Nuorten ääni mukaan Lastensuojelun käsikirjaan

Perhekuntoutuskeskus Lausteen nuoria oli mukana työpajoissa, joissa he pääsivät osallistumaan Käsikirja lastensuojelusta lapsille ja nuorille -hankkeeseen. Yhteisissä keskusteluissa ja työskentelyssä Lausteen nuoret toivat ilmi omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan siitä, mikä on lapselle tärkeää lastensuojelua koskevaa tietoa, ja miten tämä tieto tulisi esittää käsikirjassa.

Lasten ja nuorten oma käsikirja on tarkoitettu ensisijaisesti lastensuojelun asiakkaina oleville sekä aiheesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Toiseksi käsikirja palvelee lastensuojelun ja sosiaalityön ammattilaisia sekä muita lasten ja nuorten kanssa toimivia viranomaisia ja aikuisia. Lasten ja nuorten käsikirja rakentuu jo olemassa olevan, ammattilaisille tarkoitetun Lastensuojelun käsikirjan yhteyteen, THL:n verkkosivuille.

Erikoissuunnittelija Lotta Saariluoma THL:stä ja lakimiesasiantuntija Pasi Pollari tulivat Lausteelle kysymään, mitä mieltä meillä asuvat nuoret ovat lapsille ja nuorille suunnatusta Lastensuojelun käsikirjasta. Työpajojen tavoitteena on saada lasten ääni mukaan valmisteilla olevan käsikirjan uudistuksiin.

– Kevään aikana järjestetyissä työpajoissa kuulemme lapsia ja nuoria siitä, mitä he kokevat tärkeiksi teemoiksi lasten ja nuorten omaan lastensuojelun käsikirjaan. Lisäksi pohdimme yhdessä, mihin seikkoihin teemojen käsittelytavoissa tulisi kiinnittää huomiota, jotta tieto olisi helposti löydettävissä ja omaksuttavissa. Lopputuotoksen on tarkoitus olla valmiina loka-marraskuussa 2022, Saariluoma kertoo projektin aikataulusta.

– Lasten ja nuorten osallistuminen käsikirjan tekemiseen on suuri harppaus eteenpäin ja merkittävä asia. Viime vuosina lapsen kuuleminen on tullut vahvemmin esiin ja tarve tiedostetaan tänä päivänä aiempaa paremmin. On hienoa, että kansallinen lapsistrategia mahdollisti tämän. Lastensuojelun käsikirja lapsille ja nuorille on keskeinen osa lapsistrategian toimeenpanoa, tietää lakimiesasiantuntija Pollari, joka on työskennellyt pitkään lasten ja nuorten kanssa lastensuojelun laitoshoidon puolella ja nyt viime vuosina erityisesti projekteissa ja hankkeissa, joissa on kuultu lapsia ja nuoria.

Yhdessä tekemällä saadaan kokemuksesta kiinni

Lotta Saariluoma korostaa, että asioita ei tehdä lapsille, vaan niitä tehdään lasten kanssa:

– Yhteistoimijuudella päästään lapsen kokemukseen kiinni paremmin.

– Keskeinen näkökulma on ymmärryksen lisääminen ja sitä kautta osallisuuden vahvistaminen. On tärkeää, että lapsi ymmärtää, miten asiat vaikuttavat häneen ja hänen elämäänsä, Pollari tietää.

– Olen iloinen, että Lausteella tällaista työtä arvostetaan ja nuorten osallisuus nähdään tärkeänä. Nuorten kanssa työskentelevien aikuisten arvojen ja tavoitteiden täytyy olla samassa linjassa, jotta he näkevät työpajojen arvon.

Saariluoma on samaa mieltä:

– Työpajoissa saimme sellaista tietoa, mitä kukaan muu ei olisi voinut meille tarjota. Kiitos kuuluu myös Satulavuoren koululle ja opettajille, joilta saimme myös arvokasta palautetta toiminnastamme.

