Nuorten ääni mukaan Lastensuojelun käsikirjaan

Perhekuntoutuskeskus Lausteen nuoria oli mukana työpajoissa, joissa he pääsivät osallistumaan Käsikirja lastensuojelusta lapsille ja nuorille -hankkeeseen. Yhteisissä keskusteluissa ja työskentelyssä Lausteen nuoret toivat ilmi omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan siitä, mikä on lapselle tärkeää lastensuojelua koskevaa tietoa, ja miten tämä tieto tulisi esittää käsikirjassa.

Lasten ja nuorten oma käsikirja on tarkoitettu ensisijaisesti lastensuojelun asiakkaina oleville sekä aiheesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Toiseksi käsikirja palvelee lastensuojelun ja sosiaalityön ammattilaisia sekä muita lasten ja nuorten kanssa toimivia viranomaisia ja aikuisia. Lasten ja nuorten käsikirja rakentuu jo olemassa olevan, ammattilaisille tarkoitetun Lastensuojelun käsikirjan yhteyteen, THL:n verkkosivuille.

Erikoissuunnittelija Lotta Saariluoma THL:stä ja lakimiesasiantuntija Pasi Pollari tulivat Lausteelle kysymään, mitä mieltä meillä asuvat nuoret ovat lapsille ja nuorille suunnatusta Lastensuojelun käsikirjasta. Työpajojen tavoitteena on saada lasten ääni mukaan valmisteilla olevan käsikirjan uudistuksiin.

– Kevään aikana järjestetyissä työpajoissa kuulemme lapsia ja nuoria siitä, mitä he kokevat tärkeiksi teemoiksi lasten ja nuorten omaan lastensuojelun käsikirjaan. Lisäksi pohdimme yhdessä, mihin seikkoihin teemojen käsittelytavoissa tulisi kiinnittää huomiota, jotta tieto olisi helposti löydettävissä ja omaksuttavissa. Lopputuotoksen on tarkoitus olla valmiina loka-marraskuussa 2022, Saariluoma kertoo projektin aikataulusta.

– Lasten ja nuorten osallistuminen käsikirjan tekemiseen on suuri harppaus eteenpäin ja merkittävä asia. Viime vuosina lapsen kuuleminen on tullut vahvemmin esiin ja tarve tiedostetaan tänä päivänä aiempaa paremmin. On hienoa, että kansallinen lapsistrategia mahdollisti tämän. Lastensuojelun käsikirja lapsille ja nuorille on keskeinen osa lapsistrategian toimeenpanoa, tietää lakimiesasiantuntija Pollari, joka on työskennellyt pitkään lasten ja nuorten kanssa lastensuojelun laitoshoidon puolella ja nyt viime vuosina erityisesti projekteissa ja hankkeissa, joissa on kuultu lapsia ja nuoria.

Yhdessä tekemällä saadaan kokemuksesta kiinni

Lotta Saariluoma korostaa, että asioita ei tehdä lapsille, vaan niitä tehdään lasten kanssa:

– Yhteistoimijuudella päästään lapsen kokemukseen kiinni paremmin.

– Keskeinen näkökulma on ymmärryksen lisääminen ja sitä kautta osallisuuden vahvistaminen. On tärkeää, että lapsi ymmärtää, miten asiat vaikuttavat häneen ja hänen elämäänsä, Pollari tietää.

– Olen iloinen, että Lausteella tällaista työtä arvostetaan ja nuorten osallisuus nähdään tärkeänä. Nuorten kanssa työskentelevien aikuisten arvojen ja tavoitteiden täytyy olla samassa linjassa, jotta he näkevät työpajojen arvon.

Saariluoma on samaa mieltä:

– Työpajoissa saimme sellaista tietoa, mitä kukaan muu ei olisi voinut meille tarjota. Kiitos kuuluu myös Satulavuoren koululle ja opettajille, joilta saimme myös arvokasta palautetta toiminnastamme.

