• Sirpa Kuronen
    Turun perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualuejohtaja

"Kyky vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten mukaan ja kustannustehokkaasti”. Näin määriteltiin laatu lastensuojelun laatusuosituksessa. Vaikuttavuus puolestaan on mm. Sitran mukaan panos–tuotos–vaikutus–vaikuttavuus-jatkumon viimeinen palanen, jota ennen moni arvioija kunnollisten kriteerien puuttuessa hyytyy.

Lastensuojelun lähtökohta on lapsen etu, ja tehtävänä on saada aikaan muutosta parempaan. Itse työ voi olla suojelua, kontrollia, hoitamista, kuntouttamista tai koulunkäynnin turvaamista. Lapsi voi olla 50 cm tai 185 cm pitkä, terve tai sairas, pystyvä tai oppimisvaikeuksista kärsivä, tyttö, poika tai jotain siltä väliltä, täkäläinen tai toisaalta tullut. Hänellä voi olla perhettä tai sitten ei. Lastensuojelulaki asettaa raamit, mutta lapsen todellisuus asettaa palvelun tarkat vaatimukset. Apua joudutaan arvioimaan lopulta suhteessa kunkin lapsen elämäntilanteeseen ja siinä tapahtuneeseen muutokseen.

Usein löydämme vain vaikutuksia. Lapsi pystyi palaamaan kouluun tai vanhempi löysi tavan ohjata kannustavasti lastaan. Hyvä ja hyödyllinen tieto, palvelu kannatti. Vaikuttavuutta voisimme katsoa muutaman vuoden päästä, ja kas: siellähän täytetään yhteishaun hakemusta. Palvelu näyttää olleen vaikuttavaakin. Mahdollisesti tässä välin tarvittiin erilaisia tukitoimia ja eri tahoja. Vaikuttavuus saattoikin syntyä vuosien varrella monipolvisesta kokonaisuudesta.

Oikeita tekoja, oikeaan aikaan, oikeaan hintaan

Lastensuojelua hoidetaan verovaroin. Kuten muutenkin toisten rahoja käyttäessä, on tässä syytä olla tarkkana. Oikeita tekoja oikeaan aikaan, ja jos ostamisesta on kysymys, vielä oikeaan hintaan. Laadun ja vaikuttavuuden vaatimus lastensuojelussa on palvelujen järjestäjien ja tuottajien yhteisesti hyväksymä. Ostopalveluissa vaikuttavuuden vaatimisesta on tullut suorastaan hankintamantra. Jos vaikuttavuudesta ei saada tietoa tai sitä ei osata hankkia, ei tiedetä, muuttuiko lapsen elämä lopulta paremmaksi – saatiinko verovaroille vastinetta.

Vaikuttavuuskeskustelun vaihteluväli on pitkä: mittareiden puutteesta vaikuttavuusinvestoinnin mahdollisuuksiin yhteiskunnallisten ongelmien uutena ratkaisijana. Social Impact Bond -mallissa maksetaan yksityisille sijoituksille tuottoa saatujen yhteiskunnallisten hyötyjen tai säästöjen mukaan. Vaikka emme näin pitkälle etenisikään, tarvitsemme lastensuojelun kentälle keskustelua arviointikriteereistä. Palvelun hankkija ja tuottaja tarvitsevat yhteistä näkemystä, mistä vaikuttavuutta haetaan. Tähän tarvitaan myös palvelun käyttäjää, lasta ja hänen perhettään.

Haluaisin ajatella, että laadukas prosessi tuottaa vaikuttavuutta. Haluaisin perheiden tueksi työtä, jonka voimme osoittaa tuottavan elämänmittaista muutosta parempaan.