Perhekuntoutuskeskus Lauste Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukkoon

Perhekuntoutuskeskus Lausteella toteutettiin vuoden 2023 alussa Eezy Flown henkilöstötutkimus, jossa mitataan henkilöstön omistautuneisuutta, sitoutuneisuutta, johtamista ja organisaation suorituskykyä Eezy Flown kehittämän PeoplePower® -viitekehyksen avulla. Tutkimus koostaa kattavan nykytilan henkilöstökokemuksesta ja strategian toteutumisen edellytyksistä. Henkilöstöstämme 93,6 % vastasi tutkimukseen, joka sinänsä on hieno tulos ja voimme ajatella tuloksen kuvaavan laajasti henkilöstömme ajatuksista Perhekuntoutuskeskus Lausteesta.

Tutkimustulosten perusteella olemme yksi Suomen Innostavimmista työpaikoista 2023!

– Olen iloinen, että Lausteen koko henkilöstö on lähtenyt mukaan organisaation kehittämiseen kertomalla mielipiteensä siitä, missä olemme onnistuneet ja miten voimme edelleen parantaa toimintaamme. On erityisen hienoa saada työskennellä Suomen Innostavimpiin kuuluvassa organisaatiossa, kertoo Perhekuntoutuskeskus Lausteen toiminnanjohtaja Jussi Ketonen.

Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen saaneet organisaatiot panostavat oman organisaationsa kehittämiseen, henkilöstön hyvinvointiin, toimintakulttuuriin sekä yhteistyöhön koko organisaatiossa ja työyhteisöissä.

Henkilöstön omistautuneisuus ja innostus omaa työtään kohtaan ovat merkittävä motivaation lähde. Omistautunut henkilöstö haluaa antaa parastaan ja työskentelee yhdessä yhteisen hyvän eteen. Strategian toteutuminen, hyvinvoiva kulttuuri ja organisaation kasvu rakennetaan yhdessä.

Lausteella moni asia on erinomaisen hyvin

Tehty tutkimus osoitti, että henkilöstömme mielestä:

  • meillä luodaan hyvät edellytykset omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen
  • palkkausta pidetään kilpailukykyisenä
  • palkitseminen koetaan oikeudenmukaisena
  • Lausteen kehityssuunta ja tulevaisuus näyttäytyy myönteisenä
  • työnantaja tukee ammatillista kehittymistä
  • henkilöstä kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti

Lisäksi henkilöstömme arvioi myönteisesti tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä – ja mikä hienointa – 96 % henkilöstöstämme kertoi olevansa hyvin selvillä organisaatiomme arvoista ja he kokevat arvot tavoittelemisen arvioisiksi.

 

89 % työntekijöistä suosittelisi Perhekuntoutuskeskus Laustetta työnantajana

Perhekuntoutuskeskus Lausteen työntekijöistä 89 % suosittelisi Perhekuntoutuskeskus Laustetta työnantajana.

Henkilöstömme kommentteja Perhekuntoutuskeskus Lausteesta:

 

”Kaikille työntekijöille on selvää, mikä on tärkeintä eli lapset ja heidän perheensä. Kohtaaminen ja työskentely on arvostavaa.”

”Lausteella on hyvä mahdollisuus päästä koulutuksiin ja kehittämään omaa ammattitaitoaan.”

”Oman työyhteisöni ja koko organisaation henki on äärimmäisen hyvä, auttaa jaksamaan haastavimpinakin aikoina!”

”Työntekijät ovat ammattitaitoisia ja koulutuksen pyritään ottamaan käyttöön ja toimintamalleiksi työyksiköissä.”

”Työntekijöiden jaksamisesta pidetään huolta.”

 

Jopa 65 kehittämistoimenpidettä edellisen tutkimuksen pohjalta

Erityisen hienoa on henkilöstökokemuksen kehittyminen edellisestä kyselykierroksesta. Teimme edellisen tutkimuskierroksen jälkeen yhteensä 65 eri toimenpidettä, jotka liittyivät työn kehittämiseen yksikkö- tai tiimitasolla. Huomioimme myös koko organisaation tasolla strategiatyössä tutkimuksen tuloksia ja otimme henkilöstömme vahvasti mukaan uuden strategian tekemiseen.

Vuonna 2022 panostimme tiedottamiseen uudistamalla organisaation Intran, johon otimme käyttöön osallistavia elementtejä, kuten kyselyitä, keskustelupalstoja, ja helpotimme monin tavoin sisäisen viestinnän vuorovaikutteisuutta.

– Henkilöstötutkimuksen avulla saamme hienosti esiin henkilöstön näkemykset ja ehdotukset oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseksi. Tulosten avulla voimme fokusoida organisaation kehittämistoimintaa. Hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö on paras tae laadukkaalle palvelulle ja sitä haluamme asiakkaillemme tarjota. Haluamme tuottaa ylivertaisia asiakaskokemuksia ja rakentaa rohkeasti hyvää tulevaisuutta asiakkaillemme!, sanoo Saija Jokinen Perhekuntoutuskeskus Lausteen henkilöstöpäällikkö.

Lue myös nämä

Asiakkaasta kumppaniksi -hanke sai jatkorahoituksen

STEA:n julkaiseman avustusehdotuksen mukaan Asiakkaasta kumppaniksi -hanke saa jatkorahoituksen vuosille 2023–2025. Avustus on myönnetty hankkeessa vuosina 2020–2022 tehdyn työn jatkokehittämiselle, tuloksellisuuden osoittamiselle, toiminnan vakiinnuttamiselle ja laajentamiselle. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut ehdotuksen. Tulossa: kokemusasiantuntijapalveluita tarjoava digialusta Toiminnan tarkoituksena on yhä lastensuojeluperheiden vanhempien osallisuuden vahvistaminen, lastensuojelupalveluja läpikäyneiden vanhempien hyvinvoinnin lisääminen, lastensuojelun työntekijöiden ja vanhempien keskinäisen yhteistyön

Jussi Ketosesta Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n toiminnanjohtaja 1.1.2023

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n hallitus on 26.10.2022 on nimittänyt toiminnanjohtajakseen 1.1.2023 alkaen kasvatustieteen maisteri Jussi Ketosen. Nykyinen johtaja Kim Berglund siirtyy eläkkeelle 1.6.2023 ja toimii kevään 2023 ajan Lausteen hallituksen ja johtoryhmän neuvonantajana. Jussi Ketosella on pitkä ura lastensuojelun kehittämis- ja johtotehtävissä. Viimeiset 12 vuotta Ketonen on työskennellyt Perhekuntoutuskeskus Lausteen kehitysjohtajana. Lausteen hallituksen puheenjohtaja Petri Virtanen toteaa nimityksestä seuraavaa: — Ensinnäkin hallitus

Verkkolaskuosoitteemme on muuttunut

Arvoisa yhteistyökumppanimme, toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.   Verkkolaskuosoitteemme on: Operaattori: Apix Messaging Oy (003723327487) Verkkolaskuosoite: 003707749639 OVT-tunnus: 003707749639   Huomioittehan, että mikäli käytössänne on jokin seuraavista operaattoreista verkkolaskun lähettämiseen: Danske Bank Oyj, Handelsbanken, Paikallisosuuspankit tai Säästöpankit, tulee teidän käyttää Apixin verkkolaskuosoitteenamme seuraavaa