Uutiskirjeiden tietosuojaseloste

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste

Perhekuntoutuskeskus Lauste julkaisee sähköistä uutiskirjettä, jonka voi tilata verkkosivujen kautta. Kirje lähetetään sähköpostitse sen tilanneille. Henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen.

Kirjeen tilaajista tallennetaan vain sähköpostiosoite, nimi ja organisaatio. Näistä tiedoista vain sähköpostiosoitteen antaminen on pakollista. Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa).
Jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä on mahdollista perua tilaus, jolloin tilaajan henkilötiedot tuhotaan viivytyksettä.

1. Rekisterin pitäjä

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry
Mustionkatu 23
20750 Turku
0774963-9

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaavana toimii henkilöstöasiantuntija Jaana Konsteri

tietosuojavastaava@lauste.fi

 

3. Rekisterin nimi

Uutiskirjeiden tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on tiedotussuhteen hoitaminen uutiskirjeiden tilaajan ja Perhekuntoutuskeskus Lausteen välillä sekä tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittely uutiskirjeisiin liittyviin tarkoituksiin.

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu uutiskirjeiden tilaajien antamaan suostumukseen tai Perhekuntoutuskeskus Lausteen oikeutettuun etuun.

6. Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat uutiskirjeen tilanneet henkilöt, jotka ovat antaneet tietonsa tilauslomakkeella.

7. Rekisterin tietosisältö

Kirjeen tilaajista tallennetaan vain sähköpostiosoite, nimi ja organisaatio. Näistä tiedoista vain sähköpostiosoitteen antaminen on pakollista.

8. Henkilötietojen vastaanottajat

Perhekuntoutuskeskus Lauste luovuttaa tietoja MailChimpille sähköpostimarkkinointirekisterin pitoa varten. Yritys kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle ja se noudattaa omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta.

9. Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit säilytysajan määrittämiselle

Tiedot poistetaan rekisteristä uutiskirjeen tilaajan pyynnöstä tai tilauksen loppumisen vuoksi.

10. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Tiedotussuhteiden hoitaminen ja ylläpito

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa käsittelyä siltä osin, kuin käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, jos käsittely tehdään automaattisesti.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Perhekuntoutuskeskus Lausteen vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

12. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisesti eikä käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

13. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä on mahdollista perua tilaus, jolloin tilaajan henkilötiedot tuhotaan viivytyksettä.

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

15. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö ilmoittaa itse tiedot omasta aloitteestaan Perhekuntoutuskeskus Lausteelle.

16. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä Perhekuntoutuskeskus Lausteeseen postitse osoitteeseen: Perhekuntoutuskeskus Lauste/Uutiskirjerekisteri, Mustionkatu 23, 20750 Turku.

Tietosuojaseloste päivitetty 21.9.2021