Asiakkaasta kumppaniksi -hanke sai jatkorahoituksen

STEA:n julkaiseman avustusehdotuksen mukaan Asiakkaasta kumppaniksi -hanke saa jatkorahoituksen vuosille 2023–2025. Avustus on myönnetty hankkeessa vuosina 2020–2022 tehdyn työn jatkokehittämiselle, tuloksellisuuden osoittamiselle, toiminnan vakiinnuttamiselle ja laajentamiselle. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut ehdotuksen.

Tulossa: kokemusasiantuntijapalveluita tarjoava digialusta

Toiminnan tarkoituksena on yhä lastensuojeluperheiden vanhempien osallisuuden vahvistaminen, lastensuojelupalveluja läpikäyneiden vanhempien hyvinvoinnin lisääminen, lastensuojelun työntekijöiden ja vanhempien keskinäisen yhteistyön vahvistaminen ja lastensuojelupalvelujen kehittäminen vertaistuen ja kokemustiedon avulla.

Hankkeen tulevina vuosina tavoitteena on vakiinnuttaa kokemuskumppani-toiminta Varsinais-Suomen alueella. Haluamme lisätä lastensuojelun ammattilaisten tietoisuutta kokemusasiantuntijuudesta ja sen hyödyistä. Lisäksi kehitämme digitaalisia lastensuojelun kokemusasiantuntijapalveluita ja luomme digialustan, jonka avulla palvelut ovat helpommin ja laajemmin saatavilla.

Hyviä tuloksia jo nyt – tavoitteet myös korkealla

Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeessa on koulutettu viimeisen kolmen vuoden aikana 52 kokemuskumppania, jotka ovat auttaneet noin 200 vertaistukitapaamisessa sekä osallistuneet noin 50 yhteiskehittämistilaisuuteen.

Tavoitteena seuraavalle kolmivuotiskaudelle on kouluttaa 45 uutta kokemuskumppania, mahdollistaa jopa 240 yksilöllistä vertaistukisuhdetta ja jatkaa yhteiskehittämisen mahdollistamista.

Lisätiedot:

Minttu Kallio
hankepäällikkö
Asiakkaasta kumppaniksi/Perhekuntoutuskeskus Lauste ry
040 769 7572
minttu.kallio@lauste.fi

Lue myös nämä

Perhekuntoutuskeskus Lauste Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukkoon

Perhekuntoutuskeskus Lausteella toteutettiin vuoden 2023 alussa Eezy Flown henkilöstötutkimus, jossa mitataan henkilöstön omistautuneisuutta, sitoutuneisuutta, johtamista ja organisaation suorituskykyä Eezy Flown kehittämän PeoplePower® -viitekehyksen avulla. Tutkimus koostaa kattavan nykytilan henkilöstökokemuksesta ja strategian toteutumisen edellytyksistä. Henkilöstöstämme 93,6 % vastasi tutkimukseen, joka sinänsä on hieno tulos ja voimme ajatella tuloksen kuvaavan laajasti henkilöstömme ajatuksista Perhekuntoutuskeskus Lausteesta. Tutkimustulosten perusteella

Jussi Ketosesta Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n toiminnanjohtaja 1.1.2023

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n hallitus on 26.10.2022 on nimittänyt toiminnanjohtajakseen 1.1.2023 alkaen kasvatustieteen maisteri Jussi Ketosen. Nykyinen johtaja Kim Berglund siirtyy eläkkeelle 1.6.2023 ja toimii kevään 2023 ajan Lausteen hallituksen ja johtoryhmän neuvonantajana. Jussi Ketosella on pitkä ura lastensuojelun kehittämis- ja johtotehtävissä. Viimeiset 12 vuotta Ketonen on työskennellyt Perhekuntoutuskeskus Lausteen kehitysjohtajana. Lausteen hallituksen puheenjohtaja Petri Virtanen toteaa nimityksestä seuraavaa: — Ensinnäkin hallitus

Verkkolaskuosoitteemme on muuttunut

Arvoisa yhteistyökumppanimme, toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.   Verkkolaskuosoitteemme on: Operaattori: Apix Messaging Oy (003723327487) Verkkolaskuosoite: 003707749639 OVT-tunnus: 003707749639   Huomioittehan, että mikäli käytössänne on jokin seuraavista operaattoreista verkkolaskun lähettämiseen: Danske Bank Oyj, Handelsbanken, Paikallisosuuspankit tai Säästöpankit, tulee teidän käyttää Apixin verkkolaskuosoitteenamme seuraavaa