Sijaisperheeksi

”Ei kenenkään sijainen, vaan ihan oikea perhe”

Toisinaan lapsen arki omassa perheessä voi olla turvatonta tai muusta syystä lapsi ei voi asua omien vanhempiensa kanssa. Silloin lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi tarvitaan ulkopuolista apua. Auttamistyössä tarvitaan erilaisia perheitä, koska myös lasten tarpeet ja elämäntilanteet vaihtelevat.

Sijaisperhe ottaa sijoitetun lapsen luokseen asumaan osaksi perhettä, joko lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Pitkäaikainen sijoitus voi olla useiden vuosien mittainen. Sijaisvanhempana, eli perhehoitajana, on tärkeää tukea lapsen suhteita hänelle tärkeisiin ihmisiin, jakaa vanhemmuutta lapsen vanhempien kanssa ja tehdä yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa.

Perhehoito voi tarkoittaa myös muuta, kuin sijaisperheenä toimimista. Perhekuntoutuskeskus Lausteella voit tukea perhehoitajana myös vanhempia lapsineen tai itsenäistyviä nuoria. Lue täältä lisää erilaisista perhehoidon muodoista.

Meidän tärkein tehtävämme Perhekuntoutuskeskus Lausteella on tukea perhehoitajiamme. Perhehoidon työntekijät tulevat jokaiselle perhehoitajalle tutuksi ja he pysyvät tiiviisti perhehoitajan rinnalla turvatakseen sijoituksen onnistumisen. Meillä työskentelee yli 200 lastensuojelun, kasvatuksen, mielenterveyden, terapian ja perhekuntoutuksen ammattilaista, joiden osaaminen ja kokemus ovat käytettävissä sijaisperheidemme tukemiseen.

Lue lisää Turun Sanomissa julkaistusta artikkelista mitä perhehoitajuus on käytännössä.

Toivomme sijaisperheiltä

Sijaisperheiltä edellytetään sitoutumista tehtävään ja oman elämäntilanteen vakautta. Uuden perheenjäsenen saapuminen muuttaa sijaisperheen arkea, joten aikaa, kärsivällisyyttä ja voimavaroja tarvitaan. Sijoituksen alkuvaihe edellyttää usein järjestelyitä työelämän ja sijaisperheenä toimimisen yhteensovittamiseksi.

Sijaisperheenä toimiminen edellyttää, että perheen vanhemmat ovat käyneet soveltuvan valmennuksen. Perhekuntoutuskeskus Lausteella valmennamme sijaisperheet PRIDE-valmennusohjelman mukaisesti tai perhekohtaisesti.

Vastauksia sijaisperhetoiminnasta

Mitä perhehoito oikein on ja kuka voi toimia sijaisperheenä? Keräsimme perhehoitajuutta pohtivalle avuksi vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Tutustu

Tarjoamme sijaisperheille

  • valmennuksen ja täydennyskoulutusta
  • oman sosiaalityöntekijän ja perhehoidon ohjaajan tuen
  • tarvittaessa pari- ja perheterapeutin ohjauksen ja/tai työnohjausta
  • hoitopalkkion ja kulukorvauksen
  • ympärivuorokautisen puhelinpäivystyksen
  • vertaistuen mahdollisuuden ja virkistystoimintaa

Näin ryhdyt perhehoitajaksi

Ota yhteyttä perhehoidon yksikköön ja kysy lisää perhehoitajana toimimisesta.
Yhteinen arviointi sijaisperheenä toimimiseen tarvittavista valmiuksista tapahtuu PRIDE-valmennuksen aikana ja sitä edeltävissä perheen tapaamisissa.
Hyväksytysti suoritetun valmennuksen jälkeen perhe voi toimia sijaisperheenä

Täytä yhteydenottolomake

Alla olevalla lomakkeella voit jättää meille yhteydenottopyynnön. Halutessasi voit myös soittaa perhehoidon yksikköön. Kun lähetät lomakkeen, yksikkömme työntekijä on sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Lue lisää tietosuojaselosteesta.

Nimi
Osoite