Kokemuskumppanit

Kokemuskumppanit ovat koulutettuja lastensuojelun lapsensa kanssa läpikäyneitä vanhempia, jotka toimivat lastensuojelun asiakasvanhemmille vertaistukitehtävissä sekä lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistehtävissä vahvuuksiensa ja mielenkiinnonkohteidensa mukaisesti.

Kokemuskumppanit ovat lastensuojelun puolestapuhujia. He tuovat kokemukseensa ja koulutukseensa perustuvaa osaamistaan lastensuojelun ammattilaisen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen sekä lastensuojelun kehittämistyöhön, jotta lapsen oikeudet ja etu toteutuvat.

Vertaistukitehtävissä kokemuskumppanit toimivat vanhempien tukihenkilönä kuunnellen ja vanhemmuutta tukien. Kehittämis- ja vaikuttamistehtävissä kokemuskumppaneiden kokemuksellisen tiedon avulla voidaan kasvattaa asiakasvanhempien osallisuutta ja toimijuutta lastensuojelun palveluissa. Kokemuskumppanit toimivat palkkioperusteisesti, ovat vaitiolovelvollisia ja toimivat eettisten periaatteiden mukaisesti.

Lue kokemuskumppani-blogia täällä.

Näin tilaat kokemuskumppanin:

1) Tutustu alla kokemuskumppaneihin.

2) Voit olla suoraan yhteydessä kokemuskumppaneihin sähköpostilla tai kysyä hanketyöntekijöiltä tarkoituksiisi sopivinta kokemuskumppania. Yhteyden voi ottaa asiakas ja/tai ammattilainen.

3) Vertaistukisuhteen solmimisesta sovitaan yhdessä vanhemman ja sosiaalityöntekijän kanssa.

4) Vertaistukisuhde: Sosiaalityöntekijät, vanhempi ja kokemuskumppani sopivat aloitustapaamisessa vertaistukisuhteen tavoitteet, keston ja laajuuden.

5) Kehittämistehtävät: Kokemuskumppanin kanssa sovitaan toimeksianto, sen toteuttamisajankohta ja paikka.

Tutustu koulutettuihin kokemuskumppaneihin

Voit hakea tarpeisiisi sopivaa kokemuskumppania eri kategorioiden mukaan. Klikkaamalla kokemuskumppanin nimeä näet koko esittelytekstin.

ani.l@kokemuskumppani.fi

”Katso – ehjimmät meistä on sirpaleista tehty” /T.T.

Annan omalta matkaltani saamani kokemukset, viranomaiskohtaamiset ja voimaantumiseni käyttöösi.

Tuodaan yhdessä esille Kohtaamisen tärkeys, Kuuntelemisen tärkeys ja Kunnioituksen tärkeys. Olet tärkeä sellaisena kuin olet. Sinulla on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Selvitetään yhdessä viranomaisen kanssa niitä kysymyksiä, jotka on saattanut jäädä vastausta vaille. Olen tukenasi, jos sinulta uupuu sanat ja myös mikäli sanoja tulisi liian voimallisesti. Etsitään se kultainen keskitie, joka johtaa parhaimpaan lopputulokseen. Se on lapsen etu.

anna.e@kokemuskumppani.fi

Hei.

Olen 26v. 2 pienen lapsen äiti. Pitkän ja perusteellisen päihde- ja perhekuntoutuksen käynyt ja sen avulla isosti eheytynyt. Olen hyvä kuuntelija, sanottaja ja maadottaja. Autan mielelläni sinua lastensuojelun taipaleella ja pyrin pitämään huolta, että saat yhtä ammattitaitoista apua ja vilpitöntä ymmärrystä ammattilaisilta kuin minä olen saanut!

Autan mielelläni myös ammattilaisia ymmärtämään tilannetta asiakkaan näkökulmasta ja olen ideoita täynnä, rakentava ja rehellinen palautteen antaja.

ansku.k@kokemuskumppani.fi

 

Olen 36-vuotias äiti. Minulla on yksi lapsi, joka on asunut sijaisperheessä suurimman osan elämästään.

Kokemuskumppanina haluan helpottaa muiden tietä lastensuojelun asiakkaana. Intohimoni on vaikuttaa ja etsiä ratkaisuja ongelmiin, kuten toimimiseen päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa.

Olen kiinnostunut toimimaan myös tulkkina asiakasvanhempien ja ammattilaisen välillä.

”Elämä koettelee, kokemuskumppanina voin jakaa, kulkea rinnallasi.

Elämän märkä tiskirätti haisevana pyyhki kasvojani lasu-vuosina. Iljettävää.

Suunnaton huoli lapsesta, lopulta äkillisesti huostaanotetusta.

