Sijais- ja tukiperhetoiminnasta kiinnostuneiden tietosuoja- ja rekisteriseloste

Sijais- ja tukiperhetoiminnasta kiinnostuneiden tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisteri: Sijais- ja tukiperhetoiminnasta kiinnostuneiden rekisteri

1. Mitä tietoja tarvitsemme ja mistä saamme tiedot?

Rekisteröity itse ilmoittaa seuraavat tiedot:

– henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotiosoite, asuinkunta

2. Miksi tarvitsemme tietoja?

Henkilötietoja tarvitaan Perhekuntoutuskeskus Lausteen perhehoidon tiimin ja sijais-/tukiperhetoiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden välistä yhteydenpitoa varten.

3. Kuka henkilötietojani käsittelee?

Henkilötietoja käsittelee Perhekuntoutuskeskus Lausteen perhehoidon tiimi: palveluvastaava, sosiaalityöntekijä, perhehoidon ohjaaja.

4. Kauanko tietojani säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin ne ovat tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Mikäli sijais- tai tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneen henkilön kanssa ei synny yhteistyösuhdetta, poistetaan tiedot 6 kk:n kuluttua viimeisestä yhteydenotosta. Tiedot poistetaan myös, mikäli asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot.

5. Mitä oikeuksia minulla on?

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa sekä oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista ja korjaamista. Tietojen tarkastusta, oikaisemista, korjaamista tai poistamista koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 9). Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietolakia koskeva asia valvontaviranomaisen (tietosuojavaltuutettu) käsiteltäväksi.

6. Miten henkilötietoni suojataan?

Henkilötietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten sääntöjen mukaisesti. Kerättävä ja käsiteltävä henkilötieto pidetään luottamuksellisena eikä sitä ilmaista muille kuin sitä työssään tarvitseville.

7. Luovutetaanko tietojani ulkopuolisille?

Tietoja ei luovuteta.

8. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jaana Konsteri

tietosuojavastaava(at)lauste.fi

9. Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Perhekuntoutuskeskus Lauste (0774963-9)

Mustionkatu 23, 20750 Turku

 

Yhteyshenkilö

Sonja Vanhanen

Perhehoidon palveluvastaava

p. 040 670 6968

sonja.vanhanen(at)lauste.fi