”Ei ole vain yhdenlaista osallisuutta”

Perhekuntoutuskeskus Lausteen lisäksi työpajoja on järjestetty muutamien kokemusasiantuntijoista koostuvien kehittäjäryhmien kanssa. Kaikki työpajoihin osallistuneet nuoret ovat joko olleet tai ovat paraikaa lastensuojelun piirissä.

– Lausteella nuoret olivat motivoituneita työpajaan ja halusivat antaa oman panoksensa käsikirjan valmistelutyöhön, Pasi Pollari kuvailee nuorten asennetta työpajoissa.

– Työpajat ovat olleet todella antoisia, erityisesti kun pääsi vähän tutummaksi nuorten kanssa. Jo paikalle tuleminen osoittaa, että nuoria kiinnostaa. Toiset osallistuivat äänekkäämmin kuin toiset. Ei ole vain yhdenlaista osallisuutta, Lotta Saariluoma tiivistää ja jatkaa:

– Prosessi on ennen kaikkea opettanut sen, että myös me työpajojen järjestäjät opimme uutta. Olemme saaneet aivan korvaamatonta materiaalia nuorilta. He osaavat osoittaa epäkohtia aikuislähtöisissä sanavalinnoissa ja retoriikassa, jotka tekevät asian ymmärtämisen lapselle haastavaksi, sekä esittää niihin rakentavia parannusehdotuksia.

 

Ammattilaisille tarkoitettu Lastensuojelun käsikirja THL:n sivuilla.

 

Lue myös nämä

Varoitus Lausteen nimissä lähteneistä huijausviesteistä

Havaitsimme, että kahden työntekijämme sähköposteista on lähtenyt huijausviestejä heidän sähköpostissaan oleville yhteyshenkilöille. Pahoittelemme tunnuksien kalasteluviestistä aiheutuvaa haittaa. Vastaavia viestejä on paljon liikkeellä. Kalastelukampanjat tuottavat jatkuvasti tulosta rikollisille ja Kyberturvallisuuskeskuksen arvion mukaan noin sadan organisaation sähköpostitilejä on murrettu onnistuneesti lähikuukausien aikana. Turvapostiteemainen tietojenkalastelukampanjan toimii hyvänä esimerkkinä tietojenkalastelun ja huijausviestien kehittymisestä. Viestit saapuvat murretulta tunnukselta, eli väärennetyn

Lausteella hyödynnetään dialektista käyttäytymisterapiaa

Lausteen Mervi Taipalus, Roosa-Maria Routi ja Elina Jaakola ovat käsityksemme mukaan Suomen ensimmäinen lastensuojelun kentällä toimiva tiimi, joka on käynyt peruskoulutuksen sekä siihen liittyvän jatkokoulutuksen. He ovat saaneet koulutuksesta työkaluja DKT:n kaltaisen hoito-ohjelman luomiseen. Koulutuksen käyneet ohjaajat eivät ole psykoterapeutteja eivätkä toteuta dialektista käyttäytymisterapiaa sellaisenaan, vaan siihen pohjaavaa ja sen kaltaista hoito-ohjelmaa, jossa on mukana

Lauste kiertueella lisäämässä tietoutta sijaisperheenä ja tukiperheenä toimimisesta

Perhekuntoutuskeskus Lauste kiertää Varsinais-Suomessa kertomassa sijaisperheenä ja tukiperheenä toimimisesta! Kerromme mielellämme valmennuksista ja tuesta, jota tarjoamme sijais- ja tukiperheille. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää, poikkeahan pisteellämme. Tänään löydät meidät Uudenkaupungin kirjastolta klo 18 asti. Kiertueen muut kohteet: ma 22.1. klo 14-18 Kaarina-talo ke 24.1. klo 15-18 Maskun kirjasto la 27.1. klo 11-16 Kauppakeskus Plaza,