Nyt kun tarkastelemme lapseni kanssa menneitä aikoja välillä itkien ja toisinaan nauraen, tuumaamme niiden vuosien olleen hyvää ”lannotetta” kasvulle.

Olen valmis olemaan kokemuskumppanina vertaistukija koko sydämelläni.”

Eija

hanna.k@kokemuskumppni.fi

Olen nelikymppinen äiti, perheeseeni kuuluu kolme eri-ikäistä lasta.  Kokemusta minulla on nepsy- ja mielenterveyshaasteista eri rooleista käsin. Olen löytänyt toimivia arjen hallintakeinoja nepsyarkeen. Vaikean parisuhteen vuoksi olen myös opiskellut vuorovaikutustaitoja.

Mottoni on älä oleta, ota selvää.

hannele.a@kokemuskumppani.fi

Olen hakenut ensimmäisen kerran jo 20 v. sitten lastensuojelulta tukea, kun omat voimavarat eivät riittäneet lasten vaikeiden sairauksien kanssa kaiken arjen pyörittämiseen. Joistain kielteisistä kokemuksista huolimatta, lastensuojelu on ollut korvaamaton apu, että lapsistani on nyt kasvanut hienoja nuoria ja aikuisia. Itseäni huolestuttaa lasten ja heidän perheidensä kokemat pelot lastensuojelun asiakkaaksi päätyessä, mitä voi ja uskaltaa puhua ja mahdolliset pelot huostaanotosta. Minua kiinnostaa lastensuojeluasiakkuuden kehitystyö ja asiakkaan ja viranomaisten välisen kynnyksen madaltaminen.

hantta.k@kokemuskumppani.fi

Olla ihminen ihmiselle.

Olen 27-vuotias yhden lapsen äiti. Kokemusta minulla löytyy muun muassa vanhemman nepsy- ja mielenterveysongelmista, omasta sijoituksesta sekä lapsen avohuollon tukitoimista.

Olen ratkaisukeskeinen ja oikeudenmukainen. Minua kiinnostaa kehittämistyö sekä ongelmien ratkominen.

Haluaisin, että kaikki tulisivat kuulluiksi ja aidosti kohdatuiksi.

henna.l@kokemuskumppani.fi

Olen helposti lähestyttävä, rauhallinen ja empaattinen mukanakulkija. Olen elämässäni joutunut kohtaamaan sen suurimman surun, oman lapsen vakavan sairauden ja lapsen menettämisen. Lapsen vakava sairastuminen on kriisi koko perheelle ja haluankin jakaa kokemukseni kautta kertynyttä osaamista mm. lastensuojelun eri prosesseista (avohuolto, kriisisijoitus) ja toipumisen tieltä. Omat kokemukseni lastensuojelusta eivät aina ole olleet positiivisia ja senkin vuoksi haluan auttaa vanhempia hyvään yhteistyöhön lastensuojelun kanssa. Ota yhteyttä niin tutustutaan lisää.

 

jaana.a@kokemuskumppani.fi

Olen 52 v. nainen, 4 lapsen äiti, leski, lähihoitaja. Olen kuunteleva, avoin, luotettava ja rehellinen puheissani. Olen nähnyt läheltä alkoholin vaikutukset niin hyvässä kuin pahassa. Kuunnellut monia lupauksia ja nähnyt niiden rikkoutumiset. Kasvattanut tämän kaiken keskellä lapsia. Lastensuojelun puolelta on kokemusta mm. perhekuntoutuskeskuksesta, avohuollon erilaisista palveluista ja huostaanotosta. Minut tavoittaa helposti sähköpostitse, kuulemisiin.

kaisa.o@kokemuskumppani.fi

Hei! Olen elämäni aikana ehtinyt kokea yhtä jos toista, joista esimerkkeinä mainittakoon vauvan menetys, avioero, yksinhuoltajuus, sekä alkoholistin että narkomaanin läheinen, henkinen väkivalta, aistiyliherkkyys, masennus, ahdistuneisuus ja paniikkikohtaukset. 17 vuoden työkokemus koulunkäynninohjaajana erityisluokissa, erityisluokanopettajan sijaisuuksia ja musiikin tuntiopettajan töitä tehneenä uskon, että pystyn ymmärtämään sinua myös koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Olen itse saanut apua ja tukea mm. perhetyöstä. Olen helposti lähestyttävä ja empaattinen. Ota rohkeasti yhteyttä!

karoliina.k@kokemuskumppani.fi

Moikka! Olen 38-vuotias neljän erityislapsen äiti. Lastensuojeluasiakas 12-vuotta – elämää jaksamisen reunalla – lasten huostaanotto, sijoitus, ADHD, aistiyliherkkyydet, dissosiaatiohäiriö, kouluvaikeudet, oma ADHD ja henkinen väkivalta. Näillä kokemuksilla, näistä selvinneenä ja empatiakyvylläni voisin sinua ja perhettäsi auttaa. Ymmärrystä, sitä me kaikki tarvitsemme enemmän ja vähemmän.

