Asiakkaasta kumppaniksi: mikä merkitys kirjauksilla on perheelle?

Haluan puhua teille hävittäjälentäjistä. Ihan näin alkuun annettakoon tiedoksi, ettei minulle ole kokemusta hävittäjälentämisestä. Näin uutisissa hävittäjästä tarinan, joka sopii mielestäni mainiosti vertauskuvaksi lastensuojelun asiakaskirjausten merkityksestä. Hävittäjässä on sensoreita, jotka ilmaisevat esimerkiksi ilmanpainetta, ja antavat sen tiedoksi koneistolle sekä ohjaamoon. Jotta nämä sensorit toimivat, ne peitetään teipillä pesu- ja huoltotöiden ajaksi. Eli käytännössä ne suojataan, jottei vesi tai lika pääse sotkemaan niitä. Sensorit ovat siis olennainen osa hävittäjälentäjiä.

Lastensuojelussa on yksi olennainen osa, joka vastaa tiedonkulusta sensorin tavoin. Kyseessä on asiakasperheestä tehdyt kirjaukset. Ne ovat konkreettinen perusta, johon palataan yhä uudestaan, ja joissa esiintyvään tietoon perustetaan myöhempiä toimintoja. Siinä missä hävittäjälentokoneen sensori jakaa tietoa sekä koneistolle että ohjaamoon, asiakaskirjaukset antavat tietoa perheen yhteistyötahoille. Jotta asiakasperhe saa oikeudenmukaista ja oikea-aikaista palvelua, on tärkeää, että kirjauksista on selkeät säännöt ja ohjeistukset, joiden mukaan sosiaalityöntekijät toimivat.

Tarinassa oli tällä kertaa käynyt niin, että hävittäjän pesun jälkeen huoltohenkilö oli unohtanut yhden teipin paikoilleen. Tällaisia vahinkoja varten on olemassa proseduuri, jossa eri henkilöt vielä tarkastavat huollon jäljen. Valitettavasti tarkastaja ei kuitenkaan huomannut teippiä. Myös kirjausten osalta on mahdollista, että sattuu inhimillisiä virheitä. Jokin kirjaus saattaa unohtua tehdä, tai jokin asia kirjataan, kuten sosiaalityöntekijä on sen kokenut. Tällöin luettuna kirjaus saattaa asiakkaan silmissä näyttää erilaiselta, kuin hän oli sen tarkoittanut sanoa. Kirjaukset ovat kivijalka, johon nojataan myöhemmin päätöksenteossa. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat samaa mieltä kirjauksesta. Asiakkaan mahdollisuus lukea kirjaus, ja kommentoida sitä, on hyvä tapa korjata tällaisia erimielisyyksiä. Lisäksi tilanteessa on hyvä varata aikaa keskustelulle, mistä erilainen kokemus johtui.

Uutisen lentäjä lähti hävittäjällä kiitoradalle, jossa koneen turvajärjestelmä ilmoitti virheestä. Kokenut lentäjä ajatteli, että kyseessä on tavallinen järjestelmävirhe, ja kuittasi sen pois tarkastamatta asiaa. Lentäjä jatkoi siis ilmaan varoituksesta huolimatta. Kone syöksyi maahan kyseisen teipin vuoksi. On melko tavallista, että kirjaukset eivät tule asiakkaan luettaviksi, jolloin mahdollisuus virheen korjaamiseen jää huomaamatta. Yksimielisyys kirjauksesta puuttuu, mutta sitä ei tiedetä. Yksittäiset erimielisetkin kirjaukset saattavat tuntua vähäiseltä asialta. Perheen kokonaishyvinvoinnin kannalta niillä saattaa kuitenkin olla suuri merkitys tulevaisuudessa. Perheelle saatetaan tehdä vääriä päätöksiä, ehdottaa sopimattomia palveluja, tai jopa olla asenteellisia kirjauksessa olleen tiedon vuoksi.

Lentäjä selvisi hengissä heittoistuimen ansiosta.

