Asiakkaasta kumppaniksi: maailma muuttuu kohtaaminen kerrallaan

Voimme kokea elämässä sekä hyvää että pahaa. Kaikki kokemukset muokkaavat meitä, ja alamme saada käsityksen itsestämme enemmän tai vähemmän arvokkaana yksilönä. Heijastamme itseämme käyttäytymisen avulla, millaisia kohtaamisen kokemuksia meille on pitkällä aikajänteellä kertynyt. Tiedostamme tämän tai emme, ja useimmiten kun samoilemme usvan keskellä, emme totisesti.

Jotkut lastensuojelun asiakkaina olevat perheet ovat saaneet muilta huonoa kohtelua, joko läheisiltä ja/tai kasvatusalan ammattilaisilta ja/tai lastensuojelussa toimivien ammattilaisten taholta. Lapsi on voinut kokea ikävää kohtelua niin kotona kuin myöhemmin päiväkodissa ja koulussa, koska huonosti voivan lapsen käytös on erilainen kuin valtaosalla lapsilla, jotka voivat paremmin.

Lastenkotilapseen suhtauduttiin kielteisesti

Kun olin itse vuosia kaltoin kohdeltu lapsena kotona ja hain paikkaa lastenkotiin, koulussa jotkut opettajat suhtautuivat minuun kielteisesti, kun olin lastenkotilapsi – eihän minusta voinut tulla mitään! Heille taustani määritteli minut ja tulevaisuuteni. Oireilin, olin masentunut ja käytökseni poikkesi valtavirrasta. Kun opettaja suhtautui kielteisesti minuun, se vahvisti jo olemassa olevaa käsitystä itsestäni arvottomana olentona. Murrosikäisenä koin kohtelun erityisen haavoittavana.

Aikuistuttuani olin kasvanut siihen, että olin pieni takkutukkainen tyttö, jota käytettiin tavalla tai toisella hyväksi, ja jolle selän takana naurettiin tai muutoin kummasteltiin. Kävi myös niin, että varhaislapsuuteni kokemukset altistivat minut seksuaaliselle hyväksikäytölle – olin 1980-luvun nymfetti. Ei ollut #metoo-kampanjoita, vaan se oli osa sen ajan henkeä.

Kohti parempaa omanarvontuntoa

Vanhemmaksi tultua elin parisuhteessa, jossa väkivalta oli edelleen tavallista arkea ja minulle normaalia elämää. En ymmärtänyt moniakaan asioita, mitä yhteiskunnassa tapahtui. Elin omassa todellisuudessa.

Vasta terapian, vertaistuen ja koulutuksen myötä aloin oivaltaa ja nähdä, että on olemassa erilaisia maailmoja, joissa pätee erilaiset kirjoittamattomat lait – oli erilaisia normaaleja tapoja yleensä elää elämää. Kasvun ja kehityksen myötä omanarvontuntoisuuteni on kehittynyt. Itseasiassa kukoistan! Kuvitelkaa, miten sanoitan itseäni. Tämä ei tarkoita sitä, että olisin valmis tai täydellinen – kaikkea muuta.

Kannattelevat kohtaamisen hetket

Murrosiässä lastenkotiaikoina sain kokea ohi kiitäviä hetkiä, joissa naispuoliset ohjaajat auttoivat minua orastavalla tavalla omana itsenäni kampeamaan jaloilleni. Myöhemmin omistin näille kohtaamisille sanoittamalla laulun, jossa on sanat ”hieno hetki liisi liaanilla ohi”. Nämä naiset antoivat minulle hetkiä, joihin ahnaasti tartuin – kohtaamisesta toiseen.

Nämä kohtaamisen hetket ovat kannatelleet minua koko elämäni. Nykyisin pyrin siihen, että annan hyvän kiertää. Kiinnitän huomiota ja olen läsnä. Vaikka olen kokenut elämässä vuosikymmeniä väkivaltaa, traumoja ja kuolemaa, niin edelleen uskon lapsen mielen lailla, että maailma muuttuu kohtaaminen kerrallaan.

Hyödynnän nykyisin kokemuksiani kokemuskumppanina rinnalla kulkien. Ystävä hyvä, kun olet polvillasi elämän edessä, laskeudun rinnallesi. Noustaan yhdessä ylös. Tehdään maailmasta yhdessä parempi paikka elää ja olla.

Kokemuskumppani, Susanna S

Lisätietoa kokemuskumppaniksi kouluttautumisesta ja kokemuskumppanin tilaamisesta

Lue myös nämä

Äidin näkökulma sijaisperheeltä saatavaan apuun

Oletko pohtinut sijaisperheeksi ryhtymistä? Lue alta äidin tarina, miten hän ja hänen lapsensa saivat apua sijaisperheen avulla. Myös sinä voit auttaa. ”Minulla oli kaksi kaunista ja ihanaa lasta. Akuutti kamppailu päihderiippuvuuden kanssa takana. Päivät täyttyivät lasten tarpeista, töistä ja ihan vaan elämästä. Elämästä, josta läheisverkoston tuki puuttui ja pienetkin asiat vaativat usein isoja ponnisteluja. Vältin

Kokemuskumppanit lastensuojelussa

Oletko joskus ollut vaikeassa tai haastavassa elämäntilanteessa? Mistä silloin sait apua? Kenelle soitit? Kenen sanoista sait lohtua ja uskoa tulevaan? Kenen vinkeistä ja ideoista oli hyötyä? Usein samankaltaisia kokeneen apu ja tuki on korvaamatonta, kun kohtaamme haasteita elämässämme. Se ei korvaa alan ammatillista osaamista, vaan täydentää ja vahvistaa sitä ja jatkuu siitä, mihin virka-aika päättyy.

Kun lapsi saa lapsen

Näitä tunteita on mahdoton kirjoittaa sanoiksi, kuitenkin on jo korkea aika. Olin 15-vuotias, kun aloin odottamaan esikoistani. Kun lapsena alkaa odottamaan pientä ihmettä, on ajatusmaailma kovin sekaisin. Miten minä, joka olen itsekin lapsi, voisin pitää huolta pienestä ihmisestä, kun itsekään en tiennyt, miten pidän huolta itsestäni. Ne ajatukset tuntuivat murtavan minut. Kun täytin 16 ja