Perhekuntoutuskeskus Lauste Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukkoon

Perhekuntoutuskeskus Lausteella toteutettiin vuoden 2023 alussa Eezy Flown henkilöstötutkimus, jossa mitataan henkilöstön omistautuneisuutta, sitoutuneisuutta, johtamista ja organisaation suorituskykyä Eezy Flown kehittämän PeoplePower® -viitekehyksen avulla. Tutkimus koostaa kattavan nykytilan henkilöstökokemuksesta ja strategian toteutumisen edellytyksistä. Henkilöstöstämme 93,6 % vastasi tutkimukseen, joka sinänsä on hieno tulos ja voimme ajatella tuloksen kuvaavan laajasti henkilöstömme ajatuksista Perhekuntoutuskeskus Lausteesta.

Tutkimustulosten perusteella olemme yksi Suomen Innostavimmista työpaikoista 2023!

– Olen iloinen, että Lausteen koko henkilöstö on lähtenyt mukaan organisaation kehittämiseen kertomalla mielipiteensä siitä, missä olemme onnistuneet ja miten voimme edelleen parantaa toimintaamme. On erityisen hienoa saada työskennellä Suomen Innostavimpiin kuuluvassa organisaatiossa, kertoo Perhekuntoutuskeskus Lausteen toiminnanjohtaja Jussi Ketonen.

Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen saaneet organisaatiot panostavat oman organisaationsa kehittämiseen, henkilöstön hyvinvointiin, toimintakulttuuriin sekä yhteistyöhön koko organisaatiossa ja työyhteisöissä.

Henkilöstön omistautuneisuus ja innostus omaa työtään kohtaan ovat merkittävä motivaation lähde. Omistautunut henkilöstö haluaa antaa parastaan ja työskentelee yhdessä yhteisen hyvän eteen. Strategian toteutuminen, hyvinvoiva kulttuuri ja organisaation kasvu rakennetaan yhdessä.

Lausteella moni asia on erinomaisen hyvin

Tehty tutkimus osoitti, että henkilöstömme mielestä:

  • meillä luodaan hyvät edellytykset omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen
  • palkkausta pidetään kilpailukykyisenä
  • palkitseminen koetaan oikeudenmukaisena
  • Lausteen kehityssuunta ja tulevaisuus näyttäytyy myönteisenä
  • työnantaja tukee ammatillista kehittymistä
  • henkilöstä kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti

Lisäksi henkilöstömme arvioi myönteisesti tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä – ja mikä hienointa – 96 % henkilöstöstämme kertoi olevansa hyvin selvillä organisaatiomme arvoista ja he kokevat arvot tavoittelemisen arvioisiksi.

 

89 % työntekijöistä suosittelisi Perhekuntoutuskeskus Laustetta työnantajana

Perhekuntoutuskeskus Lausteen työntekijöistä 89 % suosittelisi Perhekuntoutuskeskus Laustetta työnantajana.

Henkilöstömme kommentteja Perhekuntoutuskeskus Lausteesta:

 

”Kaikille työntekijöille on selvää, mikä on tärkeintä eli lapset ja heidän perheensä. Kohtaaminen ja työskentely on arvostavaa.”

”Lausteella on hyvä mahdollisuus päästä koulutuksiin ja kehittämään omaa ammattitaitoaan.”

”Oman työyhteisöni ja koko organisaation henki on äärimmäisen hyvä, auttaa jaksamaan haastavimpinakin aikoina!”

”Työntekijät ovat ammattitaitoisia ja koulutuksen pyritään ottamaan käyttöön ja toimintamalleiksi työyksiköissä.”

”Työntekijöiden jaksamisesta pidetään huolta.”

 

Jopa 65 kehittämistoimenpidettä edellisen tutkimuksen pohjalta

Erityisen hienoa on henkilöstökokemuksen kehittyminen edellisestä kyselykierroksesta. Teimme edellisen tutkimuskierroksen jälkeen yhteensä 65 eri toimenpidettä, jotka liittyivät työn kehittämiseen yksikkö- tai tiimitasolla. Huomioimme myös koko organisaation tasolla strategiatyössä tutkimuksen tuloksia ja otimme henkilöstömme vahvasti mukaan uuden strategian tekemiseen.

Vuonna 2022 panostimme tiedottamiseen uudistamalla organisaation Intran, johon otimme käyttöön osallistavia elementtejä, kuten kyselyitä, keskustelupalstoja, ja helpotimme monin tavoin sisäisen viestinnän vuorovaikutteisuutta.

– Henkilöstötutkimuksen avulla saamme hienosti esiin henkilöstön näkemykset ja ehdotukset oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseksi. Tulosten avulla voimme fokusoida organisaation kehittämistoimintaa. Hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö on paras tae laadukkaalle palvelulle ja sitä haluamme asiakkaillemme tarjota. Haluamme tuottaa ylivertaisia asiakaskokemuksia ja rakentaa rohkeasti hyvää tulevaisuutta asiakkaillemme!, sanoo Saija Jokinen Perhekuntoutuskeskus Lausteen henkilöstöpäällikkö.

Lue myös nämä

Aamoksen palvelut ja kehittämistoiminta osaksi Perhekuntoutuskeskus Lausteen palvelukokonaisuutta

Lasten ja nuorten kuntoutuspalveluiden sekä lastensuojelun toimintaympäristön muutokset edellyttävät alan toimijoilta joustavuutta ja ketteryyttä. Ennaltaehkäisevien ja asiakaslähtöisten sote-palvelujen painotus sekä palvelutarpeiden mukaiset uudet ratkaisut vahvistuvat Perhekuntoutuskeskus Lausteen palvelukokonaisuudessa, kun Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelujen toiminta siirtyy 1.6.2024 osaksi Lausteen toimintaa. Perhekuntoutuskeskus Lauste ry ja Kuntoutussäätiö Lauste sr. ovat sopineet Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelujen palvelujen ja kehittämistoiminnan

Hae Lausteelle hallintojohtajaksi

Haemme hallintojohtajaa tekemään kanssamme huomisen lastensuojelupalveluja! Hallintojohtajana vastaat Lausteen talouspalvelujen johtamisesta ja kehittämisestä. Organisaation taloushallinnon prosessit, liiketoiminnan kehittäminen ja toimintamallien parantaminen yhdessä muun johtoryhmän kanssa ovat työsi keskeisiä sisältöjä. Vastuualueeseesi kuuluvat myös IT-palvelut ja huollon tukipalvelut, joita johdat ja kehität toimialueiden vastuuhenkilöiden kanssa. Meillä on selkeä visio tulevaisuudesta ja uusi strategia työmme tukena. Työtä teemme yhdessä

Lisäämme tietoutta tuki- ja sijaisperheenä toimimisesta Uudellamaalla

Haluatko olla mukana luomassa parempaa tulevaisuutta? Sijais- tai tukiperheenä voit tarjota lapselle turvallisen kodin, hyviä hetkiä ja tärkeitä ihmissuhteita. Promokiertue starttaa Uudenmaan alueella, olemme kertomassa tukiperheenä ja sijaisvanhempina toimimisesta seuraavilla paikkakunnilla: 9.3. klo 10-15 Kauppakeskus Willa , Hyvinkää 13.4. klo 10-15 Kauppakeskus Myyrmanni, Vantaa 4.5. klo 10-15  Kauppakeskus Lippulaiva, Espoo 8.6.  klo 10-15 Kauppakeskus Kaari,