Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelut Perhekuntoutuskeskus Lausteen strategiseksi kumppaniksi

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Aamos ovat solmineet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Kumppanuussopimuksen myötä MLL siirtää MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoussäätiön hallinnan Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:lle. Varsinais-Suomen alueelle saadaan nyt voimien yhdistämisen myötä vahva toimija, joka palvelee lapsia, nuoria ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja kehittää kokonaan uudenlaisia palvelumalleja.

Perhekuntoutuskeskus Lausteen ja Aamoksen strateginen kumppanuus muodostaa Varsinais-Suomen alueelle toimijan, jolla on osaamista tukea kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehitystä arjen vaikeissa hetkissä. Sekä tarvittaessa ottaa vastuu tilanteessa, kun tuen tarve vaatii kiireellistä sijoitusta. Hyötyjiä ovat ennen kaikkea lapset ja nuoret sekä heidän perheensä.

Lastensuojelun sekä lasten ja nuorten kuntoutuspalveluiden toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset vaativat jatkossakin alan toimijoilta joustavuutta ja ketterää palvelutuotantoa. Sote-palveluja painotetaan tulevaisuudessa entistä enemmän ennaltaehkäiseviin ja jälkihuollon palveluihin.

Tähän tähtää myös näiden kahden voittoa tavoittelemattoman ja alalla pitkään toimineen organisaation kumppanuus. Se mahdollistaa Perhekuntoutuskeskus Lausteen palveluiden laajentumisen kuntoutus- ja terapiapalveluihin.

Meille strateginen kumppanuus Aamoksen kanssa on erinomainen mahdollisuus parantaa ja laajentaa palvelutarjontaamme ja tarjota perheille, lapsille sekä nuorille vieläkin vaikuttavampaa ja ennaltaehkäisevää tukea. Jatkossa meillä on myös terveydenhuollon palveluja ja KELA-kuntoutusta. Olen iloinen siitä, että saamme kumppaniksemme Aamoksen erittäin ammattitaitoisen henkilöstön. Mikä tärkeintä, jaamme saman arvopohjan, Perhekuntoutuskeskus Lausteen toiminnanjohtaja Jussi Ketonen sanoo.

Strategisen kumppanuuden vaihtuminen MLL:stä Lausteeseen ei vaikuta Aamoksen palveluihin tai asiakassuhteisiin, jotka jatkuvat entisellään. Jatkossa asiakkaita palvellaan Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelut -nimen alla.

Olemme Aamoksessa iloisia saamastamme luottamuksesta ja mahdollisuudesta jatkaa tärkeää työtämme yhdessä Perhekuntoutuskeskus Lausteen kanssa. Haluamme edelleen jatkaa pitkäaikaista kehittämistoimintaa, jonka tavoitteena on kehittää yhä vaikuttavampia tapoja tukea lapsia, nuoria ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa sekä tarjota laadukasta kuntoutus- ja terapiapalvelua, Aamoksen johtajana jatkava Niina Hakala sanoo.

Aamoksella on Turun seudulla noin 200 asiakasta. Asiakkuudet jatkuvat keskeytyksettä, eikä muutos edellytä asiakkailta mitään toimia. Yhteyshenkilöt ja heidän puhelinnumeronsa Aamoksessa pysyvät ennallaan ja myös tutut asiakastilat Turun Puutarhakadun toimipisteessä säilyvät.

Lue myös nämä

Haemme laatujohtajaa laatu- ja kehittämistyöhön

Perhekuntoutuskeskus Lauste etsii laatujohtajaa kehittämään palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Uusi laatujohtaja tulee johtamaan innovaatio- ja kehittämistoimintaamme sekä osallistumaan johtoryhmän jäsenenä strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Työn keskeisiä sisältöjä ovat asiakasarvoon perustuvan palvelutuotannon vahvistaminen, laadunhallinnan kehittäminen ja kuntoutustyön vaikuttavuutta parantavat toimintamallit. Laatujohtaja pääsee näköalapaikalle tekemään huomisen lastensuojelupalveluja! Hae laatujohtajaksi tai vinkkaa verkostoillesi! Katso täältä avoinna oleva tehtävä

Perhekuntoutuskeskus Lauste Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukkoon

Perhekuntoutuskeskus Lausteella toteutettiin vuoden 2023 alussa Eezy Flown henkilöstötutkimus, jossa mitataan henkilöstön omistautuneisuutta, sitoutuneisuutta, johtamista ja organisaation suorituskykyä Eezy Flown kehittämän PeoplePower® -viitekehyksen avulla. Tutkimus koostaa kattavan nykytilan henkilöstökokemuksesta ja strategian toteutumisen edellytyksistä. Henkilöstöstämme 93,6 % vastasi tutkimukseen, joka sinänsä on hieno tulos ja voimme ajatella tuloksen kuvaavan laajasti henkilöstömme ajatuksista Perhekuntoutuskeskus Lausteesta. Tutkimustulosten perusteella

Asiakkaasta kumppaniksi -hanke sai jatkorahoituksen

STEA:n julkaiseman avustusehdotuksen mukaan Asiakkaasta kumppaniksi -hanke saa jatkorahoituksen vuosille 2023–2025. Avustus on myönnetty hankkeessa vuosina 2020–2022 tehdyn työn jatkokehittämiselle, tuloksellisuuden osoittamiselle, toiminnan vakiinnuttamiselle ja laajentamiselle. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut ehdotuksen. Tulossa: kokemusasiantuntijapalveluita tarjoava digialusta Toiminnan tarkoituksena on yhä lastensuojeluperheiden vanhempien osallisuuden vahvistaminen, lastensuojelupalveluja läpikäyneiden vanhempien hyvinvoinnin lisääminen, lastensuojelun työntekijöiden ja vanhempien keskinäisen yhteistyön