Halisissa keksitään tekemistä nuorille

Perhekuntoutuskeskus Lauste on mukana lastensuojelujärjestöjen yhteishankkeessa, jonka tavoitteena on edistää Turun Halisten kaupunginosan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Vuoden 2021 alussa käynnistynyttä hanketta koordinoi Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry.

Halisissa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ja -tilat ovat rajalliset. Lähiön kerrostaloalueelta puuttuvat skeittiparkit, liikuntasalit ja muut nuorten suosimat harrastusmahdollisuudet. Harrastuksiin pitää lähteä kauemmas, minkä vuoksi on helpompi jäädä hengailemaan kotikulmille ilman mitään tekemistä.

Perhekuntoutuskeskus Lausteen avopalvelun ohjaajat jalkautuvat kerran viikossa Halisiin ja järjestävät sään mukaista tekemistä 13–18-vuotiaille nuorille.

– Hankkeella pyritään ennaltaehkäisemään nuorten irrallisuutta ja jengiytymistä sekä luomaan kontaktia nuoriin ja parantamaan nuorten hyvinvointia, kertoo avopalveluiden lähijohtaja Aino Levanto.

– Toistaiseksi on kyse hankkeesta, mutta toivon mukaan tästä saadaan luotua pysyvämpi järjestely. Näemme tarvetta jalkautuvalle nuorisotyölle ja teemme yhteistyötä muiden Turun alueen järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Kyllä meiltä tarvittaessa irtoaa lisää ohjaajia jalkautumaan ympäri Turkua, Levanto jatkaa.

Pihapelejä, pizzaa ja seuraa

Nuorten myönteisen ryhmäytymisen tukeminen on yksi tapa puuttua jengiytymiseen. Perhekuntoutuskeskus Lausteelta saapuu Halisiin viikoittain vähintään kaksi avopalveluiden ohjaajaa pizzat mukanaan vetämään jotain tekemistä. Nyt paikalla ovat Lari-Antti Hakanen ja Sami Nikkanen.

– Nuoret viettävät paljon aikaa koneella ja siksi halusimme tarjota jotain muuta. Nyt pääsee liikkumaan maksutta, olemaan ulkona ja näkemään muita nuoria, Hakanen kertoo.

– Parhaimmillaan hankkeen aikana nuoria on ollut jopa 16 paikalla samaan aikaan, mutta esimerkiksi huono keli verottaa heti kävijöitä. Syksyllä jalkapalloa pelaamaan saatiin helposti paljon nuoria. Sana kiirii nopeasti ja jo nyt on monia samoja nuoria käynyt viikosta toiseen.

– Nuoret ovat hyvin aktiivisia. Meidän ei yleensä tarvitse puuttua pelien sääntöihin tai ohjata pelin kulkua suuremmin, koska heillä on omat säännöt ja versiot peleistä, Nikkanen sanoo.

Mitä työ vaatii ohjaajalta

On tärkeää huomioida nuori mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi pitää ymmärtää nuorten olosuhteet ja olla lähellä nuorten arkea.

– Osallistumme tarpeen mukaan myös peliin. Nuoriin saa paremman kontaktin ja luottamuksen, jos on aidosti mukana toiminnassa eikä vain huutele kentän laidalta, Hakanen pohtii.

Hankkeessa mukana olevat Perhekuntoutuskeskus Lausteen avopalvelun ohjaajat ovat kokeneita lastensuojelun ammattilaisia.

– Kaikilla meillä on äärettömän hyvä tilannelukutaito. Katsomme että kokonaisuus pysyy hanskassa. Nuoret välillä testailevat, riittääkö ohjaajien huumorintaju, mutta kyllähän se riittää, Hakanen naurahtaa.

– Poikkeuksellista tässä on, ettemme tiedä toimintaan osallistuvien nuorten taustoja, kuten muussa työssämme. Taustat ja menneisyys ei näy päälle päin eikä pelissä tarvitsekaan tietää. Kuka tahansa voi tulla mukaan!

Lue myös nämä

Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelut Perhekuntoutuskeskus Lausteen strategiseksi kumppaniksi

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Aamos ovat solmineet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Kumppanuussopimuksen myötä MLL siirtää MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoussäätiön hallinnan Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:lle. Varsinais-Suomen alueelle saadaan nyt voimien yhdistämisen myötä vahva toimija, joka palvelee lapsia, nuoria ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja kehittää kokonaan uudenlaisia palvelumalleja. Perhekuntoutuskeskus Lausteen ja Aamoksen strateginen

Haemme laatujohtajaa laatu- ja kehittämistyöhön

Perhekuntoutuskeskus Lauste etsii laatujohtajaa kehittämään palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Uusi laatujohtaja tulee johtamaan innovaatio- ja kehittämistoimintaamme sekä osallistumaan johtoryhmän jäsenenä strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Työn keskeisiä sisältöjä ovat asiakasarvoon perustuvan palvelutuotannon vahvistaminen, laadunhallinnan kehittäminen ja kuntoutustyön vaikuttavuutta parantavat toimintamallit. Laatujohtaja pääsee näköalapaikalle tekemään huomisen lastensuojelupalveluja! Hae laatujohtajaksi tai vinkkaa verkostoillesi! Katso täältä avoinna oleva tehtävä

Perhekuntoutuskeskus Lauste Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukkoon

Perhekuntoutuskeskus Lausteella toteutettiin vuoden 2023 alussa Eezy Flown henkilöstötutkimus, jossa mitataan henkilöstön omistautuneisuutta, sitoutuneisuutta, johtamista ja organisaation suorituskykyä Eezy Flown kehittämän PeoplePower® -viitekehyksen avulla. Tutkimus koostaa kattavan nykytilan henkilöstökokemuksesta ja strategian toteutumisen edellytyksistä. Henkilöstöstämme 93,6 % vastasi tutkimukseen, joka sinänsä on hieno tulos ja voimme ajatella tuloksen kuvaavan laajasti henkilöstömme ajatuksista Perhekuntoutuskeskus Lausteesta. Tutkimustulosten perusteella