Perheellä on mahdollisuus selvitä tilanteesta keskustelemalla, ja tuomalla esiin kirjauksesta poikkeavaa tietoa. Tämäkään ei ole väärin. Ehdottomasti tärkeintä on, että asia selviää lopulta. On kuitenkin hyvä huomioida, että asia voitaisiin välttää alun alkaen tiiviimmällä yhteistyöllä perheen kanssa. Samalla säästetään myös työtunneissa, kustannuksissa, ja paljon pahaa mieltä.

Loppupeleissä kyseessä oli niin pieni asia kuin pala teippiä, joka aiheutti koneen maahansyöksyn. Siksi lastensuojelun kirjausten huolellinen laatiminen (ja luetuttaminen asiakkaalla ennen lopullista versiota) on äärimmäisen tärkeää. Yksi pieni virheellinen kirjaus voi muuttaa asiakasperheen tilannetta. Kirjauksessa käytetty sanamuoto kertoo seuraavalle kirjauksen lukijalle jotain, mitä alun perin ei ehkä ollut tarkoitus sanoa. Tai kirjaajan asenne perhettä kohtaan saattaa heijastua tekstissä ja näin ollen perheellä on tietty maine kirjausten vuoksi. Ja lopulta, kun itse asiakkaana lukee omia kirjauksia alkaa heijastella niistä itseään ”tuollainen minä olen muiden silmissä”.

Kirjausten merkityksestä haluan vielä lopuksi mainita, miten voimauttavia hyvät kirjaukset voivat olla. Tilanteessa, jossa perheemme oli rikki, minä olin ihmisraunio, ja oikeaa apua ei ollut vielä saatu, on meistä tehty kaunein lukemani kirjoitus. Hymy nousee kasvoilleni, joka kerta lukiessani tätä pätkää: ”Lapsi piirsi sydämen piirtotauluun ja kysyttäessä kenen tytön nimen sinne voisi kirjoittaa, kirjoitti hän siihen ’Minna’.”

 

 

Ole sinä se työntekijä, joka huomaa teipin ajoissa, ja tekee kirjaukset perheen kanssa yhteistyössä!

Minna Aittala, Kokemuskumppani

Lue myös nämä

Äidin näkökulma sijaisperheeltä saatavaan apuun

Oletko pohtinut sijaisperheeksi ryhtymistä? Lue alta äidin tarina, miten hän ja hänen lapsensa saivat apua sijaisperheen avulla. Myös sinä voit auttaa. ”Minulla oli kaksi kaunista ja ihanaa lasta. Akuutti kamppailu päihderiippuvuuden kanssa takana. Päivät täyttyivät lasten tarpeista, töistä ja ihan vaan elämästä. Elämästä, josta läheisverkoston tuki puuttui ja pienetkin asiat vaativat usein isoja ponnisteluja. Vältin

Kokemuskumppanit lastensuojelussa

Oletko joskus ollut vaikeassa tai haastavassa elämäntilanteessa? Mistä silloin sait apua? Kenelle soitit? Kenen sanoista sait lohtua ja uskoa tulevaan? Kenen vinkeistä ja ideoista oli hyötyä? Usein samankaltaisia kokeneen apu ja tuki on korvaamatonta, kun kohtaamme haasteita elämässämme. Se ei korvaa alan ammatillista osaamista, vaan täydentää ja vahvistaa sitä ja jatkuu siitä, mihin virka-aika päättyy.

Kun lapsi saa lapsen

Näitä tunteita on mahdoton kirjoittaa sanoiksi, kuitenkin on jo korkea aika. Olin 15-vuotias, kun aloin odottamaan esikoistani. Kun lapsena alkaa odottamaan pientä ihmettä, on ajatusmaailma kovin sekaisin. Miten minä, joka olen itsekin lapsi, voisin pitää huolta pienestä ihmisestä, kun itsekään en tiennyt, miten pidän huolta itsestäni. Ne ajatukset tuntuivat murtavan minut. Kun täytin 16 ja