Itseohjautuvat tiimit lisäävät asiakaslähtöisyyttä ja työssä viihtymistä

Vuoden 2019 helmikuussa noin 20 Lausteen työntekijää teki opintomatkan Hollantiin, jossa tutustuttiin vanhusten kotihoivaa tarjoavan Buurtzorgin toimintaan. Tämä voittoa tavoittelematon yritys on kuuluisa juuri itseohjautuvista tiimeistään, jotka toimivat ilman hierarkiaa tai esimiehiä.

Buurtzorg on kasvanut reilussa kymmenessä vuodessa neljän hengen tiimistä 14 000 työntekijän organisaatioksi, jonka konsepti kiinnostaa ympäri maailmaa. Se on myös valittu useana vuonna peräkkäin Hollannin parhaaksi työnantajaksi.

Lausteen avopalveluiden tiimiesimies Eeva-Stiina Hatakka uskoo, että malli voi lisätä työssä viihtymistä ja työn asiakaslähtöisyyttä myös Lausteella.
– Monen motivaatio työhön voi lisääntyä, jos on vapaammat kädet käyttää omaa ammattitaitoa asiakkaiden hyväksi, hän pohtii.

Uskon, että omassa tiimissäni moni on valmis entistä itseohjautuvampaan työtapaan.

Mari Manninen, perhekuntoutuksen esimies

Itseohjautuvissa tiimeissä työntekijöillä on vapaus, mutta myös vastuu omista töistään. Perhekuntoutuksen esimies Mari Manninen toteaa, että tämä vaatii työntekijöiltä paljon kokemusta ja varmuutta.
– Uskon, että omassa tiimissäni moni on valmis entistä itseohjautuvampaan työtapaan. Vanhojen rakenteiden ja roolien purkaminen on tässä ehkä isoin haaste, hän miettii.

Oppia ja oivalluksia

Eeva-Stiina Hatakka ja Mari Manninen kävivät yhdessä tutustumassa yhteen Buurtzorgin kotihoivatiimeistä.
Itseohjautuvassa tiimissä työntekijät päättävät keskenään tehtävistään, työvuoroistaan ja lomistaan. Asiakkaiden tarpeita kuunnellaan enemmän ja byrokratiaa on vähemmän. Toisaalta tiimiltä vaaditaan hyvää yhteishenkeä ja avointa keskustelua, jotta toiminta sujuu ilman ongelmia.

Myös itseohjautuvassa tiimissä on vaarana, että joku sen jäsenistä alkaa ottaa muita enemmän vastuuta.
– Kyllä heilläkin muodostuu tiimeissä rooleja, joita pitää sitten yhdessä keskustellen purkaa, Hatakka kuvailee.

Senkin oivalluksen reissu Hollantiin tarjosi, että Lausteella toimitaan jo nyt varsin itseohjautuvasti.
– Esimerkiksi perhekuntoutuksen työntekijät ovat jo pitkään suunnitelleet työvuoronsa sen mukaan, millaisia tarpeita asiakasperheillä on. Olemme ehkä jo puolivälissä matkaa, Manninen hymyilee.

Itseohjautuvuutta kohti koko henkilöstö osallistaen

Hollannin tutustumisreissun jälkeen Perhekuntoutuskeskus Lausteella on jatkettu työskentelyä kohti itseohjautuvaa organisaatiota.  Koko henkilöstön osallistavissa työpajoissa on kartoitettu työntekijöiden näkemyksiä asiakasarvoa lisäävistä ja heikentävistä asioista. Työpajojen tuloksia on analysoitu ja käyty läpi tiimeissä.
– Tiimit ovat saaneet tehtäväkseen valita työpajoissa nousseista aiheista omia pidemmän ja lyhyemmän aikavälin kehittämisteemoja. Kyseessä onkin ollut enemmän yhdessä ohjautuvuus kuin yksilöiden itseohjautuvuus, kertoo Perhekuntoutuskeskus Lausteen toiminnanjohtaja Kim Berglund kertoo.

Itseohjautuvuuteen valmistaudutaan askel kerrallaan ja monella tasolla.
– Esimiesten kanssa käsittelemme sitä, miten esimiestyötä on muutettava. Esimiehet tarvitsevat myös ohjausta tai koulutusta uudenlaiseen valmentavaan työotteeseen, Berglund sanoo.

Lue myös nämä

Aamoksen palvelut ja kehittämistoiminta osaksi Perhekuntoutuskeskus Lausteen palvelukokonaisuutta

Lasten ja nuorten kuntoutuspalveluiden sekä lastensuojelun toimintaympäristön muutokset edellyttävät alan toimijoilta joustavuutta ja ketteryyttä. Ennaltaehkäisevien ja asiakaslähtöisten sote-palvelujen painotus sekä palvelutarpeiden mukaiset uudet ratkaisut vahvistuvat Perhekuntoutuskeskus Lausteen palvelukokonaisuudessa, kun Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelujen toiminta siirtyy 1.6.2024 osaksi Lausteen toimintaa. Perhekuntoutuskeskus Lauste ry ja Kuntoutussäätiö Lauste sr. ovat sopineet Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelujen palvelujen ja kehittämistoiminnan

Hae Lausteelle hallintojohtajaksi

Haemme hallintojohtajaa tekemään kanssamme huomisen lastensuojelupalveluja! Hallintojohtajana vastaat Lausteen talouspalvelujen johtamisesta ja kehittämisestä. Organisaation taloushallinnon prosessit, liiketoiminnan kehittäminen ja toimintamallien parantaminen yhdessä muun johtoryhmän kanssa ovat työsi keskeisiä sisältöjä. Vastuualueeseesi kuuluvat myös IT-palvelut ja huollon tukipalvelut, joita johdat ja kehität toimialueiden vastuuhenkilöiden kanssa. Meillä on selkeä visio tulevaisuudesta ja uusi strategia työmme tukena. Työtä teemme yhdessä

Lisäämme tietoutta tuki- ja sijaisperheenä toimimisesta Uudellamaalla

Haluatko olla mukana luomassa parempaa tulevaisuutta? Sijais- tai tukiperheenä voit tarjota lapselle turvallisen kodin, hyviä hetkiä ja tärkeitä ihmissuhteita. Promokiertue starttaa Uudenmaan alueella, olemme kertomassa tukiperheenä ja sijaisvanhempina toimimisesta seuraavilla paikkakunnilla: 9.3. klo 10-15 Kauppakeskus Willa , Hyvinkää 13.4. klo 10-15 Kauppakeskus Myyrmanni, Vantaa 4.5. klo 10-15  Kauppakeskus Lippulaiva, Espoo 8.6.  klo 10-15 Kauppakeskus Kaari,