Asiakkaasta kumppaniksi: unelmien lastensuojelu rakentuu kokemuksesta

Unelmien lastensuojelu tarkoittaa minulle nimensä mukaan lapsen suojelua ja lapsen parasta. Me lastensuojelun asiakasvanhemmat haluamme lapsillemme hyvää, ja sen muistaminen on hyvä lähtökohta lähteä rakentamaan unelmien lastensuojelua.

Kirjoitin Turun Sanomiin Puhutaan hyvää lastensuojelusta -mielipidekirjoituksen 2.11.2021 (https://www.ts.fi/lukijoilta/5470482). Päätin kirjoituksen kysymykseen: millainen on unelmien lastensuojelu. Hakeuduin kokemuskumppani-koulutukseen elokuussa 2020 päästäkseni mukaan rakentamaan unelmien lastensuojelua. Kuluneen vuoden aikana olen osaltani rakentanut unelmien lastensuojelua toimeksianto kerrallaan. Kokemuskumppanit juhlivat joulukuussa 2021 yksivuotissyntymäpäiviään, joten tuntuu luontevalta kirjoittaa tarkemmin, mitä unelmien lastensuojelu minulle tarkoittaa. Perheeni on saanut olla osa sellaista palvelua ja palvelukokonaisuutta, jota voisi kutsua unelmien lastensuojeluksi.

Tunteille on jätettävä tilaa

Yksinkertaisimmillaan unelmien lastensuojelu on minulle sitä, että tehdään yhdessä “ei tietämisen” hengessä töitä lapsen ja perheen hyvinvoinnin eteen. Sitä, että on kiinnostusta, aikaa, tilaa ja halua kuulla kaikkia osapuolia, kuten lasta, vanhempia, varhaiskasvatusta, koulua ja terveydenhuoltoa. Sitä, että ei valita palveluita “päihdeperhe-” tai “nepsyperhe”-palveluvalikosta, vaan valitaan palvelut tarpeen mukaan oikea-aikaisesti, oikeamääräisesti ja kohdennetusti. Sitä, että viranomaistahot pyrkivät perhettä yhdistävään työskentelyyn.

Unelmien lastensuojeluun ei kuulu häpeää, syyllistämistä tai vastakkainasettelua. Siihen kuuluu välittämistä ja kunnioittavaa kohtaamista. Siihen kuuluu rehellistä ja avointa vuorovaikuttamista. Unelmien lastensuojelu ei ainoastaan sammuta tulipaloja, vaan pyrkii kuntouttamaan perheitä.

Unelmien lastensuojelussa tunteille jää tilaa. Unelmien lastensuojelussa palvelutarpeenarviosta lähtien mukana on kokemuskumppani. Unelmien lastensuojelussa kriisisijoituksia ei tarvita, mutta mikäli sellaiseen tilanteeseen kuitenkin päädyttäisiin, sosiaalipäivystyksessä työskentelisi kokemuskumppani.

Kokemuskumppani auttaa vanhempaa ja helpottaa viranomaistahon työtä

Kokemuskumppani, joka läsnäolollaan rauhoittaisi vanhempaa, jolloin lasten jo valmiiksi vaikea tilanne ei kuormittuisi vanhemman hädällä. Unelmien lastensuojelussa on tavattavissa ainakin yksi kokemuskumppani, jonka kanssa voi jakaa huolia, toiveita ja kokemuksia. Entä mikä merkitys olisi sillä, että huostaanoton kohdatessa perhettä olisi prosessin vaiheissa mukana kokemuskumppani?

Hahmottelin omien kokemusteni pohjalta mallin

  1. Huostaanoton valmistelu = kokemuskumppanin roolina ymmärtää ja lohduttaa vanhempaa, olla olkapäänä
  2. Sijaishuoltopaikkaan kiinnittyminen = kokemuskumppanin roolina tukea vanhempaa surutyössä ja auttaa erottamaan surutyöstä lapsen arki ja etu
  3. Lapsen mielessä pitäminen = kokemuskumppanin roolina tarjota keskusteluapua ja keinovalikoimaa mm. perhetaulun askarteleminen
  4. Yhteydenpito lapseen, sijaishuoltopaikkaan ja sosiaalityöntekijään + yhteistyö = kokemuskumppanin rooli vahvistaa hyvän yhteistyön syntymistä, ylläpitämistä ja tarjota työkaluja, kuten sijaishuoltopaikan ja vanhemman välinen yhteydenpitosuunnitelma, nykytilanne-taulukon täyttäminen ja ylläpitäminen.
  5. Jaettu kasvatusvastuu = kokemuskumppanin roolina tarjota tukea ja konkretisoida hyötyjä
  6. Muotoaan muuttanut vanhemmuus ja lapsen arjessa eläminen = kokemuskumppanin roolina kannustaa, tukea muuttunutta vanhemman arkea ja tarjota keinovalikoimaa; iltasatujen lukeminen tai iltalaulun laulaminen ääninauhalle, postimuistamiset, perhetaulun askarteleminen
  7. Lomat, lapsen kotikyläilyt = kokemuskumppanin rooli tarvittaessa valmistella ja jälkikäteen tukea vanhempaa

