Koulupalvelumme

Satulavuoren koulu on opetuksen ja kasvatuksen asiantuntija.

Koulu toimii kahdessa yksikössä, Turussa ja Uudessakaupungissa. Henkilökuntaamme kuuluu erityisopetuksen ammattilaisia. Koulumme tarjoaa opetusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla. Koulussamme on mahdollisuus osallistua myös perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen.

Koulumme oppilaat tulevat Perhekuntoutuskeskus Lausteen sijaishuollosta, kotoa tai toisesta sijaishuoltopaikasta. Koulupaikka on lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi tai muu sijaishuollon aikainen tukitoimi. Koulunkäynti suunnitellaan ja toteutetaan vastaamaan kunkin oppilaan tarpeita. Opetus toteutuu kokoaikaisessa pienryhmässä.

Oppilashuolto tukee oppilaan koulunkäyntiä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Oppilashuoltomme toiminta perustuu yhteisöllisyyteen, yksilöllisyyteen ja osallisuuteen.

Koulumme tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle oppilaalle hyvän elämän edellytykset, päättötodistus sekä valmiudet jatko-opintoihin.

Oppilasrekisterimme tietosuojaselosteen löydät täältä.