Kokemuskumppanit

Kokemuskumppanit ovat koulutettuja lastensuojelun lapsensa kanssa läpikäyneitä vanhempia, jotka toimivat lastensuojelun asiakasvanhemmille vertaistukitehtävissä sekä lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistehtävissä vahvuuksiensa ja mielenkiinnonkohteidensa mukaisesti.

Kokemuskumppanit ovat lastensuojelun puolestapuhujia, jotka tuovat kokemukseensa ja koulutukseensa perustuvaa osaamistaan ja tietoaan lastensuojelun ammattilaisen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen sekä lastensuojelun kehittämistyöhön, jotta lapsen oikeudet ja etu toteutuvat.

Vertaistukitehtävissä kokemuskumppanit tukevat vanhemmuudessa ja sen kehittämisessä. Huomioitavaa on, että vertaistukisuhteen solmimisesta päättää aina sosiaalityöntekijä. Kehittämis- ja vaikuttamistehtävissä kokemuskumppanit korostavat lastensuojelun asiakkaiden kokemuksellista tietoa, jotta asiakasvanhempien osallisuus ja toimijuus korostuvat entisestään lastensuojelun palveluissa ja niiden kehittämisessä.

Kokemuskumppanit toimivat palkkioperusteisesti, ovat vaitiolovelvollisia ja toimivat eettisten periaatteiden mukaisesti.

Kokemuskumppaneihin tutustuminen ja heidän tilaaminen onnistuu neljän askeleen kautta.

Asiakkaasta kumppaniksi -hanke

Kokemuskumppani-toimintaa toteuttaa ja kehittää Perhekuntoutuskeskus Lausteen koordinoima Asiakkaasta kumppaniksi -hanke, joka vastaa myös kokemuskumppanien tarjoamisesta, koulutuksesta ja työnohjauksesta.

Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeen tavoitteena on vahvistaa lastensuojelun tarpeessa olevien vanhempien ääntä, osallisuutta ja toimijuutta.

Hanke perustuu New Yorkissa kehitettyyn vanhempien osallistumisesta ja toiminnasta muodostuvaan toimintamalliin, joka sovelletaan Suomen palvelujärjestelmään soveltuvaksi alla olevien yhteistyökumppanien kanssa.

 

 

 

Löydä itsellesi sopiva kokemuskumppani ja ota yhteyttä

Klikkaa listan nimiä, niin kokemuskumppanin esittelyteksti aukeaa.