Palvelukeskus Telakka

Palvelukeskus Telakka tarjoaa yksilöllistä tukea opinto- ja uraohjaukseen sijais- tai jälkihuollossa oleville 16–25-vuotiaille varsinaissuomalaisille. Saatavilla on elämänhallintataitojen valmennusta pienryhmissä sekä nuoren tarpeiden mukaan räätälöityä yksilövalmennusta. Matalan kynnyksen palvelut ovat maksuttomia ja niihin voi hakeutua ilman ajanvarausta tai lähetettä arkisin 8–15.30. Palvelukeskus Telakka toimii osoitteessa Vanha Hämeentie 1.

Toiminta rakentuu yhdessä nuoren kanssa kartoitettujen yksilöllisten tarpeiden ympärille. Suunnitelmallisen työskentelyn tavoitteena on tukea nuorta peruskoulun suorittamisessa, oman opintopolun löytämisessä, työelämään sijoittumisessa sekä elämänhallintataitojen opettelussa.

Palvelukeskus Telakassa nuorelle on tarjolla seuraavia toimintoja:

 • Omien tavoitteiden mukainen yksilöllinen tuki ja valmennus
 • Työvalmennus
   • Palvelukeskus Telakan Café Pakka kahvilassa
   • Palvelukeskus Telakan kiinteistöhuollon vaihtuvissa työpisteissä
 • Työkokeilu
   • Telakan omissa työtoiminnoissa
   • Työkokeilu tuetusti muulla nuorta kiinnostavalla alalla
  • Opintojen edistäminen
   • Ohjaus ja tuki tutkinnon osien tai kokonaisen tutkinnon suorittamiseen
   • Opintosuoritusten täydentäminen Telakan työtoiminnoissa
  • Ohjaus ja tuki koulutuskokeiluun
   • Tuki opintopolkujen ja opiskelupaikkojen kartoittamiseen
   • Tuki koulutuskokeilun käytännön järjestelyihin
  • Ryhmätoiminta ja vertaistuki
   • Elämänhallintaitoja tukeva omaelämäkerrallinen työskentely soveltavan taiteen keinoin pienryhmässä
   • Vertaisuuden jakaminen muiden Telakan nuorten kanssa
  • Kouluttautuminen ja toimiminen kokemusasiantuntijana Palvelukeskus Telakassa

Yhteistyössä: