Työskentely lapsen vanhemman kanssa lastensuojelussa

Lastensuojelun keskusliitto julkaisi viime vuoden puolella Näkökulmia sijaishuoltoon -oppaan, josta löytyy Maarit Koiviston erinomainen artikkeli aiheesta Työskentely lapsen vanhemman kanssa (s. 26-32).

Artikkeli käsittelee sijaishuoltoon tulevien lasten ja nuorten tilannetta, erityisesti kasvuolosuhteiden ja elämänhistorian kokemusten tuntemista. Tekstissä korostetaan läheisten ihmisten, erityisesti vanhemman, merkitystä lapsen elämässä ja esitetään ajatuksia yhteistyön tärkeydestä vanhemman ja muiden läheisten kanssa sijaishuollossa työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta.

Keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutussuhteiden merkitys, kasvatuskumppanuus sijaishuoltopaikan ja vanhemman välillä, sekä yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet. Hän korostaa, että lapsen tilannetta tulee tarkastella erottamatta häntä läheisverkostostaan, ja yhteistyö vanhemman kanssa on avainasemassa lapsen hyvinvoinnin edistämisessä.

Muutos lapsen käyttäytymisessä, ajattelussa tai toiminnassa on mahdollinen vain suhteessa toiseen ihmiseen. Tekstissä pohditaan myös työntekijän ja asiakkaan välistä suhdetta, korostaen luottamukseen, tasavertaisuuteen ja aitoon kohtaamiseen pyrkivää vuorovaikutusta.

Lopuksi tekstissä esitetään käytännön vinkkejä työskentelyyn sijaishuoltopaikassa, kuten tapaamisten järjestämiseen, tarjottavien merkitykseen, kielen ja sanavalintojen tärkeyteen, sekä työskentelyn tavoitteiden selkeyttämiseen. Tapausesimerkki konkretisoi tekstissä käsiteltyjä periaatteita ja haasteita.

Lue myös nämä

Sijaisperhe tarjoaa lapselle turvallisen kodin

Perhehoitajat tarjoavat kodin ja perheen lapselle, joka ei voi syystä tai toisesta asua omien vanhempiensa kanssa. Kokenutkin perhehoitaja tarvitsee apua ja tukea, jotta yhteinen arki sujuu parhaalla mahdollisella tavalla. 20 kilometrin päästä Turusta sijaitsee Nousiaisten kunta, jossa Satu Anttila ja Jens Zauche asuvat sijaislapsiensa kanssa. Saman katon alla asuvat osan ajasta myös Sadun kaksi täysikäistä

Sairas ja rikollinen vai turvaton ja hädissään?

Traumatietoinen kohtaaminen näkee käytöksen taakse Miten sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen toimintatapoja ja yhteistyötä pitäisi kehittää lasten tarpeita vastaaviksi? Kysyimme eri palveluiden asiantuntijoilta traumatietoisuudesta ja siitä, millaisella yhteistyöllä saavutetaan lapsia ja nuoria eniten hyödyttäviä ratkaisuja. Johtava sosiaalityöntekijä Silja Remes sekä konsultoiva erityisopettaja Tarja Kallio avaavat, miten kohdataan traumataustainen lapsi ja millaista tulevaisuuden tuki voi olla niin

Nuorten ääni mukaan Lastensuojelun käsikirjaan

Perhekuntoutuskeskus Lausteen nuoria oli mukana työpajoissa, joissa he pääsivät osallistumaan Käsikirja lastensuojelusta lapsille ja nuorille -hankkeeseen. Yhteisissä keskusteluissa ja työskentelyssä Lausteen nuoret toivat ilmi omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan siitä, mikä on lapselle tärkeää lastensuojelua koskevaa tietoa, ja miten tämä tieto tulisi esittää käsikirjassa. Lasten ja nuorten oma käsikirja on tarkoitettu ensisijaisesti lastensuojelun asiakkaina oleville sekä