisairaiden ja mielenterveyskuntoutujien parissa.

Se mistä tulen ja minne olen menossa

Olen myös äiti kahdelle hyvin itsetietoiselle tytölle ja elämää jatkuvasti tutkivalle suurisydämiselle esikoispojalleni.

Historiani lastensuojelun asiakkuudesta kantavat omasta lapsuudesta aina tähän päivään. Olen kokenut osallisuuden tunteen lastensuojelun asiakastyössä vanhempana, ymmärryksen, välittämisen tunteen sekä saanut kuntoutua ja eheytyä. Olen kokenut myös pohjalle putoamisen, epätasa-arvoisuutta, turvattomuutta, sekä kokenut myös miten identiteettini vanhempana viedään minulta pois.

Asiantuntijakokemuksen kautta

Haluan kehittää ja uudistaa lastensuojelutyötä, jotta kaikki lastensuojelunasiakkaina tässä hetkessä olevat vanhemmat saisivat itse päättää mitä ja miten he kokevat lastensuojelunasiakkuuden. Vanhemmilla olisi sanan- ja ilmaisunvapaus siitä mitä mieltä he asioista ovat ja tunne tulla kohdatuksi arvokkaana ihmisenä, isänä, äitinä ja perheenä lastensuojelutyössä.

Haluan, että lastensuojelutyö on apua kaikille, eikä asia, joka herättää pelon oman vanhemmuuden menettämisestä.

kehittäjäkokemusasiantuntija
Sari Lähde, Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeen kehittäjäkokemusasiantuntija

Lue myös nämä

Perhekuntoutuskeskus Lauste Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukkoon

Perhekuntoutuskeskus Lausteella toteutettiin vuoden 2023 alussa Eezy Flown henkilöstötutkimus, jossa mitataan henkilöstön omistautuneisuutta, sitoutuneisuutta, johtamista ja organisaation suorituskykyä Eezy Flown kehittämän PeoplePower® -viitekehyksen avulla. Tutkimus koostaa kattavan nykytilan henkilöstökokemuksesta ja strategian toteutumisen edellytyksistä. Henkilöstöstämme 93,6 % vastasi tutkimukseen, joka sinänsä on hieno tulos ja voimme ajatella tuloksen kuvaavan laajasti henkilöstömme ajatuksista Perhekuntoutuskeskus Lausteesta. Tutkimustulosten perusteella

Asiakkaasta kumppaniksi -hanke sai jatkorahoituksen

STEA:n julkaiseman avustusehdotuksen mukaan Asiakkaasta kumppaniksi -hanke saa jatkorahoituksen vuosille 2023–2025. Avustus on myönnetty hankkeessa vuosina 2020–2022 tehdyn työn jatkokehittämiselle, tuloksellisuuden osoittamiselle, toiminnan vakiinnuttamiselle ja laajentamiselle. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut ehdotuksen. Tulossa: kokemusasiantuntijapalveluita tarjoava digialusta Toiminnan tarkoituksena on yhä lastensuojeluperheiden vanhempien osallisuuden vahvistaminen, lastensuojelupalveluja läpikäyneiden vanhempien hyvinvoinnin lisääminen, lastensuojelun työntekijöiden ja vanhempien keskinäisen yhteistyön

Jussi Ketosesta Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n toiminnanjohtaja 1.1.2023

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n hallitus on 26.10.2022 on nimittänyt toiminnanjohtajakseen 1.1.2023 alkaen kasvatustieteen maisteri Jussi Ketosen. Nykyinen johtaja Kim Berglund siirtyy eläkkeelle 1.6.2023 ja toimii kevään 2023 ajan Lausteen hallituksen ja johtoryhmän neuvonantajana. Jussi Ketosella on pitkä ura lastensuojelun kehittämis- ja johtotehtävissä. Viimeiset 12 vuotta Ketonen on työskennellyt Perhekuntoutuskeskus Lausteen kehitysjohtajana. Lausteen hallituksen puheenjohtaja Petri Virtanen toteaa nimityksestä seuraavaa: — Ensinnäkin hallitus