Lausteella uusi palvelupäällikkö

Lausteella uusi palvelupäällikkö

Jukka Sirtamo on nimitetty Perhekuntoutuskeskus Lausteen sijaishuollon palvelupäälliköksi ja johtoryhmän jäseneksi vuodenvaihteesta 2022 alkaen. Sirtamo ottaa vastuulleen Perhekuntoutuskeskus Lausteen sijaishuollon sekä perhehoidon palvelukokonaisuudet.

Jukka Sirtamo on viimeiset 3 vuotta toiminut Perhekuntoutuskeskus Lausteen perhehoidon palveluvastaavana ja avopalveluiden lähijohtajana. Hän lähtee päällikön toimeen 18 vuoden lasten sijaishuollon työkokemuksella, joista esimiestyötä on 15 vuotta. Vantaan lastensuojelussa ja sijaishuollossa pitkään työskennellyt Sirtamo on ollut mukana myös monenlaisissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä – viimeisimpänä laatimassa Lasten kuulemisen käsikirjaa lainvalmistelijoille osana Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa.

Sirtamo tuntee sekä asiakkaiden että henkilöstön tarpeet ja odotukset:

– Urani alkoi laitoshoidosta ja on laajentunut siitä muihin lastensuojelun palveluihin. Kokonaisvaltainen näkemys lastensuojelusta on erityinen vahvuuteni lähteä johtamaan Perhekuntoutuskeskus Lausteen sijaishuoltoa. Tiedän, mistä sijaishuollon vaikuttavuus rakentuu. Lausteella on vahvaa osaamista erityisen- ja vaativan tason sijaishuollon palveluista, sekä erityisen huolenpidon järjestämisestä ja näihin panostamme jatkossakin merkittävästi.

 

Jukka Sirtamo

Palvelupäällikkö
Sijaishuolto
Perhehoito
(+358) 040 940 2413
jukka.sirtamo@lauste.fi

Lue myös nämä

Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelut Perhekuntoutuskeskus Lausteen strategiseksi kumppaniksi

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Aamos ovat solmineet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Kumppanuussopimuksen myötä MLL siirtää MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoussäätiön hallinnan Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:lle. Varsinais-Suomen alueelle saadaan nyt voimien yhdistämisen myötä vahva toimija, joka palvelee lapsia, nuoria ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja kehittää kokonaan uudenlaisia palvelumalleja. Perhekuntoutuskeskus Lausteen ja Aamoksen strateginen

Haemme laatujohtajaa laatu- ja kehittämistyöhön

Perhekuntoutuskeskus Lauste etsii laatujohtajaa kehittämään palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Uusi laatujohtaja tulee johtamaan innovaatio- ja kehittämistoimintaamme sekä osallistumaan johtoryhmän jäsenenä strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Työn keskeisiä sisältöjä ovat asiakasarvoon perustuvan palvelutuotannon vahvistaminen, laadunhallinnan kehittäminen ja kuntoutustyön vaikuttavuutta parantavat toimintamallit. Laatujohtaja pääsee näköalapaikalle tekemään huomisen lastensuojelupalveluja! Hae laatujohtajaksi tai vinkkaa verkostoillesi! Katso täältä avoinna oleva tehtävä

Perhekuntoutuskeskus Lauste Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukkoon

Perhekuntoutuskeskus Lausteella toteutettiin vuoden 2023 alussa Eezy Flown henkilöstötutkimus, jossa mitataan henkilöstön omistautuneisuutta, sitoutuneisuutta, johtamista ja organisaation suorituskykyä Eezy Flown kehittämän PeoplePower® -viitekehyksen avulla. Tutkimus koostaa kattavan nykytilan henkilöstökokemuksesta ja strategian toteutumisen edellytyksistä. Henkilöstöstämme 93,6 % vastasi tutkimukseen, joka sinänsä on hieno tulos ja voimme ajatella tuloksen kuvaavan laajasti henkilöstömme ajatuksista Perhekuntoutuskeskus Lausteesta. Tutkimustulosten perusteella