Me kaikki tarvitsemme joskus polullamme rinnalla kulkijaa ja vertaista nähdäksemme eteenpäin.

”On ihan ok, ettei aina ole ok.”

Lämmöllä Karoliina

 

katja.e@kokemuskumppani.fi

Olen 6 lapsen äiti, osa heistä on ollut sijoitettuna. Minulla on kokemusta huostaanotosta, läheisen skitsofreniasta, päihteiden käytöstä ja ADHD:sta sekä erilaisista sijaishuollon paikoista ja sijaisperheistä.

Itselläni on myös ADHD. Vanhemmat jäävät usein yksin kriisin keskelle ja näin ei saisi käydä. Olen selviytynyt monista valtavan suurista haasteista ja autan mielelläni myös sinua ja perhettäsi.

Haluan kehittää lastensuojelua parempaan suuntaan vertaistukijana ja kehittämistehtävissä. Rehellisyys ja luotettavuus ovat ensisijaisen tärkeitä.

Ota yhteyttä, niin jutellaan ja tutustutaan!

kirsi.m@kokemuskumppani.fi

Hei!

Olen 6 lapsen uusioperheen äiti, jonka taustalta löytyy ero, yhteishuoltajuus vk/vk-järjestelyllä, kasvatusneuvolan, lasten- ja nuortenpsykan asiakkuudet, lastensuojelun asiakkuus lapsen kanssa, vertaisryhmä- ja tukihenkilötoiminta. Näillä kokemuksilla voisin sinuakin mahdollisesti auttaa. Ota rohkeasti yhteyttä niin etsitään yhdessä apua sinua askarruttaviin asioihin.

Lisäksi minua kiinnostaa erilaiset koulutus- ja kehittämistehtävät.

lisa-marie.l@kokemuskumppani.fi

Hei!

Olen seitsemän, vauvaikäisestä aikuiseen, lapsen äiti ja uusioperheen vanhempi. Lastensuojelu on tullut tutuksi erityislapseni myötä aikoinaan. Oma kokemus lapsen huostaanotosta muiden lasten jäädessä kotiin on tuonut kokemusta äitiyden kipeimmistäkin haasteista.

Jokainen vaihe lapsen elämässä on väliaikainen, myös sijoitus, mutta vanhemmuus on ikuista. Tämän vuoksi koen vanhemmuuden tukemisen lapsen sijoituksen aikana erityisen tärkeäksi. Minulla on kykyä kuulla ja ymmärtää erilaisia kokemuksia ja ohjata vaikeissakin tilanteissa askeleittain eteenpäin. Muista, että sinä olet arvokas.

marjo.h@kokmeuskumppani.fi

Olen 40 v kolmen teini-ikäisen yh-äiti Turun seudulta. Kokemusta omasta ADHD:sta, lasten nepsy diagnooseista, -osastojaksosta, -traumatisoitumisesta sekä kouluakäymättömyydestä. 12 vuoden ls-asiakkuuden myötä tukimuodot tulleet tutuksi, myös erikoisairaanhoidon palvelut.

Oman vammautumisen myötä ongelmanratkaisukyky kasvoi ja voin auttaa sinuakin ratkomaan mieltä painavia asioita. Tiedän miltä tuntuu jäädä yksin, kun koko elämältä on viety pohja. Jokainen on oikeutettu tukeen, kun tuntuu ettei elämä enää kanna, anna minun olla se tuki sinulle. Olen empaattinen ja hyvä kuuntelemaan. Osaan auttaa Kelan hakemusten täyttämisessä.

Toivottavasti saan auttaa juuri sinua!

<3 :lla Marjo

mia.a@kokemuskumppani.fi

Helpompaa kulkea eteenpäin, kun joku kulkee rinnallasi.

Olen kahden jo aikuisen lapsen sekä teinin äiti. Ymmärrystä elämästä on kertynyt laajasti.

Aistiyliherkkyydet, nepsy- ja mielenterveysongelmat, sukupuoli-identiteetin etsiminen, ADHD, ADD ja muut autisminkirjonpiirteet ovat tulleet tutuiksi myös muiden kuin omien lapsien myötä. Lapseni rankka koulukiusaaminen ja siitä johtuvat koulunkäynnin vaikeudet ovat johtaneet oikean tuen saamisen haasteisiin. Usein tuntuu, että lapsen etu unohtuu byrokratian pyörteissä.

Mietitään yhdessä, mikä auttaisi lastasi parhaiten selviytymään ja kasvamaan aikuiseksi.

Erityisesti kiinnostaa koulutus- ja kehittämistehtävät.

minni.m@kokemuskumppani.fi

Hei!

Olen 29-vuotias, kahden erityislapsen äiti.

