Kehittämisprojekti lisää osaamista vaikeahoitoisten lasten kuntouttamiseksi

Lausteen Vuorelan sijaishuollon yksikön esimies Mari Hirvonen ja sijaishuollon palvelupäällikkö Marjo Oinonen esittelivät terapeuttisen osaamisen kehittämisprojektia syyskuun lopussa eurooppalaisen nuorisotyöallianssin Eurometin symposiumin työpajassa Helsingissä.

Tavoitteena on parantaa lasten elämisen taitoja ja hyvinvointia

Lausteen sijaishuollossa, joka kuuluu lastensuojelun erityistason palveluihin, on tarve löytää uusia tutkittuun tietoon perustuvia toimintatapoja niiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kuntoutukseen, joilla on vakavia mielenterveyden häiriöitä, aggressiivista tai vahingollista käyttäytymistä, rikollista käyttäytymistä, päihteiden väärinkäyttöä, tai he ovat jollain muulla tapaa hyväksikäytettyjä. Suomessa nämä lapset hoidetaan psykiatrisen hoidon sijaan useimmiten lastensuojelun sijaishuollossa.
– Terapeuttisen orientaation kehittämisen tavoitteena on parantaa asiakkaidemme elämisen taitoja ja hyvinvointia, Vuorelan yksikön esimies Mari Hirvonen kertoo.
– Ennen prosessiin lähtemistä pohdimme muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mitä ammatillisia taitoja meidän tulisi parantaa? Mitä me voisimme tehdä omassa työssämme sellaista, mitä psykiatrinen hoito jo tekee? Miten voisimme estää lasten siirtymisiä sijaishuoltopaikasta toiseen, jotta sitä kautta ei aiheutuisi jälleen uusia hylkäämis- ja traumakokemuksia?

Oman ja toisten ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen

Terapeuttisesti orientoituneen työskentelytavan perusperiaatteista ensimmäisenä tulee turvallisuus. Se tarkoittaa kasvuympäristöä, missä lapsi voi kokea olevansa turvassa suhteessa aikuisiin, muihin lapsiin ja ympäristöön.
– Työskentely toteutetaan tiiviissä yhteistyössä lapsen perheen sekä läheisverkoston kanssa. Työntekijät kulkevat rinnalla jokapäiväisessä elämässä yhdessä eläen, oppien ja henkilökohtaisen suhteen muodostumisen kautta, Mari Hirvonen sanoo.
Olennaista on, että lapsi osallistetaan normaaleihin yhteiskunnan tarjoamiin koulu-, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä harrastuksiin. Työskentelytapaa on välttämätöntä arvioida ja kehittää säännöllisesti.
– Kehittämäämme terapeuttiseen työskentelyyn sovelletaan kognitiivista käyttäytymisterapiaa, jolla hoidetaan ahdistusta, masennusta, haitallista/vahingoittavaa käyttäytymistä, itseään vahingoittavia nuoria, vihaa ja aggressiivista käyttäytymistä sekä mieliala-ja syömishäiriöitä sekä psyykkisiä ja päihteiden käytön häiriöitä.
Käytännössä kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmin opetellaan ymmärtämään omaa ja toisten ihmisten käyttäytymistä. Keinoja ovat mm. taitojenharjoittelu, ongelman ratkaisutaitojen opettelu, selviytymistaitojen opettelu, tunteiden tunnistamisen taidot, vihanhallinnan opettelu, rentoutusharjoitukset sekä vanhempien ohjaus ja neuvonta.
Käyttäytymisanalyysi tehdään jokaiselle nuorelle ja erilaisissa tilanteissa käytetään yksilöllisesti ketjuanalyysiä esimerkiksi haastavan tilanteen läpikäymiseen, jotta nuori oppii itse tunnistamaan, mitä hänessä itsessään tapahtuu.

Terapeuttisia menetelmiä käytössä myös Ruotsissa

Lausteen eurooppalaisen nuorisotyöallianssi Eurometin symposiumissa esittelemä terapeuttinen työskentelytapa herätti kiinnostusta. Keskusteluissa pohdittiin, miten tämä lähestymistapa toimii vaikeahoitoisten lasten kanssa. Kysymyksiä herätti erityisesti Suomen ”lastensuojelulaki” koskien seuraamuksia ja laissa määriteltyä hoitohenkilökunnan määrää.
– Työpajakeskustelussa tuli esiin myös, että joissakin maissa on käytäntö, jossa lasten  huoneet lukitaan yöksi. Lausteen yksiköissä näin ei toimita, mikä aiheutti eurooppalaisissa kollegoissa jonkin verran ihmetystä. Toki niissä yksiköissä, joissa näin toimitaan muissa maissa, lapsilla on omissa huoneissaan vessat, Mari Hirvonen kertoo.
Ruotsalaisten kanssa keskustellessa tuli ilmi, että heillä on jo käytössään samankaltaisia terapeuttisia menetelmiä. Työpaja muistutti ruotsalaisia kollegoja työmenetelmien tärkeydestä jokapäiväisessä hoidossa.

Lue myös nämä

Aamoksen palvelut ja kehittämistoiminta osaksi Perhekuntoutuskeskus Lausteen palvelukokonaisuutta

Lasten ja nuorten kuntoutuspalveluiden sekä lastensuojelun toimintaympäristön muutokset edellyttävät alan toimijoilta joustavuutta ja ketteryyttä. Ennaltaehkäisevien ja asiakaslähtöisten sote-palvelujen painotus sekä palvelutarpeiden mukaiset uudet ratkaisut vahvistuvat Perhekuntoutuskeskus Lausteen palvelukokonaisuudessa, kun Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelujen toiminta siirtyy 1.6.2024 osaksi Lausteen toimintaa. Perhekuntoutuskeskus Lauste ry ja Kuntoutussäätiö Lauste sr. ovat sopineet Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelujen palvelujen ja kehittämistoiminnan

Hae Lausteelle hallintojohtajaksi

Haemme hallintojohtajaa tekemään kanssamme huomisen lastensuojelupalveluja! Hallintojohtajana vastaat Lausteen talouspalvelujen johtamisesta ja kehittämisestä. Organisaation taloushallinnon prosessit, liiketoiminnan kehittäminen ja toimintamallien parantaminen yhdessä muun johtoryhmän kanssa ovat työsi keskeisiä sisältöjä. Vastuualueeseesi kuuluvat myös IT-palvelut ja huollon tukipalvelut, joita johdat ja kehität toimialueiden vastuuhenkilöiden kanssa. Meillä on selkeä visio tulevaisuudesta ja uusi strategia työmme tukena. Työtä teemme yhdessä

Lisäämme tietoutta tuki- ja sijaisperheenä toimimisesta Uudellamaalla

Haluatko olla mukana luomassa parempaa tulevaisuutta? Sijais- tai tukiperheenä voit tarjota lapselle turvallisen kodin, hyviä hetkiä ja tärkeitä ihmissuhteita. Promokiertue starttaa Uudenmaan alueella, olemme kertomassa tukiperheenä ja sijaisvanhempina toimimisesta seuraavilla paikkakunnilla: 9.3. klo 10-15 Kauppakeskus Willa , Hyvinkää 13.4. klo 10-15 Kauppakeskus Myyrmanni, Vantaa 4.5. klo 10-15  Kauppakeskus Lippulaiva, Espoo 8.6.  klo 10-15 Kauppakeskus Kaari,