Kognitiivisen käyttäytymisterapian työkaluja kasvatustyöhön

– Kognitiivinen käyttäytymisterapia sopii lähtökohtaisesti hyvin lastensuojelun maailmaan, koska se on hyvin konkreettinen lähestymistapa, Parkkinen sanoo.

KKT-keskus Arvon psykoterapiakouluttaja, psykologi Lauri Parkkinen.

KKT:n avulla yritetään saada ymmärrystä, mitä apua tai tukea lapsi tai nuori tarvitsee tällä hetkellä. Terapeutti tai työntekijä havainnoi ja kuvailee mahdollisimman tarkasti, miltä lapsen käytös näyttää, jotta voidaan löytää esimerkiksi lapsen taidolliset puutteet ja tukea lasta taitojen opettelussa.
– Lapsella voi olla ongelmia sosiaalisissa taidoissa, ongelmanratkaisutaidoissa tai tunteiden säätelyyn liittyvissä taidoissa, kuten vaikeiden tunnetilojen käsittelemisessä tai tunteiden ilmaisemisessa.
KKT:n avulla voidaan pureutua myös vuorovaikutukseen. Tavoitteena ei ole muuttaa vain lapsen käytöstä, vaan vaikuttaa myös aikuisen käyttäytymiseen ja kykyyn kohdata lapsi tasavertaisesti.

Lauste on kognitiivisen käyttäytymisterapian käyttöönotossa edelläkävijä.

Psykoterapiakouluttaja, psykologi Lauri Parkkinen

Tutkittuun tietoon ja mitattaviin tuloksiin perustuvan kognitiivisen käyttäytymisterapian avulla on saatu hyviä tuloksia muun muassa ahdistuneisuuden, käytöshäiriöiden, masennuksen ja ADHD:n hoidossa.

Uudet työvälineet tarpeellisia

Parkkisen mukaan KKT:lle olisi tarvetta lastensuojelun piirissä nykyistä enemmänkin.
– Lauste on terapian käyttöönotossa edelläkävijä. Varsinais-Suomessa KKT:tä on alettu soveltamaan myös jonkin verran muissakin lastensuojelun palveluissa sekä yksityisellä ja kunnallisella puolella.
Yhteistyö KKT-keskus Arvon ja Lausteen välillä jatkuu yhä koulutusten ja työnohjauksen muodossa, jotta saatu oppi siirtyy käytäntöön.
– Yhteistyö on ollut mielenkiintoista. Koulutukseen osallistuneet ovat olleet innostuneita ja kokeneet uudet työvälineet tarpeellisiksi, Parkkinen sanoo.

Lue myös nämä

Sijaisperhe tarjoaa lapselle turvallisen kodin

Perhehoitajat tarjoavat kodin ja perheen lapselle, joka ei voi syystä tai toisesta asua omien vanhempiensa kanssa. Kokenutkin perhehoitaja tarvitsee apua ja tukea, jotta yhteinen arki sujuu parhaalla mahdollisella tavalla. 20 kilometrin päästä Turusta sijaitsee Nousiaisten kunta, jossa Satu Anttila ja Jens Zauche asuvat sijaislapsiensa kanssa. Saman katon alla asuvat osan ajasta myös Sadun kaksi täysikäistä

Sairas ja rikollinen vai turvaton ja hädissään

Traumatietoinen kohtaaminen näkee käytöksen taakse Miten sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen toimintatapoja ja yhteistyötä pitäisi kehittää lasten tarpeita vastaaviksi? Kysyimme eri palveluiden asiantuntijoilta traumatietoisuudesta ja siitä, millaisella yhteistyöllä saavutetaan lapsia ja nuoria eniten hyödyttäviä ratkaisuja. Johtava sosiaalityöntekijä Silja Remes sekä konsultoiva erityisopettaja Tarja Kallio avaavat, miten kohdataan traumataustainen lapsi ja millaista tulevaisuuden tuki voi olla niin

Nuorten ääni mukaan Lastensuojelun käsikirjaan

Perhekuntoutuskeskus Lausteen nuoria oli mukana työpajoissa, joissa he pääsivät osallistumaan Käsikirja lastensuojelusta lapsille ja nuorille -hankkeeseen. Yhteisissä keskusteluissa ja työskentelyssä Lausteen nuoret toivat ilmi omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan siitä, mikä on lapselle tärkeää lastensuojelua koskevaa tietoa, ja miten tämä tieto tulisi esittää käsikirjassa. Lasten ja nuorten oma käsikirja on tarkoitettu ensisijaisesti lastensuojelun asiakkaina oleville sekä