Koulupalvelumme

Satulavuoren koulu on opetuksen ja kasvatuksen asiantuntija.

Perhekuntoutuskeskus Lausteen yhteydessä toimiva Satulavuoren koulu tarjoaa opetusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla.

Koulumme oppilaat tulevat Perhekuntoutuskeskus Lausteen sijaishuollosta. Koulunkäynti suunnitellaan ja toteutetaan vastaamaan kunkin oppilaan tarpeita. Opetus toteutuu kokoaikaisessa pienryhmässä. Oppilashuolto tukee oppilaan koulunkäyntiä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Oppilashuoltomme toiminta perustuu yhteisöllisyyteen, yksilöllisyyteen ja osallisuuteen.

Koulumme tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle oppilaalle hyvän elämän edellytykset, päättötodistus sekä valmiudet jatko-opintoihin.

Uusi lukukausi alkaa 10.1.2022.