Perhekuntoutuskeskus Lauste Varhan kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajaksi

Perhekuntoutuskeskus Lausteella on toiminut hankerahoituksella 2021-2023 Palvelukeskus Telakka, joka on tarjonnut työpajatoimintaa 16-25-vuotiaille nuorille. Hankkeen aikana nuori on voinut osallistua työpajatoimintaan matalalla kynnyksellä ja vähällä byrokratialla. Palvelukeskus Telakan hankerahoitus on päättynyt syyskuussa 2023, mutta Lausteella on nähty pajatoiminnan tärkeys nuorille aikuisille, jonka vuoksi työpajatoimintaa on haluttu jatkaa. Nyt Palvelukeskus Telakka muuntuukin Työpaja Telakaksi, ja olemme hakeutuneet Varhan kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajaksi. Tämä tarkoittaa jonkin verran muutoksia Telakan toimintaan.

Telakassa on nyt alkuun yksi työpaja, eli Cafe Pakka. Työpajatoiminta muuttuu ns. työllistämistä edistäväksi toiminnaksi, mikä tarkoittaa sitä, että työpajalle pääsee vain nuori, joka on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.

Mitä kuntouttava työtoiminta on?

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu työikäisille työttömille henkilöille, joiden työkyky on jostain syystä alentunut eikä he sen vuoksi voi työllistyä niin sanotuille avoimmille työmarkkinoille. Kuntouttava työtoiminta on työpajoilla toteutettavaa työtoimintaa, joko jonkinlainen alakohtainen paja tai matalamman kynnyksen luova paja tai ”starttipaja”, joka valmentaa arjenhallinnan saloihin. Alakohtaisilla pajoilla tehdään kyseisen alan työtehtäviä matalan kynnyksen työympäristöissä, joissa työttömillä kuntoutujilla, eli valmentautujilla, on aina pajan ohjaajan eli työvalmentajan ohjaus ja tuki rinnalla. Työvalmentajat ovat omien alojensa ammattilaisia. Kuntouttava työtoiminta toteutuu 1-4 päivänä viikossa ja työpäivä ovat neljän tunnin mittainen. Pajapäivään sisältyy aina ateria. Kuntouttavassa työtoiminnassa valmentautuja voi aloittaa käymällä työtoiminnassa yhtenä päivänä viikossa, mutta työkyvyn kohentuessa lisätä päiviä. Myös työtehtävien vaativuutta ja vastuuta voidaan pikkuhiljaa lisätä.

Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy myös yksilövalmennusta. Työvalmentajan tuen lisäksi valmentautuja saa yksilövalmentajan tuen. Yksilövalmentaja auttaa arjen akuuteissa ongelmissa ja ohjaa myös tarvittaessa muun avun piiriin. Yksilövalmennuksessa keskitytään myös valmentautujan tilanteen käsittelyyn; mikä sujuu ja mikä ei, millainen tukiverkosto on, millaisia ajatuksia on tulevaisuuteen, etsitään polkuja kohti työelämään sekä kartoitetaan tuen tarvetta. Yksilövalmennuksen päämääränä on löytää valmentautujalle ammatillinen suunta joko opiskeluiden tai muiden tukipalveluiden kautta, tai sitten suoraan työelämään vaikkapa palkkatuen siivittämänä. Opinnollistamisen kautta nuori voi suorittaa myös ammatillisten perustutkintojen osia kuntouttavan työtoiminnan ohessa.

Perhekuntoutuskeskus Lausteen kuntouttava työtoiminta

Perhekuntoutuskeskus Lausteen Työpaja Telakka tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaan 16-29-vuotiaille nuorille, jotka ovat syystä tai toisesta vaarassa syrjäytyä ja tarvitsevat erityistä tukea arjenhallintaan sekä koulutus- ja työpolkujen suunnitteluun. Kuntouttavaa työtoimintaa tarjotaan kahvilaympäristössä, Cafe Pakassa, jossa työtehtävinä on kahvilatuotteiden valmistus sekä kahvilamyymälässä työskentely.

Työpajalla nuori työskentelee yksilöllisen valmennussuunnitelman mukaan, jossa on kartoitettu nuoren aikaisempi osaaminen, kiinnostuksen kohteet sekä sosiaalinen hyvinvointi kokonaisvaltaisesti. Telakan kuntouttava työtoiminta sisältää autenttisessa työympäristössä työskentelyn lisäksi myös digitaitojen kouluttamista, jolla ehkäistään digitalisaation aiheuttamaa polarisaatiota. Jokaisen nuoren digitaidot kartoitetaan huolimatta siitä, mitä työtä on tulossa tekemään, ja taitoja täydennetään niiltä osin mitä tarvetta on.  Nuoret käyttävät monesti näppärästi kännykkää, mutta tietokoneen käyttö on saattanut jäädä hyvinkin vähäiseksi. Tietokoneen käyttäminen on kuitenkin keskeinen taito niin työ- kuin opiskeluelämässä. Tietokoneen hallinnan opettelu kuntouttavassa työtoiminnassa madaltaa nuoren kynnystä seuraavan askeleen ottamiseen, kun pystyy luottamaan omiin tietoteknisiin taitoihin. Yhteiskunnan digitalisoituessa tämä myös takaa nuorelle varmemman otteen omasta arjesta sekä osallisuudesta yhteiskunnan eri toimintoihin.

