Psykoterapian erikoispsykologi Lausteen yhteistyökumppanina

Ahlqvist-Björkroth tapaa Lausteen perhetyöntekijöitä noin kerran kuussa. Työntekijät kertovat tapaamisissa kuntoutuksessa olevista perheistä ja voivat näyttää videoita perheiden kanssa työskentelystä. Yhdessä he etsivät kullekin perheelle sopivia tukikeinoja. Kuntoutuskeinot liittyvät usein lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen.

– Aivan ensimmäisenä on tärkeää selvittää lapsen ja vanhemman suhteeseen vaikuttavia tekijöitä. Se, miten vanhempi näkee lapsen, vaikuttaa olennaisesti heidän vuorovaikutukseensa.

psykoterapian erikoispsykologi
Psykoterapian erikoispsykologi Sari Ahlqvist-Björkroth.

Kuntoutuksesta uusia keinoja vanhemmuuteen

Perhekuntoutuksesta haetaan apua esimerkiksi silloin, kun lapsi ilmaisee kiukkuaan lyömällä tai heittämällä tavaroita, ja hänellä on vaikeuksia säädellä negatiivisia tunteita.

– Joissakin perheissä vanhemmat eivät ole tottuneet puhumaan lastensa kanssa tunteista tai edes käytännön asioista, kuten läksyistä. Tällöin perhekuntoutus voi auttaa vanhempia ja lapsia löytämään kadonneen yhteyden välilleen. Vanhemmat saavat kuntoutuksesta uusia keinoja vanhemmuuteen.

Perheen vuorovaikutuksen vaikutukset lapseen

Varhaiseen kehityspsykologiaan erikoistuneen Ahlqvist-Björkrothin mukaan perheiden vuorovaikutuksen edistämistä ei ole syytä aliarvioida, koska sillä voi olla laaja-alaiset vaikutukset lapsen kehitykseen. Mitä pienempi lapsi sitä voimakkaammin ympäristön riskitekijät voivat häiritä lapsen kehitystä.

– Kaikki keinot, joilla voidaan lisätä lapsen hyvinvointia edesauttavat lapsen emotionaalista ja kognitiivista kehitystä. Häiriöt perheessä voivat puolestaan aiheuttaa lapselle oppimisvaikeuksia, tunne-elämän järkkymistä ja kontrollin menettämistä.

Ahlqvist-Björkroth toivoo, että perheitä tuettaisiin pienissäkin asioissa nykyistä nopeammin. Kun perhe saa apua varhaisessa vaiheessa, hyödyt ovat suuret: ongelmat eivät kasaudu ja monimutkaistu, eikä perhe tarvitse niin pitkäaikaista hoitoa.

Lue myös nämä

Työskentely lapsen vanhemman kanssa lastensuojelussa

Lastensuojelun keskusliitto julkaisi viime vuoden puolella Näkökulmia sijaishuoltoon -oppaan, josta löytyy Maarit Koiviston erinomainen artikkeli aiheesta Työskentely lapsen vanhemman kanssa (s. 26-32). Artikkeli käsittelee sijaishuoltoon tulevien lasten ja nuorten tilannetta, erityisesti kasvuolosuhteiden ja elämänhistorian kokemusten tuntemista. Tekstissä korostetaan läheisten ihmisten, erityisesti vanhemman, merkitystä lapsen elämässä ja esitetään ajatuksia yhteistyön tärkeydestä vanhemman ja muiden läheisten kanssa sijaishuollossa

Sijaisperhe tarjoaa lapselle turvallisen kodin

Perhehoitajat tarjoavat kodin ja perheen lapselle, joka ei voi syystä tai toisesta asua omien vanhempiensa kanssa. Kokenutkin perhehoitaja tarvitsee apua ja tukea, jotta yhteinen arki sujuu parhaalla mahdollisella tavalla. 20 kilometrin päästä Turusta sijaitsee Nousiaisten kunta, jossa Satu Anttila ja Jens Zauche asuvat sijaislapsiensa kanssa. Saman katon alla asuvat osan ajasta myös Sadun kaksi täysikäistä

Sairas ja rikollinen vai turvaton ja hädissään?

Traumatietoinen kohtaaminen näkee käytöksen taakse Miten sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen toimintatapoja ja yhteistyötä pitäisi kehittää lasten tarpeita vastaaviksi? Kysyimme eri palveluiden asiantuntijoilta traumatietoisuudesta ja siitä, millaisella yhteistyöllä saavutetaan lapsia ja nuoria eniten hyödyttäviä ratkaisuja. Johtava sosiaalityöntekijä Silja Remes sekä konsultoiva erityisopettaja Tarja Kallio avaavat, miten kohdataan traumataustainen lapsi ja millaista tulevaisuuden tuki voi olla niin