Unelmien lastensuojelussa kokemuskumppanin työ helpottaa asiakasvanhemman ja asiakasperheen lisäksi viranomaistahojen työtä. Unelmien lastensuojelussa kokemuskumppani ja ammattilainen nostavat yhdessä asiakasihmissuhteiden arvoa ja inhimillinen lämpö sekä läsnäolon taito yhdistyy asiantuntevaan tekemiseen.

Lopuksi haluan kiittää oman perheeni kanssa työskennelleitä viranomaistahoja ja kertoa esimerkin siitä, miten unelmien lastensuojelu on oman perheeni kohdalla konkretisoitunut. Olemme saaneet kohdennetun avun kautta käsitellä perhettämme kohdanneita ikäviä asioita ja toipua niistä. Alla osa kirjeestä, jonka lapselleni kirjoitin osana tukitoimen perhetyötä ja josta eheytymisemme alkoi.

Aloitan kirjeeni pyytämällä anteeksi niitä valintoja, jotka ovat olleet sinulle ikäviä. Olet joutunut kokemaan paljon ikäviä asioita. Haluan silti, että tiedät, että olen aina rakastanut sinua enemmän kuin sanoin voin kertoa. Mietin usein, miltä kokemasi asiat ovat sinusta tuntuneet ja yritän asettaa itseni sinun asemaasi. Toisaalta, olet se syy, mikä on aina saanut minut yrittämään enemmän. Minulle on aina ollut ja on tärkeintä tarjota sinulle hyvä ja turvallinen kasvualusta ja lämmin koti. Olen pahoillani, etten siinä aina ole onnistunut. Yritän kovasti ja vaadin itseltäni paljon. Olen aina ollut sinusta niin kovin ylpeä, enkä tarkoita saavutuksiasi vaan sitä sinua, joka olet. Ihailen sinua. Kannan niin monesta asiasta syyllisyyttä. Pyrin tekemään aina parempia valintoja ja päätöksiä. Olet kaikkeni.

 

Asiakkaasta kumppaniksi

Mukavaa alkanutta vuotta jokaiselle.

Lämmöllä,

Pia Köpsi

Lue myös nämä

Äidin näkökulma sijaisperheeltä saatavaan apuun

Oletko pohtinut sijaisperheeksi ryhtymistä? Lue alta äidin tarina, miten hän ja hänen lapsensa saivat apua sijaisperheen avulla. Myös sinä voit auttaa. ”Minulla oli kaksi kaunista ja ihanaa lasta. Akuutti kamppailu päihderiippuvuuden kanssa takana. Päivät täyttyivät lasten tarpeista, töistä ja ihan vaan elämästä. Elämästä, josta läheisverkoston tuki puuttui ja pienetkin asiat vaativat usein isoja ponnisteluja. Vältin

Kokemuskumppanit lastensuojelussa

Oletko joskus ollut vaikeassa tai haastavassa elämäntilanteessa? Mistä silloin sait apua? Kenelle soitit? Kenen sanoista sait lohtua ja uskoa tulevaan? Kenen vinkeistä ja ideoista oli hyötyä? Usein samankaltaisia kokeneen apu ja tuki on korvaamatonta, kun kohtaamme haasteita elämässämme. Se ei korvaa alan ammatillista osaamista, vaan täydentää ja vahvistaa sitä ja jatkuu siitä, mihin virka-aika päättyy.

Kun lapsi saa lapsen

Näitä tunteita on mahdoton kirjoittaa sanoiksi, kuitenkin on jo korkea aika. Olin 15-vuotias, kun aloin odottamaan esikoistani. Kun lapsena alkaa odottamaan pientä ihmettä, on ajatusmaailma kovin sekaisin. Miten minä, joka olen itsekin lapsi, voisin pitää huolta pienestä ihmisestä, kun itsekään en tiennyt, miten pidän huolta itsestäni. Ne ajatukset tuntuivat murtavan minut. Kun täytin 16 ja