Itseohjautuvat tiimit lisäävät asiakaslähtöisyyttä ja työssä viihtymistä

Vuoden 2019 helmikuussa noin 20 Lausteen työntekijää teki opintomatkan Hollantiin, jossa tutustuttiin vanhusten kotihoivaa tarjoavan Buurtzorgin toimintaan. Tämä voittoa tavoittelematon yritys on kuuluisa juuri itseohjautuvista tiimeistään, jotka toimivat ilman hierarkiaa tai esimiehiä.

Buurtzorg on kasvanut reilussa kymmenessä vuodessa neljän hengen tiimistä 14 000 työntekijän organisaatioksi, jonka konsepti kiinnostaa ympäri maailmaa. Se on myös valittu useana vuonna peräkkäin Hollannin parhaaksi työnantajaksi.

Lausteen avopalveluiden tiimiesimies Eeva-Stiina Hatakka uskoo, että malli voi lisätä työssä viihtymistä ja työn asiakaslähtöisyyttä myös Lausteella.
– Monen motivaatio työhön voi lisääntyä, jos on vapaammat kädet käyttää omaa ammattitaitoa asiakkaiden hyväksi, hän pohtii.

Uskon, että omassa tiimissäni moni on valmis entistä itseohjautuvampaan työtapaan.

Mari Manninen, perhekuntoutuksen esimies

Itseohjautuvissa tiimeissä työntekijöillä on vapaus, mutta myös vastuu omista töistään. Perhekuntoutuksen esimies Mari Manninen toteaa, että tämä vaatii työntekijöiltä paljon kokemusta ja varmuutta.
– Uskon, että omassa tiimissäni moni on valmis entistä itseohjautuvampaan työtapaan. Vanhojen rakenteiden ja roolien purkaminen on tässä ehkä isoin haaste, hän miettii.

Oppia ja oivalluksia

Eeva-Stiina Hatakka ja Mari Manninen kävivät yhdessä tutustumassa yhteen Buurtzorgin kotihoivatiimeistä.
Itseohjautuvassa tiimissä työntekijät päättävät keskenään tehtävistään, työvuoroistaan ja lomistaan. Asiakkaiden tarpeita kuunnellaan enemmän ja byrokratiaa on vähemmän. Toisaalta tiimiltä vaaditaan hyvää yhteishenkeä ja avointa keskustelua, jotta toiminta sujuu ilman ongelmia.

Myös itseohjautuvassa tiimissä on vaarana, että joku sen jäsenistä alkaa ottaa muita enemmän vastuuta.
– Kyllä heilläkin muodostuu tiimeissä rooleja, joita pitää sitten yhdessä keskustellen purkaa, Hatakka kuvailee.

Senkin oivalluksen reissu Hollantiin tarjosi, että Lausteella toimitaan jo nyt varsin itseohjautuvasti.
– Esimerkiksi perhekuntoutuksen työntekijät ovat jo pitkään suunnitelleet työvuoronsa sen mukaan, millaisia tarpeita asiakasperheillä on. Olemme ehkä jo puolivälissä matkaa, Manninen hymyilee.

Itseohjautuvuutta kohti koko henkilöstö osallistaen

Hollannin tutustumisreissun jälkeen Perhekuntoutuskeskus Lausteella on jatkettu työskentelyä kohti itseohjautuvaa organisaatiota.  Koko henkilöstön osallistavissa työpajoissa on kartoitettu työntekijöiden näkemyksiä asiakasarvoa lisäävistä ja heikentävistä asioista. Työpajojen tuloksia on analysoitu ja käyty läpi tiimeissä.
– Tiimit ovat saaneet tehtäväkseen valita työpajoissa nousseista aiheista omia pidemmän ja lyhyemmän aikavälin kehittämisteemoja. Kyseessä onkin ollut enemmän yhdessä ohjautuvuus kuin yksilöiden itseohjautuvuus, kertoo Perhekuntoutuskeskus Lausteen toiminnanjohtaja Kim Berglund kertoo.

Itseohjautuvuuteen valmistaudutaan askel kerrallaan ja monella tasolla.
– Esimiesten kanssa käsittelemme sitä, miten esimiestyötä on muutettava. Esimiehet tarvitsevat myös ohjausta tai koulutusta uudenlaiseen valmentavaan työotteeseen, Berglund sanoo.

Lue myös nämä

Perhekuntoutuskeskus Lauste Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukkoon

Perhekuntoutuskeskus Lausteella toteutettiin vuoden 2023 alussa Eezy Flown henkilöstötutkimus, jossa mitataan henkilöstön omistautuneisuutta, sitoutuneisuutta, johtamista ja organisaation suorituskykyä Eezy Flown kehittämän PeoplePower® -viitekehyksen avulla. Tutkimus koostaa kattavan nykytilan henkilöstökokemuksesta ja strategian toteutumisen edellytyksistä. Henkilöstöstämme 93,6 % vastasi tutkimukseen, joka sinänsä on hieno tulos ja voimme ajatella tuloksen kuvaavan laajasti henkilöstömme ajatuksista Perhekuntoutuskeskus Lausteesta. Tutkimustulosten perusteella

Asiakkaasta kumppaniksi -hanke sai jatkorahoituksen

STEA:n julkaiseman avustusehdotuksen mukaan Asiakkaasta kumppaniksi -hanke saa jatkorahoituksen vuosille 2023–2025. Avustus on myönnetty hankkeessa vuosina 2020–2022 tehdyn työn jatkokehittämiselle, tuloksellisuuden osoittamiselle, toiminnan vakiinnuttamiselle ja laajentamiselle. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut ehdotuksen. Tulossa: kokemusasiantuntijapalveluita tarjoava digialusta Toiminnan tarkoituksena on yhä lastensuojeluperheiden vanhempien osallisuuden vahvistaminen, lastensuojelupalveluja läpikäyneiden vanhempien hyvinvoinnin lisääminen, lastensuojelun työntekijöiden ja vanhempien keskinäisen yhteistyön

Jussi Ketosesta Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n toiminnanjohtaja 1.1.2023

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n hallitus on 26.10.2022 on nimittänyt toiminnanjohtajakseen 1.1.2023 alkaen kasvatustieteen maisteri Jussi Ketosen. Nykyinen johtaja Kim Berglund siirtyy eläkkeelle 1.6.2023 ja toimii kevään 2023 ajan Lausteen hallituksen ja johtoryhmän neuvonantajana. Jussi Ketosella on pitkä ura lastensuojelun kehittämis- ja johtotehtävissä. Viimeiset 12 vuotta Ketonen on työskennellyt Perhekuntoutuskeskus Lausteen kehitysjohtajana. Lausteen hallituksen puheenjohtaja Petri Virtanen toteaa nimityksestä seuraavaa: — Ensinnäkin hallitus