Perhekuntoutuskeskus Lausteen tapahtumiin osallistujien tietosuojaseloste

Rekisteri: Perhekuntoutuskeskus Lausteen tapahtumiin osallistujien rekisteri

 

1. Mitä tietoja tarvitsemme ja mistä saamme tiedot?

Rekisteröity itse ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, työpaikka/oppilaitos
  • mahdolliset erityisruokavaliot

 

2. Miksi tarvitsemme tietoja?

Henkilötietoja tarvitaan Perhekuntoutuskeskus Lausteen tapahtumista viestimiseen, osallistumisen mahdollistamiseen, yhteydenpitämiseksi, raportointiin liittyviin toimenpiteisiin.

 

3. Kuka henkilötietojani käsittelee?

Henkilötietoja käsittelee Perhekuntoutuskeskus Lausteen tapahtumien järjestäjät.

 

4. Kauanko tietojani säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin ne ovat tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Tiedot poistetaan, mikäli asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot.

 

5. Mitä oikeuksia minulla on?

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa sekä oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista ja korjaamista. Tietojen tarkastusta, oikaisemista, korjaamista tai poistamista koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 9). Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietolakia koskeva asia valvontaviranomaisen (tietosuojavaltuutettu) käsiteltäväksi.

 

6. Miten henkilötietoni suojataan?

Henkilötietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten sääntöjen mukaisesti. Kerättävä ja käsiteltävä henkilötieto pidetään luottamuksellisena eikä sitä ilmaista muille kuin sitä työssään tarvitseville.

 

7. Luovutetaanko tietojani ulkopuolisille?

Tietoja ei luovuteta.

 

8. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jaana Konsteri

tietosuojavastaava(at)lauste.fi

 

9. Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Perhekuntoutuskeskus Lauste (0774963-9)

Mustionkatu 23, 20750 Turku

 

Yhteyshenkilö

Jaana Konsteri

tietosuojavastaava(at)lauste.fi