Miten Satulavuoren koulussa huomioidaan oppilaiden erityiset ja yksilölliset tarpeet?

Oppilaat tulevat Perhekuntoutuskeskus Lausteen sijaishuollosta, kotoa tai toisesta sijaishuoltopaikasta.
Kun uusi oppilas tulee kouluun, häneen pyritään tutustumaan mahdollisimman hyvin. Tässä tehdään paljon yhteistyötä kodin tai sijoituspaikan kanssa. Opetusjärjestelyt suunnitellaan yksilöllisesti niin, että ne tukevat lapsen tai nuoren vointia ja kehitystä.
– On tärkeää antaa näille lapsille aikaa. Se, että asiat lähtevät sujumaan, voi viedä kaksi tai kolmekin vuotta, Satulavuoren koulun erityisluokanopettaja Miia Mämmelä sanoo.

Katso video: Miten Satulavuoren koulu huomioidaan oppilaiden yksilölliset tarpeet? Mitkä ovat tärkeimpiä oppimisen edellytyksiä?

Opetusta pienryhmissä

Satulavuoren koulussa opiskellaan samoja oppiaineita kuin muissakin ala- ja yläkouluissa. Koulunkäynti eroaa kuitenkin paljon tavallisesta koulusta.
Opetus tapahtuu pienryhmissä, joihin kuuluu korkeintaan 10 oppilasta. Aikuisia on useita, koska monilla lapsista ja nuorista on mukana henkilökohtainen ohjaaja.
– Oppilaat etenevät omaan tahtiinsa. Tavoitteena on, että jokainen saisi sopivasti onnistumisia ja haasteita, erityisluokanopettaja Mämmelä sanoo.

Alakoulussa opetus keskittyy paljolti siihen, että lapset oppivat olemaan muiden kanssa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Varsinaiset oppituokiot ovat melko lyhyitä, ja niiden jälkeen on vapaampaa, aikuisjohtoista toimintaa.

– Koulunkäynti pyritään pitämään säännöllisenä, vaikka elämässä muuten olisikin vaikeita hetkiä, Mämmelä sanoo.

Lue lisää koulupalvelustamme

Lue myös nämä

Sijaisperhe tarjoaa lapselle turvallisen kodin

Perhehoitajat tarjoavat kodin ja perheen lapselle, joka ei voi syystä tai toisesta asua omien vanhempiensa kanssa. Kokenutkin perhehoitaja tarvitsee apua ja tukea, jotta yhteinen arki sujuu parhaalla mahdollisella tavalla. 20 kilometrin päästä Turusta sijaitsee Nousiaisten kunta, jossa Satu Anttila ja Jens Zauche asuvat sijaislapsiensa kanssa. Saman katon alla asuvat osan ajasta myös Sadun kaksi täysikäistä

Sairas ja rikollinen vai turvaton ja hädissään

Traumatietoinen kohtaaminen näkee käytöksen taakse Miten sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen toimintatapoja ja yhteistyötä pitäisi kehittää lasten tarpeita vastaaviksi? Kysyimme eri palveluiden asiantuntijoilta traumatietoisuudesta ja siitä, millaisella yhteistyöllä saavutetaan lapsia ja nuoria eniten hyödyttäviä ratkaisuja. Johtava sosiaalityöntekijä Silja Remes sekä konsultoiva erityisopettaja Tarja Kallio avaavat, miten kohdataan traumataustainen lapsi ja millaista tulevaisuuden tuki voi olla niin

Nuorten ääni mukaan Lastensuojelun käsikirjaan

Perhekuntoutuskeskus Lausteen nuoria oli mukana työpajoissa, joissa he pääsivät osallistumaan Käsikirja lastensuojelusta lapsille ja nuorille -hankkeeseen. Yhteisissä keskusteluissa ja työskentelyssä Lausteen nuoret toivat ilmi omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan siitä, mikä on lapselle tärkeää lastensuojelua koskevaa tietoa, ja miten tämä tieto tulisi esittää käsikirjassa. Lasten ja nuorten oma käsikirja on tarkoitettu ensisijaisesti lastensuojelun asiakkaina oleville sekä