Lausteella uusi palvelupäällikkö

Lausteella uusi palvelupäällikkö

Jukka Sirtamo on nimitetty Perhekuntoutuskeskus Lausteen sijaishuollon palvelupäälliköksi ja johtoryhmän jäseneksi vuodenvaihteesta 2022 alkaen. Sirtamo ottaa vastuulleen Perhekuntoutuskeskus Lausteen sijaishuollon sekä perhehoidon palvelukokonaisuudet.

Jukka Sirtamo on viimeiset 3 vuotta toiminut Perhekuntoutuskeskus Lausteen perhehoidon palveluvastaavana ja avopalveluiden lähijohtajana. Hän lähtee päällikön toimeen 18 vuoden lasten sijaishuollon työkokemuksella, joista esimiestyötä on 15 vuotta. Vantaan lastensuojelussa ja sijaishuollossa pitkään työskennellyt Sirtamo on ollut mukana myös monenlaisissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä – viimeisimpänä laatimassa Lasten kuulemisen käsikirjaa lainvalmistelijoille osana Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa.

Sirtamo tuntee sekä asiakkaiden että henkilöstön tarpeet ja odotukset:

– Urani alkoi laitoshoidosta ja on laajentunut siitä muihin lastensuojelun palveluihin. Kokonaisvaltainen näkemys lastensuojelusta on erityinen vahvuuteni lähteä johtamaan Perhekuntoutuskeskus Lausteen sijaishuoltoa. Tiedän, mistä sijaishuollon vaikuttavuus rakentuu. Lausteella on vahvaa osaamista erityisen- ja vaativan tason sijaishuollon palveluista, sekä erityisen huolenpidon järjestämisestä ja näihin panostamme jatkossakin merkittävästi.

 

Jukka Sirtamo

Palvelupäällikkö
Sijaishuolto
Perhehoito
(+358) 040 940 2413
jukka.sirtamo@lauste.fi

Lue myös nämä

Perhekuntoutuskeskus Lauste Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukkoon

Perhekuntoutuskeskus Lausteella toteutettiin vuoden 2023 alussa Eezy Flown henkilöstötutkimus, jossa mitataan henkilöstön omistautuneisuutta, sitoutuneisuutta, johtamista ja organisaation suorituskykyä Eezy Flown kehittämän PeoplePower® -viitekehyksen avulla. Tutkimus koostaa kattavan nykytilan henkilöstökokemuksesta ja strategian toteutumisen edellytyksistä. Henkilöstöstämme 93,6 % vastasi tutkimukseen, joka sinänsä on hieno tulos ja voimme ajatella tuloksen kuvaavan laajasti henkilöstömme ajatuksista Perhekuntoutuskeskus Lausteesta. Tutkimustulosten perusteella

Asiakkaasta kumppaniksi -hanke sai jatkorahoituksen

STEA:n julkaiseman avustusehdotuksen mukaan Asiakkaasta kumppaniksi -hanke saa jatkorahoituksen vuosille 2023–2025. Avustus on myönnetty hankkeessa vuosina 2020–2022 tehdyn työn jatkokehittämiselle, tuloksellisuuden osoittamiselle, toiminnan vakiinnuttamiselle ja laajentamiselle. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut ehdotuksen. Tulossa: kokemusasiantuntijapalveluita tarjoava digialusta Toiminnan tarkoituksena on yhä lastensuojeluperheiden vanhempien osallisuuden vahvistaminen, lastensuojelupalveluja läpikäyneiden vanhempien hyvinvoinnin lisääminen, lastensuojelun työntekijöiden ja vanhempien keskinäisen yhteistyön

Jussi Ketosesta Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n toiminnanjohtaja 1.1.2023

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n hallitus on 26.10.2022 on nimittänyt toiminnanjohtajakseen 1.1.2023 alkaen kasvatustieteen maisteri Jussi Ketosen. Nykyinen johtaja Kim Berglund siirtyy eläkkeelle 1.6.2023 ja toimii kevään 2023 ajan Lausteen hallituksen ja johtoryhmän neuvonantajana. Jussi Ketosella on pitkä ura lastensuojelun kehittämis- ja johtotehtävissä. Viimeiset 12 vuotta Ketonen on työskennellyt Perhekuntoutuskeskus Lausteen kehitysjohtajana. Lausteen hallituksen puheenjohtaja Petri Virtanen toteaa nimityksestä seuraavaa: — Ensinnäkin hallitus