Asiakkaasta kumppaniksi -hanke sai jatkorahoituksen

STEA:n julkaiseman avustusehdotuksen mukaan Asiakkaasta kumppaniksi -hanke saa jatkorahoituksen vuosille 2023–2025. Avustus on myönnetty hankkeessa vuosina 2020–2022 tehdyn työn jatkokehittämiselle, tuloksellisuuden osoittamiselle, toiminnan vakiinnuttamiselle ja laajentamiselle. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut ehdotuksen.

Tulossa: kokemusasiantuntijapalveluita tarjoava digialusta

Toiminnan tarkoituksena on yhä lastensuojeluperheiden vanhempien osallisuuden vahvistaminen, lastensuojelupalveluja läpikäyneiden vanhempien hyvinvoinnin lisääminen, lastensuojelun työntekijöiden ja vanhempien keskinäisen yhteistyön vahvistaminen ja lastensuojelupalvelujen kehittäminen vertaistuen ja kokemustiedon avulla.

Hankkeen tulevina vuosina tavoitteena on vakiinnuttaa kokemuskumppani-toiminta Varsinais-Suomen alueella. Haluamme lisätä lastensuojelun ammattilaisten tietoisuutta kokemusasiantuntijuudesta ja sen hyödyistä. Lisäksi kehitämme digitaalisia lastensuojelun kokemusasiantuntijapalveluita ja luomme digialustan, jonka avulla palvelut ovat helpommin ja laajemmin saatavilla.

Hyviä tuloksia jo nyt – tavoitteet myös korkealla

Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeessa on koulutettu viimeisen kolmen vuoden aikana 52 kokemuskumppania, jotka ovat auttaneet noin 200 vertaistukitapaamisessa sekä osallistuneet noin 50 yhteiskehittämistilaisuuteen.

Tavoitteena seuraavalle kolmivuotiskaudelle on kouluttaa 45 uutta kokemuskumppania, mahdollistaa jopa 240 yksilöllistä vertaistukisuhdetta ja jatkaa yhteiskehittämisen mahdollistamista.

Lisätiedot:

Minttu Kallio
hankepäällikkö
Asiakkaasta kumppaniksi/Perhekuntoutuskeskus Lauste ry
040 769 7572
minttu.kallio@lauste.fi

Lue myös nämä

Lauste SuomiAreenassa: Katso tallenne keskustelusta

Perhekuntoutuskeskus Lauste oli mukana kesän 2024 SuomiAreenan paneelikeskustelussa, joka pohjautui Onnettomuustutkintakeskuksen hiljattain julkaisemaan teematutkintaan alle 25-vuotiaiden nuorten tapaturmaisista huumekuolemista. Lauste osallistui tutkintaan palveluntuottajan näkökulmasta. Onnettomuustutkintakeskus antoi tutkinnan perusteella kahdeksan suositusta, joiden tavoitteena on nuorten huumekuolemien ennaltaehkäisy. Suositukset painottavat palvelujärjestelmän kehittämistä niin, että nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut muodostavat toimivan ja yhteensovitetun kokonaisuuden. Perhekuntoutuskeskus Lauste on viimeisen

Aamoksen palvelut ja kehittämistoiminta osaksi Perhekuntoutuskeskus Lausteen palvelukokonaisuutta

Lasten ja nuorten kuntoutuspalveluiden sekä lastensuojelun toimintaympäristön muutokset edellyttävät alan toimijoilta joustavuutta ja ketteryyttä. Ennaltaehkäisevien ja asiakaslähtöisten sote-palvelujen painotus sekä palvelutarpeiden mukaiset uudet ratkaisut vahvistuvat Perhekuntoutuskeskus Lausteen palvelukokonaisuudessa, kun Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelujen toiminta siirtyy 1.6.2024 osaksi Lausteen toimintaa. Perhekuntoutuskeskus Lauste ry ja Kuntoutussäätiö Lauste sr. ovat sopineet Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelujen palvelujen ja kehittämistoiminnan

Hae Lausteelle hallintojohtajaksi

Haemme hallintojohtajaa tekemään kanssamme huomisen lastensuojelupalveluja! Hallintojohtajana vastaat Lausteen talouspalvelujen johtamisesta ja kehittämisestä. Organisaation taloushallinnon prosessit, liiketoiminnan kehittäminen ja toimintamallien parantaminen yhdessä muun johtoryhmän kanssa ovat työsi keskeisiä sisältöjä. Vastuualueeseesi kuuluvat myös IT-palvelut ja huollon tukipalvelut, joita johdat ja kehität toimialueiden vastuuhenkilöiden kanssa. Meillä on selkeä visio tulevaisuudesta ja uusi strategia työmme tukena. Työtä teemme yhdessä