Palvelukeskus Telakka

Palvelukeskus Telakka tarjoaa yksilöllistä opiskelun tukea ja työ- ja elämäntaitovalmennusta 16-25-vuotiaille sijais- tai jälkihuollossa oleville nuorille Varsinais-Suomessa.

Palvelukeskus Telakan palvelu rakentuu nuoren yksilöllisten tarpeiden ympärille. Palvelun tavoitteena on tukea nuorta peruskoulun suorittamisessa, oman opintopolun löytämisessä, työelämään sijoittumisessa sekä yleensä itsenäiseen elämään siirtymisessä. Nuorelle on tarjolla seuraavia toimintoja:

 • Yksilöllinen tuki ja valmennus
 • Koulunkäynnin tuki
 • Työkokeilu
  • Palvelukeskus Telakan Café Pakka kahvilassa
  • Palvelukeskus Telakan kiinteistöhuollossa
  • Ohjaus ja tuki työkokeiluun muulla nuorta kiinnostavalla toimialalla (yhteistyö paikallisten yritysten kanssa)
 • Ohjaus ja tuki koulutuskokeiluun tai tutkinnon osien tai tutkinnon suorittamiseen
  • Mahdollisuus kokeilla haluamansa alan koulutusta Rasekossa tai Taos:issa (esim. yksittäinen kurssi)
  • Ohjaus ja tuki tutkinnon osan tai tutkinnon suorittamiseen
 • Ryhmätoiminta ja vertaistuki
  • Elämäntaitovalmennus ryhmässä
  • Vertaistukiryhmät
 • Kouluttautuminen ja toimiminen kokemusasiantuntijana Palvelukeskus Telakan toiminnoissa

Nuoria ohjaa ja tukee kaksi ohjaajaa (sosiaalipsykologi YTM ja yhteisöpedagogi) sekä kaksi työvalmentajaa (palveluala ja kiinteistöhuolto).

Palvelukeskus Telakka toimii osoitteessa Vanha Hämeentie 1.

Yhteistyössä: