Asiakkaasta kumppaniksi: Mistä on kokemuskumppanit tehty?

Suunnittelin kirjoittavani seuraavan blogitekstin “ensimmäiset kannukset kokemuskumppanina hankkineena”, en kuitenkaan malta olla kertomatta siitä, miten me kokemuskumppanit olemme tuleviin tehtäviimme valmistautuneet. Mieleeni muistuu Forrest Gump -elokuvan sitaatti “Elämä on kuin suklaarasia: koskaan ei tiedä, mitä saa”.

Valmistuvista kokemuskumppaneista uskallan kuitenkin sanoa, että kaikkia meitä yhdistää auttamisenhalu, hyvä tahto ja tekemisen tavoitteellisuus. Hyvä tahto määrittelee yhteistyön. Tavoitteet toimivat kokemuskumppanin työtä ohjaavina elementteinä ja auttamisen halu sekä kokemustieto konkretiana tavoitteiden saavuttamisessa.

Kaikkia meitä yhdistää auttamisenhalu, hyvä tahto ja tekemisen tavoitteellisuus.

Piia Köpsi, kokemuskumppani

Koulutus pienryhmäkeskusteluineen lisännyt osaamista monipuolisesti

Kokemuskumppanuuteen kasvaminen käynnistyi elokuussa, jolloin kokoonnuimme ensimmäistä kertaa toiveikkaan varovaisina siitä, mihin hanke ja koulutus meitä vie. Olemme kulkeneet matkan, jossa koulutus on valjastanut kokemuksemme avuksi ja tueksi lastensuojelun asiakasvanhemmille ja ammattilaisverkostoille.

Olemme mm. perehtyneet niin arvojen, etiikan kuin palvelujärjestelmän maailmaan, lastensuojeluun ja lastensuojelulakiin, vanhemman mielenterveysongelmiin, tarinatyöskentelyyn, kokemusasiantuntijuuteen sekä tutustuneet mentalisaatioon – vain muutamia koulutuksellisia teemoja mainitakseni. Lisäksi olemme kokoontuneet viikoittaisissa pienryhmissä pohtien mm. kokemuskumppanin luonne-, ammattitaito- ja arvo- sekä asenneominaisuuksia – jälleen vain muutamia mainitakseni. Näkökulmaa on lisännyt mahdollisuus osallistua erilaisiin kehittäjäyhteisöihin ja työryhmien kehittämispäiviin.

Työhön jalkautuminen toi konkreettista kokemusta

Koulutuksen edetessä jalkauduimme kokemaan kokemuskumppanityötä niin vertaisina kuin lastensuojelun vaikuttamis- ja kehittämistyöntekijöinä. Lainauksia ja/tai “kentältä” kuultua:

Henna/ Lapset puheeksi -koulutus, Lauste Perhekuntoutuskeskus:
“Jos kokemuskumppanityö on tätä mitä tullaan tekemään niin tykkään.”

Sanna/ Arviointikoulutuspäivä, Pesäpuu:
”Kerroin oman tarinani ja vastailin kysymyksiin, koin tilanteen hyödylliseksi ja tarpeelliseksi. Itseäni kiinnostaa erityisesti vaikuttamis-ja kehittämistyö ja toivonkin, että osaamistani hyödynnetään myös jatkossa.”

Perheterapeutti/ Tutustuminen kokemuskumppaniin ja kokemuskumppanin työhön, Lauste perhekuntouskeskus:
“Itse koin erittäin hyödylliseksi ja tärkeäksi kohtaamisen ja keskustelut kokemuskumppanin kanssa. Oli tärkeää saada kuulla asiakkaan näkökulmaa erilaisten asioiden esiin nostamisessa ja niiden merkityksistä, käytettävien menetelmien hyödyllisyyden kokemuksista ja työskentelystä työntekijöiden kanssa ylipäätään. Tärkeää oli saada kuulla myös siitä, mitä työntekijän voisi olla hyödyllistä kertoa itsestään? Ajattelen ja innostuin ajatuksesta, että kokemuskumppani voisi olla yksi merkityksellinen tekijä tämänkaltaisessa laitosmuotoisessa kuntoutuksessa heti tulotilanteesta lähtien.
Oli myös erittäin hyvä, että kohtaamisia kokemuskumppanin kanssa oli useampia jolloin tapaamisten väliin jäävä aika mahdollisti ajatusten jäsentymisen ja keskusteluiden syvyyden.”

Elämänmakuisia kommentteja. Aika makeeta, vai mitä?

Joukostamme löytyy oikea kokemuskumppani kulloiseenkin tilanteeseen

10.12.2020 juhlistimme koulutuksen päättymistä, jonka jälkeen olemme todistuksinemme koulutuksen käyneitä kokemuskumppaneita. Käytänkin tilaisuuden hyväkseni ja kiitän sydämestäni tulevia kollegoitani. Olemme monenkirjava joukko eri koulutus-, työ- ja perhetaustoista tulevia äitejä ja isiä, joita yhdistää kokemus lastensuojelusta.

Vertaisuus on ollut koulutuksen liima, joka on toiminut ymmärryksenä ja peilinä omille kokemuksille. Voin tuntea vertaisuuden merkityksen akuutin lastensuojelun asiakasvanhemmalle, joka kamppailee mm. syyllisyydentuntojen kanssa. Uskon, että kirjavasta joukostamme löytyy kulloiseenkin tilanteeseen juuri oikea kokemuskumppani.

Me kokemuskumppanit toimimme onnistuneiden kohtaamisten lähettiläinä. Onnistumisemme apuna ja tukena on säännöllinen työnohjaus. Olemme myös sitoutuneet noudattamaan toiminnallemme kirjattuja eettisiä periaatteita.

Kokemuskumppanin/ kokemusasiantuntijan valinta ja tilaaminen (myös toiminnan esittelyt) onnistuu jatkossa Lausteen Perhekuntoutuskeskuksen nettisivuilla.

Asiakkaasta kumppaniksi

Innokkain yhteistyöterveisin
Kuullaan ja nähdään, kun kohdataan!
Pia Köpsi

Lisätietoa kokemuskumppaniksi kouluttautumisesta ja kokemuskumppanin tilaamisesta

Lue myös nämä

Osallisuus

Olet lähdössä veneilemään. Otatko reissuun pelkän paatin vai haluatko mukaan myös airot? Itse henkilökohtaisesti olen jo kyllästynyt sanaan osallisuus. On kuitenkin aivan ensisijaisen tärkeää olla osallinen omassa elämässään, mutta tuntuu, että osallisuudesta puhutaan enemmän kuin se aidosti toteutuu esim. erilaisissa palveluissa. Osallisuus on hieno sana, mutta kaikki asiakkaat eivät sen sanan tarkoitusta ymmärrä. En tiedä

Asiakkaasta kumppaniksi: Elämä voittaa -sittenkin

Kun tilanne menee niin pahaksi, että lapsi pitää sijoittaa kodin ulkopuolelle, on se iso kriisi koko perheelle. Vanhemmat jäävät tässä tilanteessa kovin yksin. Kerron tässä nyt omasta kokemuksestani. Olen ihan nuoresta saakka kärsinyt mielenterveysongelmista. Tämä on aiheuttanut harmia myös aikuisiällä. Ajauduin käyttämään päihteitä. Tästä johtuen luonnollisesti lastensuojelu puuttui peliin. Loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että lapsi

Asiakkaasta kumppaniksi: Kokemuksella asiantuntijaksi

Olen Maria ja aloitin työt Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeessa kehittäjäkokemusasiantuntijana helmikuun alkupuolella. Aiempi työurani on pääasiallisesti vanhuspalvelujen puolella lähihoitajana, jossa ehdin työskennellä lähes 15 vuotta.  Kokemuskumppanikoulutuksen kävin vuonna 2021 ja valmistuin joulukuussa. Oma lastensuojelun kanssa kulkemani polku on ollut mielestäni melko kepeä – vaikka tästä saattaisi joku tarinani kokonaisuudessaan kuullut olla eri mieltä. Kokemuskumppanikoulutuksen aikana muiden