Nuorten ääni vahvistuu sijaishuollossa

Perhekuntoutuskeskus Lausteen sijaishuoltoyksiköissä asuvat nuoret kutsuivat eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian edustajat kuuntelemaan ajatuksiaan sijaishuollon palveluista. Nuoret nostivat keskustelussa esiin erilaisia arjen käytänteitä, rajoittamiseen liittyviä asioita, sosiaalityöntekijöiden tavoitettavuuden ja nuorten kohtelun.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian edustajat apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, esittelijäneuvos Tapio Räty ja vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Riikka Jackson vastasivat Perhekuntoutuskeskus Lausteen sijaishuollon nuorten kutsuun ja osallistuivat etäyhteyksin järjestettyyn tilaisuuteen. Keskustelussa mukana olivat myös nuorten ohjaajat Perhekuntoutuskeskus Lausteelta ja kuntien sosiaalityöntekijöitä.

Oikeusasiamies on taho, joka valvoo lasten oikeuksia. Nuori voi itse tehdä kantelun oikeusasiamiehelle, jos on sitä mieltä, että häntä on kohdeltu huonosti tai epäoikeudenmukaisesti lastensuojelulaitoksessa. Yhteisen keskustelun tavoitteena oli ennen kaikkea kertoa sijaishuollon nuorille tästä mahdollisuudesta, vahvistaa heidän osallisuuttaan ja oikeuksiaan sekä kehittää lastensuojelua.

Paikalla olleet sosiaalityöntekijät näkivät tilaisuuden arvon:

– On tärkeää, että nuoret pääsevät suoraan vuorovaikutukseen erilaisten päättäjien kanssa. Kun nuorille annetaan todellinen mahdollisuus vaikuttaa asioihin, synnytetään luottamusta aikuisiin ja viranomaisiin, sanoo eräs sosiaalityöntekijä.

Nuoret itse kiittelivät tilaisuutta erityisesti siksi, että kuulivat myös muiden nuorten kokemuksia toisista yksiköistä.

– Saimme mahdollisuuden kertoa asioista, jotka olivat huonosti. Meillä on monta asiaa hyvin, tiivistää yksi nuorista.

Nuoret nostivat esiin esimerkiksi sen, miksi sosiaalityöntekijät huomioivat usein negatiiviset asiat eikä arjen onnistumisia. Arjen käytänteiden toimivuuteen, muun muassa käyttövarojen suhteen, oltiin tyytyväisiä. Nuorilla oli hyvin tiedossa, mistä löytyvät rajoituspäätöksiin liittyvät valitusohjeet ja lisäksi he olivat tyytyväisiä siihen, miten tavoittavat omat sosiaalityöntekijänsä.

”Suunta kohti kulttuurin muutosta”

Lasten osallisuuden ja oikeuksien vahvistamiseksi on viime vuosina tehty paljon, mutta työ ei ole vielä valmis.

– Lapsille ja nuorille pitää luoda tilaisuuksia tuoda asiansa esiin. Aikuisten tehtävä on oppia arvostamaan nuorten kertomaa ja ottaa aidosti heidän näkemyksensä huomioon. Sellaiseen kulttuurin muutokseen pitää nyt suunnata, paikalla ollut kunnan sosiaalityöntekijä tiivistää.

– Onhan se todella harvinaista, että kutsutaan alan ylin oikeuksien toteutumista valvova viranomainen paikalle. Vastaavat tilaisuudet ovat poikkeuksellisia lastensuojelualalla, mutta sitäkin merkityksellisempiä nuorille. Mahdollistamme vuoropuhelun ja nuorten äänten kuulumisen, sanoo palvelupäällikkö Marjo Oinonen Perhekuntoutuskeskus Lausteelta.

Nuorten ääni on päässyt kuuluviin myös Perhekuntoutuskeskus Lausteen organisoimassa Nuorten foorumissa, joka on koonnut vuodesta 2018 sijaishuoltoyksiköissä asuvat nuoret ja heidän ohjaajansa keskustelemaan lasten asemaan ja oikeuksiin liittyvistä teemoista. Nuorten foorumin avulla Perhekuntoutuskeskus Lauste pyrkii kehittämään sijaishuoltoa lasten näkökulmasta ja vahvistamaan heidän osallisuuttaan.

 

Lue myös nämä

Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelut Perhekuntoutuskeskus Lausteen strategiseksi kumppaniksi

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Aamos ovat solmineet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Kumppanuussopimuksen myötä MLL siirtää MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoussäätiön hallinnan Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:lle. Varsinais-Suomen alueelle saadaan nyt voimien yhdistämisen myötä vahva toimija, joka palvelee lapsia, nuoria ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja kehittää kokonaan uudenlaisia palvelumalleja. Perhekuntoutuskeskus Lausteen ja Aamoksen strateginen

Haemme laatujohtajaa laatu- ja kehittämistyöhön

Perhekuntoutuskeskus Lauste etsii laatujohtajaa kehittämään palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Uusi laatujohtaja tulee johtamaan innovaatio- ja kehittämistoimintaamme sekä osallistumaan johtoryhmän jäsenenä strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Työn keskeisiä sisältöjä ovat asiakasarvoon perustuvan palvelutuotannon vahvistaminen, laadunhallinnan kehittäminen ja kuntoutustyön vaikuttavuutta parantavat toimintamallit. Laatujohtaja pääsee näköalapaikalle tekemään huomisen lastensuojelupalveluja! Hae laatujohtajaksi tai vinkkaa verkostoillesi! Katso täältä avoinna oleva tehtävä

Perhekuntoutuskeskus Lauste Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukkoon

Perhekuntoutuskeskus Lausteella toteutettiin vuoden 2023 alussa Eezy Flown henkilöstötutkimus, jossa mitataan henkilöstön omistautuneisuutta, sitoutuneisuutta, johtamista ja organisaation suorituskykyä Eezy Flown kehittämän PeoplePower® -viitekehyksen avulla. Tutkimus koostaa kattavan nykytilan henkilöstökokemuksesta ja strategian toteutumisen edellytyksistä. Henkilöstöstämme 93,6 % vastasi tutkimukseen, joka sinänsä on hieno tulos ja voimme ajatella tuloksen kuvaavan laajasti henkilöstömme ajatuksista Perhekuntoutuskeskus Lausteesta. Tutkimustulosten perusteella