Tukiperhetoiminnasta

Kysymys: Mitä on tukiperhetoiminta?

Vastaus: Tukiperheenä tarjoat tukea lapselle ja myös hänen perheelleen. Tukiperhettä voi tarvita perhe, jolla esimerkiksi oma tukiverkosto on pieni, kyseessä voi olla yksinhuoltaja, jolla on monta lasta tai perheen arki voi olla kuormittunutta jostain muusta syystä. Esimerkiksi lapsella voi olla jotakin erityisiä tarpeita tai vanhemmalla haasteita omassa jaksamisessa. Syitä tukiperheen tarpeelle on yhtä monta kuin tukiperhettä tarvitsevia perheitäkin.

Tavallisesti lapset ovat tukiperheessä yhden viikonlopun kuukaudessa ja loma-aikoina mahdollisesti pidempään. Usein tukisuhteet ovat pitkiä, tavallisesti vuodesta eteenpäin.

 

Kysymys: Mitä tukiperheeltä edellytetään?

Vastaus: Tukiperheellä ei tarvitse olla erityistä koulutustaustaa tai erityisosaamista. Riittää, että oma elämäntilanne ja arki on sellaista, että tukiperhetoiminta sopii siihen ja että sille riittää aikaa.

Tukiperhe voi olla minkä muotoinen vain: Perheessä voi olla omia lapsia, voi olla lapseton pariskunta tai yksin asuva ihminen. Tukiperhe voi olla esimerkiksi myös jo omat lapsensa aikuiseksi kasvattanut ”tukimummola”. Tukiperhetoiminnalle ei ole varsinaista yläikärajaa.

 

Kysymys: Miten tukiperheeksi voi päästä?

Vastaus: Järjestämme Perhekuntoutuskeskus Lausteella tukiperheille ennakkovalmennuksen, jonka aikana käydään yhdessä mm. läpi sitä, minkälainen tukiperhe juuri sinun perheesi voisi olla, sitä, minkälainen lapsi perheeseenne voisi sopia, minkälaisessa roolissa tukiperhe toimii yms. Valmennukseen voi tulla, vaikka ei olisi varma siitä, haluaako aloittaa tukiperheenä. Ennakkovalmennus on tarkoitettu siihen, että sen aikana mietitään asiaa yhdessä valmentajien kanssa ja tehdään vasta sitten päätös.

 

Klikkaa ja ilmoittaudu tukiperheeksi >