”Ei ole vain yhdenlaista osallisuutta”

Perhekuntoutuskeskus Lausteen lisäksi työpajoja on järjestetty muutamien kokemusasiantuntijoista koostuvien kehittäjäryhmien kanssa. Kaikki työpajoihin osallistuneet nuoret ovat joko olleet tai ovat paraikaa lastensuojelun piirissä.

– Lausteella nuoret olivat motivoituneita työpajaan ja halusivat antaa oman panoksensa käsikirjan valmistelutyöhön, Pasi Pollari kuvailee nuorten asennetta työpajoissa.

– Työpajat ovat olleet todella antoisia, erityisesti kun pääsi vähän tutummaksi nuorten kanssa. Jo paikalle tuleminen osoittaa, että nuoria kiinnostaa. Toiset osallistuivat äänekkäämmin kuin toiset. Ei ole vain yhdenlaista osallisuutta, Lotta Saariluoma tiivistää ja jatkaa:

– Prosessi on ennen kaikkea opettanut sen, että myös me työpajojen järjestäjät opimme uutta. Olemme saaneet aivan korvaamatonta materiaalia nuorilta. He osaavat osoittaa epäkohtia aikuislähtöisissä sanavalinnoissa ja retoriikassa, jotka tekevät asian ymmärtämisen lapselle haastavaksi, sekä esittää niihin rakentavia parannusehdotuksia.

 

Ammattilaisille tarkoitettu Lastensuojelun käsikirja THL:n sivuilla.

 

Lue myös nämä

Lauste SuomiAreenassa: Katso tallenne keskustelusta

Perhekuntoutuskeskus Lauste oli mukana kesän 2024 SuomiAreenan paneelikeskustelussa, joka pohjautui Onnettomuustutkintakeskuksen hiljattain julkaisemaan teematutkintaan alle 25-vuotiaiden nuorten tapaturmaisista huumekuolemista. Lauste osallistui tutkintaan palveluntuottajan näkökulmasta. Onnettomuustutkintakeskus antoi tutkinnan perusteella kahdeksan suositusta, joiden tavoitteena on nuorten huumekuolemien ennaltaehkäisy. Suositukset painottavat palvelujärjestelmän kehittämistä niin, että nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut muodostavat toimivan ja yhteensovitetun kokonaisuuden. Perhekuntoutuskeskus Lauste on viimeisen

Aamoksen palvelut ja kehittämistoiminta osaksi Perhekuntoutuskeskus Lausteen palvelukokonaisuutta

Lasten ja nuorten kuntoutuspalveluiden sekä lastensuojelun toimintaympäristön muutokset edellyttävät alan toimijoilta joustavuutta ja ketteryyttä. Ennaltaehkäisevien ja asiakaslähtöisten sote-palvelujen painotus sekä palvelutarpeiden mukaiset uudet ratkaisut vahvistuvat Perhekuntoutuskeskus Lausteen palvelukokonaisuudessa, kun Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelujen toiminta siirtyy 1.6.2024 osaksi Lausteen toimintaa. Perhekuntoutuskeskus Lauste ry ja Kuntoutussäätiö Lauste sr. ovat sopineet Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelujen palvelujen ja kehittämistoiminnan

Hae Lausteelle hallintojohtajaksi

Haemme hallintojohtajaa tekemään kanssamme huomisen lastensuojelupalveluja! Hallintojohtajana vastaat Lausteen talouspalvelujen johtamisesta ja kehittämisestä. Organisaation taloushallinnon prosessit, liiketoiminnan kehittäminen ja toimintamallien parantaminen yhdessä muun johtoryhmän kanssa ovat työsi keskeisiä sisältöjä. Vastuualueeseesi kuuluvat myös IT-palvelut ja huollon tukipalvelut, joita johdat ja kehität toimialueiden vastuuhenkilöiden kanssa. Meillä on selkeä visio tulevaisuudesta ja uusi strategia työmme tukena. Työtä teemme yhdessä