Oma asiakkuuteni on alkanut, kun olen odottanut esikoistani 15-vuotiaana.

Avopuolen palvelut, sijaishuolto, alaikäisenä vanhemmaksi tuleminen ja jälkihuolto ja perhesijoitus on koettu. Olen myös omaishoitaja, joten osaan tukea myös niissä asioissa.

Olen kiinnostunut myös vahvasti lastensuojelun kehittämistehtävistä!

Tiedän mitä on taistella perheensä puolesta ja miten välillä on vaikea jaksaa. älä pelkää olla yhteydessä, haluan olla tukena ja oppaana ja auttaa jaksamaan. Kuuntelen, ja pidän kädestä kun sitä tarvitset. Toivottavasti tavataan!

olga.h@kokemuskumppani.fi

Olen Salossa asuva neljän erityislapsen äiti. Minulla on yli 20 v. kokemus lastensuojelusta, mielenterveys, päihde- ja kuntoutuspalveluista, sekä oman päihdeongelmani vuoksi, että lasteni haasteiden takia.

Oma tieni on ollut kivinen, enkä haluaisi kenenkään vanhemman jäävän yhtä yksin. Juuri siksi olen nyt kokemuskumppani ja toivon voivani olla se ääni, mitä vanhempi ei saa kuuluville, sekä luoda uskoa tulevaan. Kaikesta voi selvitä!

pia.k@kokemuskumppani.fi

Minulla on kokemustietoa päihde- ja peliriippuvuudesta, lastensuojelun asiakkuudesta itseni ja perheeni kohdalla, yksinhuoltajuudesta, lapsen vakavasta sairaudesta sekä luottotiedottomuudesta ja taloudellisen tilanteen tasapainoon saattamisesta.

Kokemustietoa läheisenä on kertynyt päihde-, peli- ja mielenterveysongelmista, toisen vanhemman vankilatuomiosta ja menehtymisestä.

Toipumisen avaintekijät ovat löytyneet onnistuneista kohtaamisista.

Pikku prinssiä lainaten “Nyt saat salaisuuteni. Se on hyvin yksinkertainen. Ainoastaan sydämellä näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä.”

 

❤ :lla Pia

saija.k@kokemuskumppani.fi

Olen Saija, kahden lapsen äiti ja yrittäjä. Minulla on kokemusta ja ajatuksia palvelupoluista sekä sote- järjestelmien vahvuuksista ja sudenkuopista seuraavilla osa-alueilla: autisminkirjo, lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatria, mielisairaus läheisellä, terapiat, lähisuhdeväkivalta, riippuvuudet, perheen sisäinen lyhytaikainen sijoitus, kuntoutus, vertaistoiminta, palveluntarjoajat ja palvelupolut eri tukimuotojen piiriin, verkosto- ja systeemien työmalli sosiaalitoimen-, koulun-, perusterveydenhuollon-, lasten-, nuorten- poliklinikoiden- ja perhepalveluiden kanssa, kelan perhe-, kuntoutus- ja vammaisetuudet.

Olen kiinnostunut palvelujen kehittämisestä.

sanna.s@kokemuskumppani.fi

Hyvä vanhempi!

Olen nepsynuorien äiti. Vanhin on jo aikuinen, kaksi teini-ikäisiä. Minulle ovat tuttuja päivä- ja viikkostruktuurit, kuvakommunikointi, tunne- ja aistisäätelyn, toiminnanohjauksen ja vuorovaikutuksen ongelmat, jumitilanteet, hoidollinen kiinnipito sekä erityiset mielenkiinnon kohteet. Olen kokenut monet nepsyperheiden haasteista, mutta tunnistan myös nepsyjen vahvuudet. Erityisosaamista minulla on esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.

Henkilönä olen rauhallinen, luotettava ja hyvä kuuntelija. Voin auttaa juuri sinua elämäsi vaikealla hetkellä. Ota yhteyttä niin tutustutaan.

tanja.k@kokemuskumppani.fi

Olen kahden nepsylapsen äiti ja itsekin ADHD-diagnosoitu. Myös miehelläni on ADHD ja toimin hänen omaishoitajana (eri syistä). Joten kokemusta löytyy niin vammaispalveluista kuin lastensuojelusta.

Minulla on hyvät kokemukset lastensuojelusta ja olemme perheenä saaneet isot ja hyvät avut. Haluaisin että kaikilla olisi yhtä hyvin asiat kun mitä meillä on ollut.

Haluan toimia vertaisvanhempana, auttaa ja olla tukena jos tahdot rinnalla kulkijan. Voin tulla myös puhumaan eri tilaisuuksiin kokemuksistani lastensuojelusta.

Tilaa kokemuskumppani

Nimi

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme on sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Lue lisää tietosuojaselosteesta.