Työtoiminnassa työskennellessä kiinnitetään myös huomiota sosiaalisiin taitoihin, muiden kanssa yhteistyön tekemiseen, arvostavaan ja kunnioittavaan kohtaamiseen sekä yhdenvertaisuuteen. Työpaja Telakka on syrjinnästä vapaa alue sekä turvallinen tila jokaiselle nuorelle.

Tavoitteellisuus näkyy Telakan kaikessa toiminnassa, sillä pajalla keskitytään nuoren tiiviiseen yksilölliseen tukemiseen, toimintaan kiinnittymiseen, arjenhallinnan edistämiseen, motivointiin, tulevaisuuden suunnitteluun sekä tuki- ja jatkopolkujen kartoittamiseen ja yhteiskunnassa oman paikan löytämiseen. Suunnitelmallisen työskentelyn tavoitteena on tukea nuorta peruskoulun suorittamisessa, oman opintopolun löytämisessä, työelämään sijoittumisessa sekä elämänhallintataitojen opettelussa.

Miten pääsee kuntouttavaan työtoimintaan?

Mikäli työtön työnhakija on kiinnostunut kuntouttavasta työtoiminnasta, voi ihan ensimmäisenä käydä tutustumassa eri pajoille, mikäli sellaisia on tiedossa. Jos ei ole, voi asiasta kysyä omalta TE-virkailijalta. Työpajoilla on avoimia tutustumisaikoja, jolloin voi käydä tutustumassa toimintaan, mutta pajalle voi olla yhteydessä myös itse tai tukiverkoston avittamana ja varata tutustumiskäynnin itselle sopivaan hetkeen.

Ennen kuntouttavan työtoiminnan, eli kutyn alkamista, asiakkaalle tehdään aktivointisuunnitelma tai monialainen työllistymissuunnitelma joko TE-toimistossa tai kuntakokeilussa. Kuntouttavaan työtoimintaan ei ole automaattisesti oikeutta, vaan kutyyn pääsee TE-virkailijan tekemän palveluntarpeen arvion kautta. Yleisesti ottaen kutyyn pääsee kuitenkin matalalla kynnyksellä, eikä työkyvyn aleneman taustalla tarvitse olla diagnoosia. Hyvin yleisesti esimerkiksi arjenhallinnan tukeminen sekä vuorokausirytmin löytyminen voi olla ensimmäisiä tavoitteita nuorelle kuntouttavassa työtoiminnassa.

Kun aktivointisuunnitelma tai monialainen työllistymissuunnitelma on tehty, voi nuori sopia työpajan kanssa aloituksestaan kuntouttavassa työtoiminnassa.

 

Lue myös nämä

Varoitus Lausteen nimissä lähteneistä huijausviesteistä

Havaitsimme, että kahden työntekijämme sähköposteista on lähtenyt huijausviestejä heidän sähköpostissaan oleville yhteyshenkilöille. Pahoittelemme tunnuksien kalasteluviestistä aiheutuvaa haittaa. Vastaavia viestejä on paljon liikkeellä. Kalastelukampanjat tuottavat jatkuvasti tulosta rikollisille ja Kyberturvallisuuskeskuksen arvion mukaan noin sadan organisaation sähköpostitilejä on murrettu onnistuneesti lähikuukausien aikana. Turvapostiteemainen tietojenkalastelukampanjan toimii hyvänä esimerkkinä tietojenkalastelun ja huijausviestien kehittymisestä. Viestit saapuvat murretulta tunnukselta, eli väärennetyn

Lausteella hyödynnetään dialektista käyttäytymisterapiaa

Lausteen Mervi Taipalus, Roosa-Maria Routi ja Elina Jaakola ovat käsityksemme mukaan Suomen ensimmäinen lastensuojelun kentällä toimiva tiimi, joka on käynyt peruskoulutuksen sekä siihen liittyvän jatkokoulutuksen. He ovat saaneet koulutuksesta työkaluja DKT:n kaltaisen hoito-ohjelman luomiseen. Koulutuksen käyneet ohjaajat eivät ole psykoterapeutteja eivätkä toteuta dialektista käyttäytymisterapiaa sellaisenaan, vaan siihen pohjaavaa ja sen kaltaista hoito-ohjelmaa, jossa on mukana

Lauste kiertueella lisäämässä tietoutta sijaisperheenä ja tukiperheenä toimimisesta

Perhekuntoutuskeskus Lauste kiertää Varsinais-Suomessa kertomassa sijaisperheenä ja tukiperheenä toimimisesta! Kerromme mielellämme valmennuksista ja tuesta, jota tarjoamme sijais- ja tukiperheille. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää, poikkeahan pisteellämme. Tänään löydät meidät Uudenkaupungin kirjastolta klo 18 asti. Kiertueen muut kohteet: ma 22.1. klo 14-18 Kaarina-talo ke 24.1. klo 15-18 Maskun kirjasto la 27.1. klo 11-16 Kauppakeskus Plaza,